cách bấm máy tính cotx

Các PC di động phổ biến ở VN như casio fx 580/570, vinacal đều không tồn tại sẵn phím $\cot$ (cotang) và $\cot^{-1}$ (tức arccot). ...

Các PC di động phổ biến ở VN như casio fx 580/570, vinacal đều không tồn tại sẵn phím $\cot$ (cotang) và $\cot^{-1}$ (tức arccot). Vậy nhằm tính $\cot x$ và $\text{arccot } m$ tớ thực hiện thế nào?

Bạn đang xem: cách bấm máy tính cotx

Cách bấm máy nhằm tính cot x

Ta rất có thể dùng 2 cơ hội sau.

Cách 1.

i) Ta tiếp tục tính $\cot x$ qua chuyện $\tan x$ (trên máy đã có sẵn phím tan) vì như thế công thức $$\cot x=\frac{1}{\tan x}$$ với từng $x\ne \dfrac{\pi}{2}+k\pi$ và $x\ne k\pi, k \in \mathbb{Z}$.
ii) Riêng những độ quý hiếm $x=\dfrac{\pi}{2}+k\pi, k \in \mathbb{Z}$ thì tớ đang được biết $\cot x=0$, hoặc bấm máy theo dõi cách 2 tiếp sau đây.

Ví dụ:

  • $\cot \dfrac{7\pi}{6}=\dfrac{1}{\tan\dfrac{7\pi}{6}}=\sqrt{3}.$
  • $\cot 135^\text{o}=\dfrac{1}{\tan 135^\text{o}}=-1.$

Lưu ý: sở hữu máy ở cơ chế Rad (radian) hoặc Deg (độ) ứng với đơn vị chức năng đo của góc, bằng phương pháp bấm Shift Mode (SETUP).

Cách 2.

Để ngoài phân tách tình huống như cách 1 thì tớ dùng những phím $\sin, \cos$ qua chuyện công thức $$\cot x=\frac{\cos x}{\sin x}.$$ Ví dụ:

Xem thêm: con gai chi hang tap 22

  • $\cot \dfrac{\pi}{2}=\dfrac{\cos \frac{\pi}{2}}{\sin \frac{\pi}{2}}=0.$
  • $\cot (-\dfrac{2021\pi}{2})=\dfrac{\cos (-\frac{2021\pi}{2})}{\sin(- \frac{2021\pi}{2})}=0.$
  • $\cot 150^\text{o}=\dfrac{\cos 150^\text{o}}{\sin 150^\text{o}}=-\sqrt{3}.$

Cách bấm máy nhằm tính arccot m

Ta tiếp tục thiết lập côn trùng contact thân thuộc arccot và arctan nhằm tính $\text{arccot}$ trải qua phím $\tan^{-1}$ đã có sẵn bên trên PC.

Công thức

  • $\text{arccot } 0 =\dfrac{\pi}{2}$
  • $\text{arccot } m = \begin{cases} \arctan \frac{1}{m} & \text{ nếu như } m>0\\ \pi+\arctan \frac{1}{m} & \text{ nếu như } m 0 \end{cases}$

Bạn hiểu rất có thể đơn giản dễ dàng chứng tỏ công thức bên trên bằng phương pháp vận dụng khái niệm arccotarctan, với chú ý rằng $\text{arccot } m \in (0;\pi)$.

Ví dụ áp dụng

1) $\text{arccot }\dfrac{1}{\sqrt{3}}=\arctan \sqrt{3}=\dfrac{\pi}{3}$.
(Dùng phím $\tan^{-1}$ của sản phẩm tính di động tớ tính được: $\arctan\sqrt{3}=\tan^{-1}\sqrt{3}=\dfrac{\pi}{3}$)

Xem thêm: my teen romantic comedy

2) $\text{arccot }(-\sqrt{3})=\pi+\arctan\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right )$ $=\pi-\dfrac{\pi}{6}=\dfrac{5\pi}{6}.$

Theo Math VN. Người đăng: Mr. Math.