cosh là gì

Bài này tiếp tục nêu những công thức xác lập sinh x, cosh x, tanh tưởi x, coth x, sech x, csch x và một trong những đặc điểm cơ phiên bản tương quan. sinh, cosh, tan...

Bài này tiếp tục nêu những công thức xác lập sinh x, cosh x, tanh tưởi x, coth x, sech x, csch x và một trong những đặc điểm cơ phiên bản tương quan.

Bạn đang xem: cosh là gì

sinh, cosh, tanh tưởi, coth, sech, csch là gì?

Đây là kí hiệu của những hàm hyperbol (hyperbolic functions) , bao gồm sin hyperbol (hyperbolic sine) - kí hiệu là "sinh", cosin hyperbol (hyperbolic cosine) - kí hiệu "cosh", tang hyperbol (hyperbolic tangent) - kí hiệu "tanh" và những hàm dẫn xuất kể từ bọn chúng (coth = cotang hyperbol, sech = sec hyperbol, csch = cosec hyperbol).

Xem thêm: date a live ss1

Xem thêm: co tham ve lang 2 tap 12

Minh hoạ cosh(x): tầm nằm trong của e^x và e^(-x)

Công thức xác lập những hàm hyperbol

Minh hoạ sinh(x)

Biểu thao diễn những hàm hyperbol qua chuyện số phức

Ba đẳng thức cơ phiên bản