chất nào sau đây gọi là xút ăn da

Chất này tại đây được gọi là xút ăn da?

Bạn đang xem: chất nào sau đây gọi là xút ăn da

Chất này tại đây được gọi là xút ăn da?


NaCl

KOH

NaHCO3

NaOH

Đáp án đúng: D

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

NaOH được gọi là xút ăn domain authority.

Đáp án D

Ý con kiến của chúng ta

Câu căn vặn liên quan

 • Cho sản phẩm thay đổi hoá học tập sau :

   Điều đánh giá này tại đây đúng:

 • Xem thêm: công thức cosin góc giữa 2 đường thẳng

  Alanin đem công thức là:

 • Xét hệ thăng bằng chất hóa học sau xẩy ra vào phía trong bình kín: C <sub>(r

  Xét hệ thăng bằng chất hóa học sau xẩy ra vào phía trong bình kín: C (rắn) + H2O (hơi) -> CO (khí)  + H2 (khí)

  Tác động này tại đây vô hệ (giữ vẹn toàn những ĐK khác) không làm vận động và di chuyển cân nặng bằng?

 • Loại phân bón chất hóa học tạo nên chua mang lại khu đất là

  Loại phân bón chất hóa học tạo nên chua mang lại khu đất là

 • Ứng dụng này tại đây ko cần của ozon?

  Ứng dụng này tại đây ko cần của ozon?

 • Hợp hóa học vô phân tử đem link ion là

  Hợp hóa học vô phân tử đem link ion là

 • Phản ứng này tại đây phi kim bị lão hóa ?

  Phản ứng này tại đây phi kim bị lão hóa ?

 • Cho sơ vật dụng phản ứng:
H<sub>2</sub>  

  Cho sơ vật dụng phản ứng:

  H2     X     Y    Z    T  propan-2-ol.

  Biết X, Y, Z, T đều là thành phầm chủ yếu. Công thức kết cấu thu gọn gàng của X và Z thứu tự là

 • Chất này sau đó là hóa học ko năng lượng điện li ?

  Chất này sau đó là hóa học ko năng lượng điện li ?

  Xem thêm: hình chóp tam giác