công thức lượng giác cơ bản lớp 11

Công thức lượng giác lớp 11 kể từ cơ bạn dạng cho tới nâng lên, chung chúng ta học viên rất có thể bắt được cụ thể kể từ cơ đạt được sản phẩm cao trong số kì đua sắp tới đây.

Công thức lượng giác lớp 11 cơ bản
Công thức lượng giác lớp 11 cơ bản

2. Công thức nằm trong lượng giác lớp 11

Mẹo chung lưu giữ công thức nằm trong lượng giác: Sin thì sin cos cos sin → cos thì cos cos sin sin lốt trừ → Tan thì tan nọ tan cơ phân chia cho tới khuôn mẫu số một trừ tan tan.

Bạn đang xem: công thức lượng giác cơ bản lớp 11

Công thức nằm trong lượng giác lớp 11
Công thức nằm trong lượng giác lớp 11

3. Công thức những cung links phía trên đàng tròn trĩnh lượng giác

Mẹo lưu giữ công thức: cos đối, sin bù, phụ chéo cánh và tan rộng lớn kém π

Công thức những cung links phía trên đàng tròn trĩnh lượng giác
Công thức những cung links phía trên đàng tròn trĩnh lượng giác

Đối với cung rộng lớn xoàng xĩnh π / 2

  • cos(π/2 + x) = – sinx
  • sin(π/2 + x) = cosx

4. Công thức nhân song, nhân 3, nhân 4

a) Công thức nhân song lượng giác:

Công thức nhân song lượng giác
Công thức nhân song lượng giác

b) Công thức nhân 3 lượng giác:

Công thức nhân 3 lượng giác
Công thức nhân 3 lượng giác

c) Công thức nhân 4 lượng giác:

  • sin4a = 4.sina.cos3a – 4.cosa.sin3a
  • cos4a = 8.cos4a – 8.cos2a + 1  cos4a = 8.sin4a – 8.sin2a + 1

5. Công thức hạ bậc lượng giác

Thực hóa học những công thức này đều được chuyển đổi đi ra kể từ những công thức lượng giác cơ bạn dạng.

Ví dụ như: sin²a = 1 – cos²a = 1 – (cos2a + 1)/2 = (1 – cos2a)/2.

Xem thêm: the liar and his lover

Công thức hạ bậc lượng giác
Công thức hạ bậc lượng giác

6. Công thức đổi thay tổng trở thành tích

Mẹo ghi nhớ: cos nằm trong cos vị nhị cos cos, cos trừ cos vị trừ nhị sin sin; sin nằm trong sin vị nhị sin cos, sin trừ sin vị nhị cos sin.

Công thức đổi thay tổng trở thành tích
Công thức đổi thay tổng trở thành tích

7. Công thức chuyển đổi tích trở thành tổng

Công thức chuyển đổi tích trở thành tổng
Công thức chuyển đổi tích trở thành tổng

8. Nghiệm phương trình lượng giác

a) Nghiệm phương trình lượng giác cơ bản

Nghiệm phương trình lượng giác cơ bản
Nghiệm phương trình lượng giác cơ bản

b) Nghiệm phương trình lượng giác nhập tình huống quánh biệt

  • sin a = 0 ⇔ a = kπ; (k ∈ Z)
  • sin a = 1 ⇔ a = π/2 + k2π; (k ∈ Z)
  • sin a = -1 ⇔ a = -π/2 + k2π; (k ∈ Z)
  • cos a = 0 ⇔ a = π/2 + kπ; (k ∈ Z)
  • cos a = 1 ⇔ a = k2π; (k ∈ Z)
  • cos a = -1 ⇔ a = π + k2π; (k ∈ Z)

9. Dấu của những độ quý hiếm lượng giác

Cách xác lập lốt của những độ quý hiếm lượng giác giản dị và đơn giản, dễ nắm bắt trải qua bảng đo đếm cụ thể bên dưới đây:

Dấu của những độ quý hiếm lượng giác
Dấu của những độ quý hiếm lượng giác

10. Bảng độ quý hiếm lượng giác của những góc lượng giác quánh biệt

Chi tiết bảng lượng giác những góc đặc biệt quan trọng nhằm chúng ta tham ô khảo:

Xem thêm: phim xã hội đen hàn quốc

Bảng độ quý hiếm lượng giác của những góc lượng giác quánh biệt
Bảng độ quý hiếm lượng giác của những góc lượng giác quánh biệt

11. Các công thức lượng giác đặc biệt quan trọng chúng ta chú ý (kiến thức nâng cao)

Dưới đó là thống kế tiếp những công thức lượng giác đặc biệt quan trọng ở trong phần kỹ năng nâng lên để giúp đỡ chúng ta lấy điểm 9, 10:

Các công thức lượng giác đặc biệt quan trọng chúng ta chú ý (kiến thức nâng cao)
Các công thức lượng giác đặc biệt quan trọng chúng ta chú ý (kiến thức nâng cao)

13. Hàm lượng giác ngược (nâng cao)

Công thức lượng giác 11 phần nâng lên (hàm lượng giác ngược) cụ thể nhằm chúng ta xem thêm nhập quy trình ôn luyện kỹ năng sẵn sàng cho những kì đua chuẩn bị tới:

Hàm lượng giác ngược (nâng cao)
Hàm lượng giác ngược (nâng cao)

14. Dạng lượng giác của số phức (nâng cao)

Kiến thức nâng lên lượng giác hóa số phức nhằm chúng ta tham ô khảo:

Dạng lượng giác của số phức (nâng cao)
Dạng lượng giác của số phức (nâng cao)

15. Tích vô hạn (nâng cao)