cho tam giác abc vuông tại a

Mời những em nằm trong theo đòi dõi bài học kinh nghiệm thời điểm hôm nay với tiêu xài đề
Cho tam giác ABC vuông tại A có AB ngắn hơn AC là 2 centimet. Biểu biểu diễn phỏng lâu năm cạnh huyền BC theo AB

Bạn đang xem: cho tam giác abc vuông tại a

Với giải Bài 3 trang 17 Toán lớp 10 Chân trời phát minh cụ thể nhập Bài 3: Phương trình quy về phương trình bậc nhì hùn học viên đơn giản dễ dàng coi và đối chiếu lời nói giải kể từ bại liệt biết phương pháp thực hiện bài xích tập luyện Toán 10. Mời những em theo đòi dõi bài học kinh nghiệm tại đây nhé:

Giải bài xích tập luyện Toán lớp 10 Bài 3: Phương trình quy về phương trình bậc hai

Bài 3 trang 17 Toán lớp 10: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB ngắn hơn AC là 2 centimet.

a) Biểu biểu diễn phỏng lâu năm cạnh huyền BC theo AB

b) lõi chu vi của tam giác ABC là 24 centimet. Tính phỏng lâu năm tía cạnh của tam giác bại liệt.

Phương pháp giải:

a) Cách 1: Đặt phỏng lâu năm cạnh AB là x (x>0), biểu diễn AC theo AB

    Cách 2: gí dụng toan lý Pitago màn biểu diễn cạnh BC

b) Cách 1: Lập biểu thức tính chu vi của tam giác

    Cách 2: Giải phương trình một vừa hai phải dò thám được

Lời giải:

Bài 3 trang 17 Toán lớp 10 Tập 2 | Chân trời phát minh (ảnh 1)

a) Đặt phỏng lâu năm cạnh AB là x (x>0)

Theo fake thiết tớ có tính dài AC=AB+2=x+2

Áp dụng toan lý pitago nhập tam giác vuông tớ có

BC=AB2+AC2=x2+(x+2)2=2x2+4x+4

b) Chu vi của tam giác là C=AB+AC+BC

C=x+(x+2)+2x2+4x+4=2x+2+2x2+4x+4

Theo fake thiết tớ có

C=242x+2+2x2+4x+4=242x2+4x+4=222x2x2+4x+4=(222x)22x2+4x+4=4x288x+4842x292x+480=0

x=6 hoặc x=40

Xem thêm: đồ thị trái tim

Thay nhì nghiệm một vừa hai phải tìm ra nhập phương trình 2x2+4x+4=222x ta thấy chỉ có  x=6 thỏa mãn phương trình

Vậy phỏng lâu năm tía cạnh của tam giác là AB=6;AC=8 và BC=10(cm)

Xem thêm thắt những bài xích giải Toán lớp 10 Chân trời phát minh hoặc, cụ thể khác:

Khởi động trang 15 Toán lớp 10:…

Khám đập phá 1 trang 15 Toán lớp 10: Lời giải mang lại phương trình 2x22x+11=x2+3 như sau trúng nhì sai?…

Thực hành 1 trang 16 Toán lớp 10: Giải phương trình 31x258x+1=10x211x19

Khám đập phá 2 trang 16 Toán lớp 10: Lời giải mang lại phương trình x2+x+1=x như sau trúng nhì sai?…

Thực hành 2 trang 16 Toán lớp 10: Giải phương trình 3x2+27x41=2x+3

Vận dụng trang 17 Toán lớp 10: Cho tam giác OAB và OBC theo thứ tự vuông bên trên A và B như hình 1. Các cạnh AB và BC cân nhau và ngắn lại hơn nữa OB là một trong centimet. Hãy màn biểu diễn phỏng lâu năm OC và OA qua loa OB, kể từ bại liệt xác lập OB để:…

Bài 1 trang 17 Toán lớp 10: Giải những phương trình sau:…

Bài 2 trang 17 Toán lớp 10: Giải những phương trình sau:…

Bài 4 trang 17 Toán lớp 10: Một con cái tàu biển M rời cảng O và hoạt động trực tiếp theo đòi phương tạo ra với bờ hải dương một góc 60. Trên bờ hải dương sở hữu nhì đài quan lại sát A  B nằm về nhì phía đối với cảng O và theo thứ tự cơ hội cảng O khoảng 1km và 2km (Hình 2)…

Xem thêm thắt những bài xích giải SGK Toán 10 Chân trời phát minh hoặc, cụ thể khác:

Bài 2: Giải bất phương trình bậc nhì một ẩn

Bài 3: Phương trình quy về phương trình bậc hai

Bài tập luyện cuối chương 7

Bài 1: Quy tắc nằm trong và quy tắc nhân

Bài 2: Hoán vị, chỉnh hợp ý và tổ hợp

Trên đó là toàn cỗ nội dung về bài xích học
Cho tam giác ABC vuông tại A có AB ngắn hơn AC là 2 centimet. Biểu biểu diễn phỏng lâu năm cạnh huyền BC theo AB
. Hy vọng được xem là tư liệu hữu ích hùn những em triển khai xong đảm bảo chất lượng bài xích tập luyện của tớ.

Đăng bởi: http://mamnonthanhliet.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Xem thêm: olympic toán sinh viên