công thức tính diện tích hình cầu

Hình cầu là 1 hình trạng học tập thông dụng tuy nhiên ko cần người nào cũng biết công thức tính thể tích hình cầu, diện tích S xung xung quanh và mặt phẳng. Mời các bạn tìm hiểu thêm nội dung bài viết sau đây nhằm đo lường một cơ hội nhanh gọn và đúng đắn những nguyên tố của hình cầu.

1. Cách tính thể tích hình cầu

Hình cầu là 1 khối bao hàm toàn cỗ không khí kể từ mặt mày cho tới tâm. Vì vậy thể tích hình cầu là toàn cỗ phần không khí ở phía vô của mặt mày cầu.

Bạn đang xem: công thức tính diện tích hình cầu

Để tính thể tích hình cầu tớ vận dụng công thức:

                         V = (4 π r3)/3 = πd3/6

Trong đó:

V là thể tích khối cầu (đơn vị m3)

π là số pi, có mức giá trị xấp xỉ 3,14

r là nửa đường kính khối cầu

d là 2 lần bán kính của hình cầu

Công thức tính thể tích hình cầu

Mô mô tả công thức tính thể tích của hình cầu

Ví dụ 1: mang đến hình trụ sở hữu 2 lần bán kính 8cm con quay xung xung quanh lối tròn trặn của chính nó. Tính thể tích khối tròn trặn xoay được sinh đi ra.

Theo đề bài bác tớ sở hữu 2 lần bán kính vị 8cm; Bán kính r = 8/2 = 4cm

Áp dụng công thức tính thể tích hình cầu

= 4πr3/3 = 4 x 3,14 x 43/3 = 268 (cm3)

Vậy thể tích khối tròn trặn được sinh đi ra là 268 (cm3)

Ví dụ 2: Tính thể tích hình cầu sở hữu 2 lần bán kính d = 10cm.

Áp dụng công thức V = πd3/6 = 3,14 x 103/6 =  523.333 (cm3)

Vậy thể tích hình cầu sở hữu 2 lần bán kính d = 10cm là  523.333 (cm3).

>> cũng có thể các bạn quan lại tâm: Diện tích xung xung quanh hình trụ

Xem thêm: xem phim truy tim hung thu

2. Công thức tính diện tích S hình cầu

Diện tích hình cầu được xác lập vị 4 phen số pi nhân với bình phương nửa đường kính.

Công thức:

                                S = 4πr2 = πd2

Trong đó:

S là diện tích S hình cầu

π là số pi, có mức giá trị xấp xỉ 3,14

r là nửa đường kính hình cầu

d là 2 lần bán kính của hình cầu

Công thức tính diện tích S hình cầu

Công thức tính diện tích S hình cầu

Ví dụ 1: Cho 1 hình cầu sở hữu nửa đường kính 10cm, tính diện tích S mặt phẳng hình cầu này.

Áp dụng công thức tính diện tích hình cầu tớ có:  

S =  4πr2= 4 x 3,14 x 102 = 1256 cm2

Vậy diện tích S của mặt phẳng hình cầu là 1256 (cm2)

Ví dụ 2: Tính diện tích S hình cầu sở hữu 2 lần bán kính 5cm

Áp dụng công thức  S = πd2 = 3,14 x 52 = 78,5 cm2

Vậy diện tích S hình cầu là 78,5 cm2

Xem thêm: jion my quiz com

Tính diện tích S và thể tích hình cầu

Hy vọng sau khoản thời gian coi không còn nội dung bài viết các bạn đã hiểu phương pháp tính thể tích hình cầu. quý khách rất có thể truy vấn Hctechco.com nhằm bổ sung cập nhật thêm thắt nhiều vấn đề có lợi. Xin cảm ơn!

Có thể các bạn quan lại tâm:

  • Cách tính diện tích S hình thang
  • Diện tích xung xung quanh hình nón