100 ngày cuối cùng

Bỏ qua loa nội dung

Một trăm ngày cuối cùng

Tác giả: Mại Thái

Dịch: Duật Lam

Tôi vẫn nghĩ về, tôi và anh ở với mọi người trong nhà, là sẽ tới Khi bạc đầu.

Xem thêm: man to man tập 7

Một trăm ngày ấy, tôi biết bản thân bệnh dịch rồi.

Đến ngày sau cuối, tôi bị tiêu diệt rồi.

Tag: Ngược luyến, Cẩu huyết, Góc nhìn loại nhất, BE

Thời gian dối đăng: 6/4/2020

Xem thêm: sword art online progressive 2

Thời gian dối dịch: 5/9/2021

Mục lục (hoàn)

Chương 1 – Chương 2

Về yếu tố bạn dạng quyền: Truyện dịch chưa tồn tại sự được chấp nhận của người sáng tác.

Tác giả

Bình luận