ckn bằng

Câu hỏi:

14/05/2020 14,921

A. Cnk=n!k!(nk)!.

Bạn đang xem: ckn bằng

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bất phương trình log2(3x2)>log2(65x)  có tập luyện nghiệm là (a;b). Tổng a + b bằng

A. 83.

B. 2815.

C. 265.

D. 115.

Câu 2:

Cho tứ diện ABCD đem DAB^=CBD^=90o;AB=a;AC=a5;ABC^=135o.  Biết góc thân thích nhị mặt mũi bằng phẳng (ABD), (BCD) vày 30o. Thể tích của tứ diện ABCD

A. a323.

B. a32.

C. a332.

D. a36.

Câu 3:

Cho hàm số y=x38x2+8x  có trang bị thị (C) và hàm số   y=x2+(8a)xb (với a,b)  có trang bị thị (P). sành trang bị thị hàm số (C) hạn chế (P) bên trên những điểm đem hoành chừng ở trong đoạn [-1;5]. Khi a đạt độ quý hiếm nhỏ nhất thì tích ab bằng

A. -729

B. 375

C. 225

D. -384

Xem thêm: man to man tập 7

Câu 4:

Trong không khí với hệ tọa chừng Oxyz, mang đến mặt mũi bằng phẳng (P):mx+(m+1)yz2m1=0 , với m  là thông số. Gọi (T) là giao hội những điểm Hm là hình chiếu vuông góc của điểm H(3;3;0)  trên (P). Gọi a, b theo lần lượt là khoảng cách lớn số 1, khoảng cách nhỏ nhất kể từ O cho tới một điểm nằm trong (T). Khi tê liệt, a + b bằng

A. 52.

B. 33.

C. 82.

D. 42.

Câu 5:

Trong không khí, cho những mệnh đề sau:

I. Hai đường thẳng liền mạch phân biệt nằm trong tuy vậy song với một phía bằng phẳng thì tuy vậy song cùng nhau.

II. Hai mặt mũi bằng phẳng phân biệt chứa chấp hai tuyến phố trực tiếp tuy vậy song hạn chế nhau theo đuổi gửi gắm tuyến tuy vậy song với hai tuyến phố trực tiếp tê liệt.

III. Nếu đường thẳng liền mạch a tuy vậy song với đường thẳng liền mạch b, đường thẳng liền mạch b nằm bên trên mặt mũi bằng phẳng (P) thì a tuy vậy song với (P).

IV. Qua điểm A ko nằm trong mặt mũi bằng phẳng (α) , kẻ được đích thị một đường thẳng liền mạch tuy vậy song với .

Số mệnh đề đúng

A. 2

B. 0

C. 1

D. 3

Câu 6:

Gọi z1;z2  là nhị nghiệm phức của phương trình 2z2+3z+3=0 . Giá trị của biểu thức z12+z22 bằng

A. 318.

B. 98.

C. 3.

Xem thêm: công chúa tóc xù

D. 94.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK