cho hình chữ nhật abcd

Hỏi đáp Toán lớp 5- Hình học tập - thắc mắc số 6561

5 Trả lời

Bạn đang xem: cho hình chữ nhật abcd

Theo dõi thắc mắc này

a) Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

( 36 + 15 ) x 2 =102 (cm)

b) Cạnh AM là:

 36 : 2 = 18 (cm)

Diện tích của hình AMCD là:

 (18 + 36 ) x 15 : 2 = 405 ( cm2 )  ( vì như thế AMCD là hình thang)

                          Đáp số : a) 102 cm 

                                         b) 405 cm2

3 đánh giá chính

Báo cáo sai phạm

                                                       Giải

A) Chu vi hình chữ nhật ABCD:

           (15 + 36) x 2 = 102 (cm)

B) Vì M là trung điểm của hình chữ nhật ABCD nên tớ có tính nhiều năm cạnh AM là:

            36 : 2 = 18 (cm)

      Hình chữ nhật ABCD chia nhỏ ra thực hiện nhì hình nếu như tớ vứt hình tam giác thì tớ còn sót lại một hình. Nhìn kĩ thì tiếp tục thấy hình còn sót lại tiếp tục như là với hình thang.Chiều cao của chính nó tương tự như chiều rộng lớn của hình chữ nhật vậy độ cao của chính nó vị 15cm và lòng nhỏ xíu của chính nó cũng tương tự với chiều nhiều năm của hình chữ nhật nên vị 36cm. Nên tớ sở hữu phương pháp tính diện tích S hình thang như sau: (đáy rộng lớn + lòng bé) x độ cao : 2.

     Diện tích hình thang AMCD là:

         (18 + 36) x 15 : 2 = 405 (\(cm^2\))

                   Đáp số: a) 102cm

Xem thêm: các phép biến đổi đồ thị

                                 b) 405\(cm^2\)           

1 đánh giá chính

Báo cáo sai phạm

a . chu vi  hình chữ nhật ABCD là :  ( 15 +36 ) x 2 =  102 ( centimet )                                                                                  b .  vì như thế nhập hình chữ nhật sở hữu 2 cạnh nhiều năm đều bằng nhau , 2 cạnh cụt đều bằng nhau nên suy rời khỏi chừng nhiều năm cạnh AB cũng vị 36 centimet .                                                                                                                                                                        chừng nhiều năm cạnh AM là :                       36 : 2 =  18   ( centimet )                                                                                                   vì AM tuy nhiên song với DC nên suy rời khỏi tứ giác AMCD là hình thang . Vậy diện tích S của hình AMCD la :                                                                                                                                           ( 18 + 36 ) x 15 : 2 =                                                                                                                                                                                 = 405 ( cm2 )                                                                         

1 đánh giá chính

Báo cáo sai phạm

vote ddi mik vote lai

1 đánh giá chính

Báo cáo sai phạm

chu vi hình chữ nhật ABCD laf

        (15+36) x 2 = 102(cm)

1 đánh giá chính

Báo cáo sai phạm

Xem thêm: bảng chữ cái hy lạp và cách đọc