bảng lượng giác lớp 11

Công thức lượng giác lớp 11 kể từ cơ phiên bản cho tới nâng lên, hùn chúng ta học viên hoàn toàn có thể cầm được cụ thể kể từ cơ đạt được sản phẩm cao trong số kì ganh đua tới đây.

TOPCLASS11  GIẢI PHÁP HỌC TẬP TOÀN DIỆN DÀNH CHO 2K7

Bạn đang xem: bảng lượng giác lớp 11

✅ Lộ trình học tập 4 bước bám sát lịch trình GDPT MỚI, đoạt được MỌI BỘ SGK

✅ KIỂM TRA ĐẦU VÀO - XẾP LỚP ĐÚNG TRÌNH ĐỘ của học tập sinh

✅ CỐ VẤN HỌC TẬP CÁ NHÂN 1:1 xuyên thấu quy trình tiếp thu kiến thức của học tập sinh

✅ SIÊU PHÒNG LUYỆN 10.000+ bài bác tập luyện phân loại đơn vị chức năng kỹ năng, theo gót cường độ kể từ DỄ - KHÓ

Tham khảo thêm:

 • Phương trình lượng giác cơ bản
 • Công thức đạo hàm lớp 11
 • Giải toán 11
 • Công thức lượng giác lớp 10
Công thức lượng giác lớp 11 cơ bản
Công thức lượng giác lớp 11 cơ bản

2. Công thức nằm trong lượng giác lớp 11

Mẹo hùn ghi nhớ công thức nằm trong lượng giác: Sin thì sin cos cos sin → cos thì cos cos sin sin vệt trừ → Tan thì tan nọ tan cơ phân chia mang lại khuôn số một trừ tan tan.

Công thức nằm trong lượng giác lớp 11
Công thức nằm trong lượng giác lớp 11

3. Công thức những cung links phía trên đàng tròn trĩnh lượng giác

Mẹo ghi nhớ công thức: cos đối, sin bù, phụ chéo cánh và tan rộng lớn kém π

Công thức những cung links phía trên đàng tròn trĩnh lượng giác
Công thức những cung links phía trên đàng tròn trĩnh lượng giác

Đối với cung rộng lớn kém cỏi π / 2

Xem thêm: con gai chi hang tap 22

 • cos(π/2 + x) = – sinx
 • sin(π/2 + x) = cosx

4. Công thức nhân song, nhân 3, nhân 4

a) Công thức nhân song lượng giác:

Công thức nhân song lượng giác
Công thức nhân song lượng giác

b) Công thức nhân 3 lượng giác:

Công thức nhân 3 lượng giác
Công thức nhân 3 lượng giác

c) Công thức nhân 4 lượng giác:

 • sin4a = 4.sina.cos3a – 4.cosa.sin3a
 • cos4a = 8.cos4a – 8.cos2a + 1 cos4a = 8.sin4a – 8.sin2a + 1

5. Công thức hạ bậc lượng giác

Thực hóa học những công thức này đều được chuyển đổi rời khỏi kể từ những công thức lượng giác cơ phiên bản.

Ví dụ như: sin²a = 1 – cos²a = 1 – (cos2a + 1)/2 = (1 – cos2a)/2.

Công thức hạ bậc lượng giác
Công thức hạ bậc lượng giác

6. Công thức biến đổi tổng trở nên tích

Mẹo ghi nhớ: cos nằm trong cos bởi vì nhì cos cos, cos trừ cos bởi vì trừ nhì sin sin; sin nằm trong sin bởi vì nhì sin cos, sin trừ sin bởi vì nhì cos sin.

Công thức biến đổi tổng trở nên tích
Công thức biến đổi tổng trở nên tích

7. Công thức chuyển đổi tích trở nên tổng

Công thức chuyển đổi tích trở nên tổng
Công thức chuyển đổi tích trở nên tổng

8. Nghiệm phương trình lượng giác

a) Nghiệm phương trình lượng giác cơ bản

Nghiệm phương trình lượng giác cơ bản
Nghiệm phương trình lượng giác cơ bản

b) Nghiệm phương trình lượng giác nhập tình huống quánh biệt

 • sin a = 0 ⇔ a = kπ; (k ∈ Z)
 • sin a = 1 ⇔ a = π/2 + k2π; (k ∈ Z)
 • sin a = -1 ⇔ a = -π/2 + k2π; (k ∈ Z)
 • cos a = 0 ⇔ a = π/2 + kπ; (k ∈ Z)
 • cos a = 1 ⇔ a = k2π; (k ∈ Z)
 • cos a = -1 ⇔ a = π + k2π; (k ∈ Z)

9. Dấu của những độ quý hiếm lượng giác

Cách xác lập vệt của những độ quý hiếm lượng giác giản dị và đơn giản, dễ nắm bắt trải qua bảng tổng hợp cụ thể bên dưới đây:

Dấu của những độ quý hiếm lượng giác
Dấu của những độ quý hiếm lượng giác

10. Bảng độ quý hiếm lượng giác của những góc lượng giác quánh biệt

Chi tiết bảng lượng giác những góc đặc biệt quan trọng nhằm chúng ta tham lam khảo:

Bảng độ quý hiếm lượng giác của những góc lượng giác quánh biệt
Bảng độ quý hiếm lượng giác của những góc lượng giác quánh biệt

11. Các công thức lượng giác đặc biệt quan trọng chúng ta chú ý (kiến thức nâng cao)

Dưới đó là thống nối tiếp những công thức lượng giác đặc biệt quan trọng trực thuộc phần kỹ năng nâng lên để giúp đỡ chúng ta lấy điểm 9, 10:

Các công thức lượng giác đặc biệt quan trọng chúng ta chú ý (kiến thức nâng cao)
Các công thức lượng giác đặc biệt quan trọng chúng ta chú ý (kiến thức nâng cao)

13. Hàm lượng giác ngược (nâng cao)

Công thức lượng giác 11 phần nâng lên (hàm lượng giác ngược) cụ thể nhằm chúng ta xem thêm nhập quy trình ôn luyện kỹ năng sẵn sàng cho những kì ganh đua chuẩn bị tới:

Hàm lượng giác ngược (nâng cao)
Hàm lượng giác ngược (nâng cao)

14. Dạng lượng giác của số phức (nâng cao)

Kiến thức nâng lên lượng giác hóa số phức nhằm chúng ta tham lam khảo:

Xem thêm: co nang gia trai

Dạng lượng giác của số phức (nâng cao)
Dạng lượng giác của số phức (nâng cao)

15. Tích vô hạn (nâng cao)

Tham khảo thêm:

 • Các dạng bài bác tập luyện phương trình lượng giác lớp 11