công thức biến đổi

Cách ghi ghi nhớ Công thức đổi khác tích trở nên tổng

Cos cos nửa cos-+, + cos-trừ
Sin sin nửa cos-trừ trừ cos-+
Sin cos nửa sin-+ + sin-trừ 

Cách ghi ghi nhớ Công thức đổi khác tổng trở nên tích

tính sin tổng tao lập tổng sin cô
tính cô tổng lập tao hiệu song cô song chàng
còn tính tan tử + song tan (hay là: tan tổng lập tổng 2 tan)
1 trừ tan tích kiểu mẫu đem thương rầu
nếu gặp gỡ hiệu tao chớ lo lắng,
đổi trừ trở nên nằm trong ghi sâu sắc vô lòng

Bạn đang xem: công thức biến đổi

Một cơ hội ghi nhớ không giống của câu Tang bản thân + với tang tao, vì thế sin 2 đứa bên trên cos tao cos mình… là

Xem thêm: phim xã hội đen hàn quốc

Xem thêm: nhân vật chính của thanh gươm diệt quỷ

tangx + tangy: tình bản thân nằm trong lại tình tao, sinh rời khỏi nhị người con bản thân con cái ta

Cách giải bài bác tập dượt Công thức đổi khác tích trở nên tổng

A. Phương pháp giải

Để thực hiện bài bác tập dượt dạng này, tao nên nắm rõ công thức biến đổi tích trở nên tổng và vận dụng nhằm đổi khác.

Công thức đổi khác tích trở nên tổng: