cosx khác 1

Câu hỏi:

22/02/2021 9,204

Bạn đang xem: cosx khác 1

B. cosx0xπ2+kπkZ

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vì thế Vietjack

Chọn mệnh đề đúng: A.cosx khác 1<=> x không giống pi/2+kpi(k nằm trong Z) B.cosx không giống 0<=> x không giống pi/2+kpi(k nằm trong Z) (ảnh 1)

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nghiệm của phương trình cosx=-1 là:

A. x=π+kπ

B. x=π2+k2π

C. x=π+k2π

D. x=3π2+kπ

Câu 2:

Phương trình cos2x=1 sở hữu nghiệm là:

A. x=kπkZ

B. x=π2+k2πkZ

C. x=k2πkZ

D. x=π2+kπkZ

Câu 3:

Tính tổng những nghiệm của phương trình 2cosxπ3=1 trên (π;π)

A. 2π3

B. π3

Xem thêm: công thức đạo hàm sin cos

C. 4π3

D. 7π3 

Câu 4:

Phương trình cot20x=1 có từng nào nghiệm nằm trong khoảng 

A. 980

B. 51

C. 981

D. 1000

Câu 5:

Tìm số nghiệm vô khoảng π;π của phương trình sinx=cos2x

A. 3

B. 2

C. 1

D. 4

Câu 6:

Nghiệm của phương trình cosx=1 là:

A. x=kπ

B. x=π2+k2π

C. x=k2π

D. x=π2+kπ

TÀI LIỆU VIP VIETJACK