cặp chất không xảy ra phản ứng là

Câu hỏi: Cặp hóa học ko xẩy ra phản xạ là

A. Ag + Cu(NO3)2

Bạn đang xem: cặp chất không xảy ra phản ứng là

B. Zn + Fe(NO3)2

C. Fe + Cu(NO3)2

D. Cu + AgNO3

Đáp án đích thị A.

Cặp hóa học ko xẩy ra phản xạ là Ag + Cu(NO3)2 ,sắt kẽm kim loại mạnh đẩy sắt kẽm kim loại yếu đuối thoát khỏi hỗn hợp muối bột của chính nó (dãy năng lượng điện hóa: K Na Ba Ca Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H2 Cu Hg Ag Pt Au)

Giải quí nguyên nhân vì thế sao lựa chọn A là đúng

Muối ứng dụng với kim loại

Muối + sắt kẽm kim loại → Muối mới mẻ + sắt kẽm kim loại mới

Loại đáp án B, C, D là phụ thuộc vào sản phẩm hoạt động và sinh hoạt chất hóa học của kim loại:

Xem thêm: công thức mũ 3

Kim loại mạnh đẩy sắt kẽm kim loại yếu đuối thoát khỏi hỗn hợp muối bột của chính nó (dãy năng lượng điện hóa: K Na Ba Ca Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H2 Cu Hg Ag Pt Au)

B. 2Zn + Fe(NO3)2 → 2ZnNO3 + Fe   (phản ứng)

C. Fe + Cu(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Cu  (phản ứng)

D. Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag  (phản ứng)

Chọn đáp án A cũng chính là phụ thuộc vào sản phẩm hoạt động và sinh hoạt chất hóa học của kim loại: Kim loại mạnh đẩy sắt kẽm kim loại yếu đuối thoát khỏi hỗn hợp muối bột của chính nó (dãy năng lượng điện hóa: K Na Ba Ca Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H2 Cu Hg Ag Pt Au).

A. Ag + Cu(NO3)2 không xẩy ra phản xạ vì thế Ag đứng sau Cu nhập sản phẩm năng lượng điện chất hóa học nên ko đẩy được Cu thoát khỏi hỗn hợp muối bột.

Vậy đáp án thực sự A. Ag + Cu(NO3)2.

Xem thêm: math thcs