bài tập trắc nghiệm lượng giácVới 30 bài xích tập luyện & thắc mắc trắc nghiệm Phương trình lượng giác cơ phiên bản Toán lớp 11 Đại số và giải tích đem đáp án và điều giải cụ thể không hề thiếu những cường độ nhận ra, thông hiểu, áp dụng sẽ hỗ trợ học viên ôn tập luyện trắc nghiệm Toán 11.

30 câu trắc nghiệm Phương trình lượng giác cơ phiên bản đem đáp án (phần 1)

Câu 1: Phương trình sinx = cosx đem số nghiệm nằm trong đoạn [0;π] là:

Bạn đang xem: bài tập trắc nghiệm lượng giác

Quảng cáo

A. 1

B. 4

C. 5

D. 2

Ta đem sinx = cosx ⇒ sinx = sin(π/2 – x)

Bài tập luyện trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập luyện và Câu căn vặn trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Do x ∈ [0;π] nên k = 0. Vậy chỉ có một nghiệm của phương trình nằm trong [0;π].

Chọn đáp án A

Câu 2: Phương trình sin2x = 1 đem nghiệm là:

A. π/2+k4π, k ∈ Z.

B. π/2+kπ, k ∈ Z.

C. π/4+k2π, k ∈ Z.

D. π/4+kπ, k ∈ Z.

Bài tập luyện trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu căn vặn trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Chọn đáp án D

Câu 3: Phương trình sin2 x/3 = 1 đem nghiệm là:

A. π/2+k2π, k ∈ Z.

B. 3π/2+k2π, k ∈ Z.

C. 3π/2+k3π, k ∈ Z.

D. kπ, k ∈ Z.

Bài tập luyện trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập luyện và Câu căn vặn trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Chọn đáp án C

Quảng cáo

Câu 4: Phương trình 2cosx - √3 = 0 đem tập luyện nghiệm trong vòng (0;2π) là:

Bài tập luyện trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu căn vặn trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Bài tập luyện trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập luyện và Câu căn vặn trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Chọn đáp án A

Câu 5: Phương trình sin(πcos2x) = 1 đem nghiệm là:

A. x = kπ, k ∈ Z.

B. π+k2π, k ∈ Z.

C. π/2+kπ, k ∈ Z.

D. ±π/6+kπ, k ∈ Z.

Bài tập luyện trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu căn vặn trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Chọn đáp án D

Câu 6: Phương trình cosx/2 = - 1 đem nghiệm là:

A. x = 2π + k4π, k ∈ Z.     B. x = k2π, k ∈ Z.

C. x = π + k2π, k ∈ Z.     D. x = 2π + kπ, k ∈ Z.

Bài tập luyện trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu căn vặn trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Chọn đáp án A

Quảng cáo

Câu 7: Phương trình cos23x = 1 đem nghiệm là:

A. x = kπ, k ∈ Z.     B. x =kπ/2, k ∈ Z.

C. x =kπ/3, k ∈ Z.     D. x =kπ/4, k ∈ Z.

Bài tập luyện trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập luyện và Câu căn vặn trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Chọn đáp án C

Câu 8: Phương trình tan( x - π/4) = 0 đem nghiệm là:

Xem thêm: giải cứu ông chủ

A. x = π/4 + kπ, k ∈ Z.     B. x = 3π/4 + kπ, k ∈ Z.

C. x = kπ, k ∈ Z.     D. x = k2π, k ∈ Z.

Bài tập luyện trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu căn vặn trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Chọn đáp án A

Câu 9: Phương trình cot( x + π/4) = 0 đem nghiệm là:

A. x = - π/4 + kπ, k ∈ Z.     B. x = π/4 + kπ, k ∈ Z.

C. x = - π/4 + k2π, k ∈ Z.     D. x = π/4 + k2π, k ∈ Z.

Bài tập luyện trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập luyện và Câu căn vặn trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Chọn đáp án B

Quảng cáo

Câu 10: Trong [0;π],phương trình sinx = 1 – cos2x đem tập luyện nghiệm là:

Bài tập luyện trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu căn vặn trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Bài tập luyện trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập luyện và Câu căn vặn trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Chọn đáp án D

Câu 11: Trong [0;2 π), phương trình cos2x + sinx = 0 đem tập luyện nghiệm là:

Bài tập luyện trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu căn vặn trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Bài tập luyện trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập luyện và Câu căn vặn trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Chọn đáp án B

Câu 12: Trong [0;2 π), phương trình sin2x + sinx = 0 đem số nghiệm là:

A. 1       B. 2

C. 3       D. 4

Bài tập luyện trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập luyện và Câu căn vặn trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Chọn đáp án D

Câu 13: Phương trình sinx + √3cosx = 1 đem số nghiệm nằm trong (0;3π) là:

A. 2       B. 3

C. 4       D. 6

Bài tập luyện trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập luyện và Câu căn vặn trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Chọn đáp án B

Câu 14:Phương trình √2cos(x + π/3) = 1 đem bao nhiêu bọn họ nghiệm?

Bài tập luyện trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu căn vặn trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

A. 0       B. 2

C. 1       D. 3

Bài tập luyện trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập luyện và Câu căn vặn trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Chọn đáp án B

Câu 15: Số nghiệm của phương trình sin(x + π/4) = 1 nằm trong [0;3π] là:

A. 1       B. 0

C. 2       D. 3

Bài tập luyện trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập luyện và Câu căn vặn trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Chọn đáp án C

Xem tăng Bài tập luyện trắc nghiệm Toán 11 Đại số và Giải tích đem điều giải hoặc khác:

  • 30 câu trắc nghiệm Phương trình lượng giác cơ phiên bản (phần 2)
  • 35 câu trắc nghiệm Một số phương trình lượng giác cơ phiên bản (phần 1)
  • 35 câu trắc nghiệm Một số phương trình lượng giác cơ phiên bản (phần 2)
  • 30 câu trắc nghiệm tổ hợp Hàm con số giác (phần 1)
  • 30 câu trắc nghiệm tổ hợp Hàm con số giác (phần 2)

Săn SALE shopee mon 9:

  • Đồ người sử dụng học hành giá thành rẻ
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề đua giành cho nghề giáo và gia sư giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem tiện ích VietJack bên trên Smartphone, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm học hành facebook không tính tiền cho tới teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Xem thêm: phim attack on titan

Theo dõi công ty chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.
Giải bài xích tập luyện lớp 11 sách mới nhất những môn học