cách bấm arccot

Các PC di động thông thườn ở nước Việt Nam như casio fx 580/570, vinacal đều không tồn tại sẵn phím $\cot$ (cotang) và $\cot^{-1}$ (tức arccot). ...

Các PC di động thông thườn ở nước Việt Nam như casio fx 580/570, vinacal đều không tồn tại sẵn phím $\cot$ (cotang) và $\cot^{-1}$ (tức arccot). Vậy nhằm tính $\cot x$ và $\text{arccot } m$ tao thực hiện thế nào?

Bạn đang xem: cách bấm arccot

Cách bấm máy nhằm tính cot x

Ta rất có thể dùng 2 cơ hội sau.

Cách 1.

i) Ta tiếp tục tính $\cot x$ qua chuyện $\tan x$ (trên máy đã có sẵn trước phím tan) vì như thế công thức $$\cot x=\frac{1}{\tan x}$$ với từng $x\ne \dfrac{\pi}{2}+k\pi$ và $x\ne k\pi, k \in \mathbb{Z}$.
ii) Riêng những độ quý hiếm $x=\dfrac{\pi}{2}+k\pi, k \in \mathbb{Z}$ thì tao đang được biết $\cot x=0$, hoặc bấm máy theo gót cách 2 sau đây.

Ví dụ:

  • $\cot \dfrac{7\pi}{6}=\dfrac{1}{\tan\dfrac{7\pi}{6}}=\sqrt{3}.$
  • $\cot 135^\text{o}=\dfrac{1}{\tan 135^\text{o}}=-1.$

Lưu ý: mua sắm máy ở cơ chế Rad (radian) hoặc Deg (độ) ứng với đơn vị chức năng đo của góc, bằng phương pháp bấm Shift Mode (SETUP).

Cách 2.

Để ngoài phân chia tình huống như cách 1 thì tao dùng những phím $\sin, \cos$ qua chuyện công thức $$\cot x=\frac{\cos x}{\sin x}.$$ Ví dụ:

Xem thêm: third rate my way vietsub

  • $\cot \dfrac{\pi}{2}=\dfrac{\cos \frac{\pi}{2}}{\sin \frac{\pi}{2}}=0.$
  • $\cot (-\dfrac{2021\pi}{2})=\dfrac{\cos (-\frac{2021\pi}{2})}{\sin(- \frac{2021\pi}{2})}=0.$
  • $\cot 150^\text{o}=\dfrac{\cos 150^\text{o}}{\sin 150^\text{o}}=-\sqrt{3}.$

Cách bấm máy nhằm tính arccot m

Ta tiếp tục thiết lập côn trùng contact thân mật arccot và arctan nhằm tính $\text{arccot}$ trải qua phím $\tan^{-1}$ đã có sẵn trước bên trên PC.

Công thức

  • $\text{arccot } 0 =\dfrac{\pi}{2}$
  • $\text{arccot } m = \begin{cases} \arctan \frac{1}{m} & \text{ nếu như } m>0\\ \pi+\arctan \frac{1}{m} & \text{ nếu như } m 0 \end{cases}$

Bạn hiểu rất có thể dễ dàng và đơn giản minh chứng công thức bên trên bằng phương pháp vận dụng khái niệm arccotarctan, với cảnh báo rằng $\text{arccot } m \in (0;\pi)$.

Ví dụ áp dụng

1) $\text{arccot }\dfrac{1}{\sqrt{3}}=\arctan \sqrt{3}=\dfrac{\pi}{3}$.
(Dùng phím $\tan^{-1}$ của sản phẩm tính di động tao tính được: $\arctan\sqrt{3}=\tan^{-1}\sqrt{3}=\dfrac{\pi}{3}$)

Xem thêm: phim14.net cô nàng mạnh mẽ

2) $\text{arccot }(-\sqrt{3})=\pi+\arctan\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right )$ $=\pi-\dfrac{\pi}{6}=\dfrac{5\pi}{6}.$

Theo Math VN. Người đăng: Mr. Math.