công thức của alanin

2.7/5 - (4 bình chọn)

Công thức của alanin là

A. H2N-[CH2]4-CH(NH2)COOH.

Bạn đang xem: công thức của alanin

B. HOOC-CH(NH2)CH2-COOH.

C. H2N-CH(CH3)COOH.

D. H2N-CH2-COOH.

TRẢ LỜI:

Chọn đáp án C

Anilin là 1 α–amino axit sở hữu CTPT là C2H5O2N

Và CTCT là CH3CH(NH2)COOH

Công thức phân tử của Alanin là

A. C2H5O2N         B. C3H7O2N    C. C4H7O2N                     D. C3H5O2N

Giải chi tiết:

Công thức phân tử của Alanin là C3H7O2N (CH3-CH(NH2)-COOH)

Đáp án B

Dung dịch hóa học nào là tại đây thực hiện quỳ tím trả sang trọng màu sắc xanh?

A. Glyxin.

B. Etyl amin.

C. Anilin.

D. Glucozo.

TRẢ LỜI:

Chọn đáp án A

A. Do –NH2 gắn thẳng lên vòng benzen thực hiện hạn chế tỷ lệ electron ở vẹn toàn tử N mạnh.

⇒ tính bazơ của anilin yếu đuối hơn nhiều đối với NH3 ⇒ không thực hiện thay đổi màu sắc quỳ tím ⇒ chọn A.

B. CH3NH2 có group metyl đẩy e thực hiện tăng tỷ lệ electron ở N.

⇒ tính bazơ mạnh rộng lớn NH3 ⇒ làm quỳ tím hóa xanh xao.

C. CH3COOH là axit cơ học nên thực hiện quỳ tím hóa đỏ gay.

D. HOOC-CH2CH(NH2)COOH là α-amino axit chứa chấp số group COOH > số group NH2 ⇒ làm quỳ tím hóa đỏ gay.

CÂU 2:

Valin sở hữu công thức cấu trúc là

Xem thêm: các công thức tính diện tích tam giác thường

A. CH3CH(CH3)CH(NH2)COOH.

B. CH3CH(NH2)COOH.

C. C6H5NH2.

D. H2NCH2COOH.

TRẢ LỜI:

Chọn đáp án A

CÂU 3:

Amin nào là sau đó là amin bậc 3?

A. (C6H5)2NH.

B. (CH3)2CHNH2.

C. (CH3)3N.

D. (CH3)3CNH2

TRẢ LỜI:

Chọn đáp án C

CÂU 4:

Cho sơ vật phản xạ vô dung dịch:Alanin +NaOH−−−−→→+NaOH   X  +HCl−−→→+HCl Y. (X, Y là những hóa học cơ học và HCl người sử dụng dư). Công thức của Y là

A. ClH3N-(CH2)2-COOH.

B. ClH3N-CH(CH3)-COOH.

C. H2N-CH(CH3)-COONa.

D. ClH3N-CH(CH3)-COONa.

CÂU 5:

Hợp hóa học H2NCH(CH3)COOH mang tên gọi là

A. glyxin.

B. lysin.

C. valin.

D. alanin.

TRẢ LỜI:

Chọn đáp án D

Xem thêm: uv đạo hàm

⚗️ GIA SƯ HÓA