chuyện tình công sở

Ai nhập tất cả chúng ta rồi cũng tiếp tục trải qua chuyện những khoảnh tương khắc tự dự, lo ngại mà đến mức không đủ can đảm tiến thủ cho tới nhập tình thương yêu, mặc dù cho biết thêm người trước mặt mày đó là "chân ái" của cuộc sống bản thân - như Shin Ha Ri trong “Hẹn hò vùng công sở”.