bài tập giải tích hàm

Đh Khtn Hà Nội- Đề đua

Bạn đang xem: bài tập giải tích hàm

Đh Khoa Học Tự Nhiên Hcm - Đinh Ngọc Thanh, Bùi Lê Trọng Thanh, Huỳnh Quang Vũ - Lý thuyết

Đh Bách Khoa Hn - Lý thuyết - Bài tập dượt, thực hành thực tế

Tài liệu của ĐH KHTN Hà Nội

Tài liệu của ĐH Khoa Học Tự Nhiên HCM

Tài liệu của ĐH Bách Khoa HN

các các bạn tự động dò la sách trên top google theo dõi khêu gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tư liệu (Xem dạng ảnh)

duong minh duc slides.pdf

Xem thêm: các quy tắc đạo hàm

fa 2020.pdf

de_cuong_gth_kstn.pdf

lecture7.pdf

spectrum.pdf

bt_giai_tich_ham.pdf

đề thi-giải tích-ham-k63toánhoc-đề số-2-giữa kỳ-2-năm học-2019-2020-hus.pdf

Giáo trình/Textbook

các các bạn tự động dò la sách trên top google theo dõi khêu gợi ý bên dưới nhé!

Biến Đổi Tích Phân - Đặng Đình Áng.Pdf

Bài Giảng Giải Tích Hàm - Truong Van Thuong.Pdf

Undergraduate Analysis-S.Lang.Pdf

Yosida_Functional_Analysis.Pdf

Xem thêm: vận dụng cao số phức