1/x nguyên hàm

Bảng nguyên vẹn hàm của những hàm số thông thường gặp gỡ, nguyen ham cac ham sánh teo ban nang cao, khá đầy đủ, bảng nguyên vẹn hàm ngỏ rộng

(www.MATHVN.com) - Bảng Nguyên hàm của những hàm số thông thường gặp, bao gồm đầy đủ những hàm số cơ phiên bản. Bảng này được biên soạn vị thầy Trương Hoài Trung (đã gửi đăng bên trên web).

Bạn đang xem: 1/x nguyên hàm

Bảng những nguyên vẹn hàm cơ bản

bang nguyen ham cac ham sánh thuong gap, teo ban
Nguyên hàm của những hàm số thông thường gặp

Bảng nguyên vẹn hàm không ngừng mở rộng (a ≠ 0)

bang nguyen ham mo rong
Bảng nguyên vẹn hàm ngỏ rộng

bảng nguyên vẹn hàm ngỏ rộng

Xem thêm: robot đại chiến 3

Xem thêm: ảnh shin trái tim

Thực rời khỏi, tớ đang được vận dụng đặc điểm sau đây: Nếu F(x) là 1 trong nguyên vẹn hàm của f(x) thì:

tinh chat cua nguyen ham

Bảng nguyên vẹn hàm nâng lên (a ≠ 0)

bảng nguyên vẹn hàm nâng lên ngỏ rộng
Bảng nguyên vẹn hàm nâng cao

Xem thêm: Bảng Đạo hàm những hàm số cơ bản / Bảng Công thức Lượng giác đẫy đủ / BÀI TẬP Nguyên hàm, Tích phân ôn ganh đua Đại học