công thức trả góp

Bài ghi chép Dạng việc Vay vốn liếng trả dần ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với cách thức giải cụ thể hùn học viên ôn luyện, biết phương pháp thực hiện bài bác luyện Dạng việc Vay vốn liếng trả dần ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia.

Dạng việc Vay vốn liếng trả dần ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem tiếng giải

1. Phương pháp giải

Bạn đang xem: công thức trả góp

Quảng cáo

- Định nghĩa.

Vay ngân hàng số chi phí là A đồng với lãi vay r%/tháng. Sau trúng một mon Tính từ lúc ngày vay mượn, chính thức trả nợ; nhị thứ tự trả nợ cách nhau chừng trúng một mon, từng trả nợ số chi phí là X đồng và trả không còn chi phí nợ sau trúng n mon.

- Công thức tính

Cách tính số chi phí còn sót lại sau n mon tương đương trọn vẹn công thức tính gửi ngân hàng và rút chi phí mỗi tháng nên tớ có

Dạng việc Vay vốn liếng trả dần ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem tiếng giải

Để sau trúng n mon trả không còn nợ thì Sn = 0 nên

Dạng việc Vay vốn liếng trả dần ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem tiếng giải

Dạng việc Vay vốn liếng trả dần ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem tiếng giải

2. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Chị Ngọc vay mượn trả dần ngân hàng số chi phí 50 triệu đồng với lãi vay 1,15%/tháng trong tầm 4 năm thì từng tháng chị Ngọc nên trả ngay sát với số chi phí nào là nhất ?

A. 1 362 000 đồng B. 1 432 000 đồng

C. 1 361 000 đồng D. 1 232 000 đồng

Lời giải:

Đáp án: C

Áp dụng công thức (13) với A = 50 triệu; r= 1,15 % và n= 4.12= 48 mon. Số chi phí chị Ngọc nên trả từng tháng là:

Dạng việc Vay vốn liếng trả dần ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem tiếng giải Dạng việc Vay vốn liếng trả dần ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem tiếng giải

Quảng cáo

Ví dụ 2. Anh Sơn vay mượn trả dần ngân hàng số chi phí 500 triệu đồng với lãi vay 0,9%/tháng , từng tháng trả 15 triệu đồng. Sau từng nào mon thì anh Sơn trả không còn nợ?

A. 40 mon B. 36 mon C.38 mon D. 39 tháng

Lời giải:

Đáp án: A

gí dụng công thức Dạng việc Vay vốn liếng trả dần ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem tiếng giải với A= 500 triệu; r= 0,9% ; X= 15 triệu đồng tớ được:

Dạng việc Vay vốn liếng trả dần ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem tiếng giải

giải được n= 39, 80862049 ( tháng)

Do cơ, nhằm trả không còn nợ thì anh Sơn nên trả nợ trong tầm 40 mon.

Ví dụ 3. Một người vay mượn ngân hàng số chi phí 350 triệu đồng, từng tháng trả dần 8 triệu đồng và lãi vay mang đến số chi phí ko trả là 0,79% một mon. Kỳ trả thứ nhất là thời điểm cuối tháng loại nhất. Hỏi số chi phí nên trả ở kỳ cuối là từng nào nhằm người này không còn nợ ngân hàng? (làm tròn trặn cho tới mặt hàng nghìn)

A. 2 921 000. B. 7 084 000 C. 2 944 000. D. 7 140 000

Lời giải:

Đáp án: D

Kỳ trả thứ nhất là thời điểm cuối tháng loại nhất nên đấy là việc vay vốn ngân hàng trả dần vào cuối kỳ.

Gọi A là số chi phí vay mượn ngân hàng, B là số chi phí trả trong những chu kỳ luân hồi, d= r% là lãi vay mang đến số chi phí ko trả bên trên một chu kỳ luân hồi, n là số kỳ trả nợ.

Số chi phí còn nợ ngân hàng (tính cả lãi) vào cụ thể từng chu kỳ luân hồi như sau:

+ Đầu kỳ loại nhất là A.

+ Cuối kỳ loại nhất là A(1+ d) − B.

+ Cuối kỳ loại nhị là : [A( 1+ d) – B]. ( 1+ d) − B= A. (1+ d)2 − B. [(1+ d) + 1].

+ Cuối kỳ loại tía là :

[ A. (1+ d)2 – B.( 1+ d) + 1].(1+ d) − B= A. (1+ d)3 − B.[ (1+ d)2 +(1+ d)+ 1].

……

+ Theo fake thiết quy hấp thụ, vào cuối kỳ loại n là

Dạng việc Vay vốn liếng trả dần ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem tiếng giải Dạng việc Vay vốn liếng trả dần ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem tiếng giải

Vậy số chi phí còn nợ (tính cả lãi) sau n chu kỳ luân hồi là

Dạng việc Vay vốn liếng trả dần ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem tiếng giải

Trở lại việc, gọi n (tháng) là số kỳ trả không còn nợ.

Khi cơ, tớ có:

Dạng việc Vay vốn liếng trả dần ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem tiếng giải Dạng việc Vay vốn liếng trả dần ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem tiếng giải Dạng việc Vay vốn liếng trả dần ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem tiếng giải

Tức là nên rơi rụng 54 mon người này mới nhất trả không còn nợ.

Cuối mon thư 53, số chi phí còn nợ (tính cả lãi) là :

Dạng việc Vay vốn liếng trả dần ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem tiếng giải

Kỳ trả nợ tiếp sau là thời điểm cuối tháng loại 54 , khi cơ nên trả số chi phí S53 và lãi của số chi phí này nữa là :

Dạng việc Vay vốn liếng trả dần ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem tiếng giải

Ví dụ 4. Anh Bình vay mượn ngân hàng 2 tỷ việt nam đồng nhằm xây nhà ở và trả dần dần hàng năm 500 triệu đồng. Kỳ trả thứ nhất là sau thời điểm nhận vốn liếng với lãi vay trả chậm rì rì 9% 1 năm. Hỏi sau bao nhiêu năm anh Bình mới nhất trả không còn nợ tiếp tục vay?

A. 6 B. 3 C. 4 D. 5

Lời giải:

Đáp án: D

Kỳ trả nợ thứ nhất là sau thời điểm nhận vốn liếng nên đấy là việc vay vốn ngân hàng trả dần vào đầu kỳ.

Gọi A là số chi phí vay mượn ngân hàng, B là số chi phí trả trong những chu kỳ luân hồi, d= r% là lãi vay trả chậm rì rì (tức là lãi vay mang đến số chi phí còn nợ ngân hàng) bên trên một chu kỳ luân hồi, n là số kỳ trả nợ.

Số chi phí còn nợ ngân hàng (tính cả lãi) vào cụ thể từng chu kỳ luân hồi như sau:

Xem thêm: huyen thoai ly tieu log tap 15

+ Đầu kỳ loại nhất là A − B.

+ Đầu kỳ loại nhị là ( A − B).(1+ d) − B= A( 1+ d) − B.[ ( 1+ d) + 1] .

+ Đầu kỳ loại tía là :

[A( 1+ d) − B((1+ d)+ 1)] (1+d) − B= A( 1+ d)2 − B.[ (1+ d)2+ (1+ d)+ 1].

……

+ Theo fake thiết quy hấp thụ, vào đầu kỳ loại n là

Dạng việc Vay vốn liếng trả dần ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem tiếng giải Dạng việc Vay vốn liếng trả dần ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem tiếng giải

Vậy số chi phí còn nợ (tính cả lãi) sau n chu kỳ luân hồi là

Dạng việc Vay vốn liếng trả dần ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem tiếng giải

Trở lại việc, nhằm sau n năm (chu kỳ ở trên đây ứng với 1 năm) anh Bình trả không còn nợ thì tớ có

Dạng việc Vay vốn liếng trả dần ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem tiếng giải Dạng việc Vay vốn liếng trả dần ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem tiếng giải Dạng việc Vay vốn liếng trả dần ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem tiếng giải

Vậy nên sau 5 năm anh Bình mới nhất trả không còn nợ tiếp tục vay mượn.

Ví dụ 5. Ông A mua sắm được tòa nhà ở Q.1 với giá bán 2 tỷ việt nam đồng. với số chi phí quá to buộc ông A nên trả dần với lãi vay mỗi tháng là 0,5%. Hàng mon ông trả 30 triệu đồng (bắt đầu kể từ lúc mua nhà). Hỏi sau 36 mon thì số chi phí ông còn nợ là (làm tròn trặn cho tới đơn vị chức năng triệu):

A. 1209 triệu đồng. B. 1207 triệu đồng. C.1205 triệu đồng. D. 1200 triệu đồng.

Lời giải:

Đáp án: B

* Số chi phí còn sót lại sau 36 mon được xem theo đuổi công thức: >

Dạng việc Vay vốn liếng trả dần ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem tiếng giải

* Với A là số chi phí nợ ban sơ , m là số chi phí trả mỗi tháng , r là lãi vay.>

Ta có:

Dạng việc Vay vốn liếng trả dần ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem tiếng giải Dạng việc Vay vốn liếng trả dần ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem tiếng giải

Ví dụ 6. Để dành được tòa nhà 5 tỷ đồng, ông A tiếp tục vay mượn ngân hàng với số chi phí là 3,1 tỷ đồng với lãi vay 9% bên trên năm. Ông A ham muốn trả nợ theo đuổi cách: sau thời điểm vay mượn trúng một mon nợ, ông A chính thức trả nợ; nhị thứ tự trả nợ liến tiếp cách nhau chừng trúng một mon , số chi phí trả nợ từng tháng là 60 triệu đồng. Hỏi sau từng nào mon thì ông A rất có thể trả không còn nợ ?

A. 63 mon. B. 64 mon. C. 65 mon. D. 66 mon.

Lời giải:

Đáp án: D

Dạng toán trả dần vận dụng công thức:

Dạng việc Vay vốn liếng trả dần ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem tiếng giải Dạng việc Vay vốn liếng trả dần ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem tiếng giải Dạng việc Vay vốn liếng trả dần ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem tiếng giải Dạng việc Vay vốn liếng trả dần ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem tiếng giải

Trong cơ X là số chi phí trả mỗi tháng X= 60 triệu đồng ,

A là số chi phí vay mượn A= 3,1 tỉ và r= 9%.

Vậy sau 66 mon, ông A rất có thể trả không còn nợ.

Quảng cáo

Ví dụ 7. Ông Cường lên đường vay mượn ngân hàng với số chi phí 500 triệu đồng, lãi vay 8%/năm. Sau khi vay mượn hoàn thành một mon ông trả nợ Theo phong cách : từng tháng lên đường hoàn trả 8 300 000 đồng mang đến ngân hàng và chính thức Tính từ lúc ngày vay mượn ? Hỏi sau từng nào mon thì ông Cường trả không còn nợ?

A. 48 mon. B. 49 mon. C. 77 mon. D. 78 mon.

Lời giải:

Đáp án: D

Đây là dạng toán trả dần, số chi phí cần thiết trả dần từng tháng là:

Dạng việc Vay vốn liếng trả dần ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem tiếng giải Dạng việc Vay vốn liếng trả dần ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem tiếng giải Dạng việc Vay vốn liếng trả dần ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem tiếng giải

Với A= 500 triệu đồng;Dạng việc Vay vốn liếng trả dần ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem tiếng giải, X= 8,3 triệu đồng

Ta có:

Dạng việc Vay vốn liếng trả dần ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem tiếng giải

Như vậy nên rơi rụng 78 mon thì ông Cường mới nhất trả không còn nợ mang đến ngân hàng.

Ví dụ 8. Ông An mua sắm một Ϲɑmerɑ phim tuy nhiên vì như thế ngân sách mua sắm một thứ tự ko đầy đủ ông An tiếp tục lựa chọn cách thức mua sắm trả dần với lãi vay chi phí ko trả là 0,5% từng tháng. lõi giá bán của một cái máy tảo là 60 triệu đồng. Vậy nếu như cuối từng tháng ông An chi trả 2,034 triệu đồng mang đến thích hợp đồng thì chất vấn sau thời hạn bao lâu ông An triển khai xong thích hợp đồng?

A. 32 mon. B. 30 mon. C. 33 mon. D. 31 mon.

Lời giải:

Đáp án: A

Đây là dạng toán trả dần người sử dụng công thức: Dạng việc Vay vốn liếng trả dần ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem tiếng giải Dạng việc Vay vốn liếng trả dần ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem tiếng giải Dạng việc Vay vốn liếng trả dần ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem tiếng giải

với A là số chi phí vay mượn ban sơ ( 160 triệu đồng); r= 0,5% là lãi suất; X = 2,034 triệu đồng là số chi phí trả mỗi tháng. Dạng việc Vay vốn liếng trả dần ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem tiếng giải

Do cơ, sau 32 mon ông An triển khai xong thích hợp đồng.

Ví dụ 9. Ông An đã thử thích hợp đồng vay vốn ngân hàng ngân hàng với số chi phí là m triệu đồng với lãi vay 12%/năm. Ông An ham muốn trả nợ lại mang đến ngân hàng Theo phong cách sau trúng một mon Tính từ lúc ngày ông An vay vốn ngân hàng, ông An chính thức trả nợ, nhị thứ tự trả nợ liên tục cách nhau chừng một mon, số chi phí trả nợ từng tháng là như nhau và cách nhau chừng 3 mon Tính từ lúc ngày ông chính thức kí thích hợp đồng vay vốn ngân hàng. Số chi phí từng thứ tự ông An nên trả mang đến ngân hàng là 34 triệu đồng, hiểu được lãi vay ngân hàng không bao giờ thay đổi vô thời hạn ông An trả nợ, vậy độ quý hiếm của m giao động với độ quý hiếm nào là tại đây nhất?

A. m= 100 triệu đồng. B. m= 90 triệu đồng.

C. m= 80 triệu đồng. D. m= 110 triệu đồng.

Lời giải:

Đáp án: A

Đây là dạng toán vay mượn vốn liếng trả dần.

Khi cơ,số chi phí từng tháng ông An cần thiết trả là:

Dạng việc Vay vốn liếng trả dần ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem tiếng giải

Với m là số chi phí vay mượn ban sơ (triệu đồng);Dạng việc Vay vốn liếng trả dần ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem tiếng giải là lãi vay, a= 34 triệu đồng là số chi phí trả mặt hàng tháng; n= 3 mon.

Dạng việc Vay vốn liếng trả dần ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem tiếng giải

Xem thêm: phim sap ra tap 8

Xem tăng những dạng bài bác luyện Toán lớp 12 đem vô đề ganh đua trung học phổ thông Quốc gia khác:

  • Dạng việc lãi đơn đem tiếng giải
  • Dạng việc lãi kép đem tiếng giải
  • Dạng việc Tiền gửi ngân hàng đem tiếng giải
  • Dạng việc Gửi ngân hàng và rút chi phí gửi mỗi tháng đem tiếng giải
  • Dạng việc Lãi kép liên tiếp đem tiếng giải
  • Các dạng việc lãi vay hoặc đem tiếng giải

Săn SALE shopee mon 9:

  • Đồ người sử dụng học hành giá rất rẻ
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề ganh đua, bài bác giảng powerpoint, khóa huấn luyện và đào tạo giành cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây phát minh bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

cac-dang-bai-toan-thuc-te-on-thi-dai-hoc-cuc-hay.jsp