cu + h2so4 loãng

Cu H2SO4 quánh nóng

Bạn đang xem: cu + h2so4 loãng

Cu + H2SO4 → CuSO4 + SO2 + H2O là phản xạ lão hóa khử, được VnDoc biên soạn, phương trình này tiếp tục xuất hiện nay vô nội dung những bài học kinh nghiệm Hóa học tập 10, Hóa 12. Mời chúng ta nằm trong theo đòi dõi nội dung bài viết sau đây nhé.

1. Phương trình phản xạ Cu+ H2SO4 quánh nóng

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

2. Điều khiếu nại phản xạ Cu tính năng với hỗn hợp H2SO4

Phản ứng Cu tính năng với hỗn hợp H2SO4 sở hữu nhiệt độ độ

3. Cách tổ chức phản xạ cho tới Cu tính năng với hỗn hợp H2SO4

Cho vô ống thử 1,2 lá đồng, nhỏ kể từ từ vừa vặn đầy đủ hỗn hợp H2SO4 quánh, tiếp sau đó đun rét nhẹ nhõm ống nghiệm

4. Hiện tượng xẩy ra Lúc cho tới Cu+ H2SO4

Lá đồng red color Đồng (Cu) tan dần dần vô hỗn hợp axit H2SO4 quánh hỗn hợp đem trở thành greed color và thấy hiện tượng kỳ lạ sủi lớp bọt do khí tạo ra hương thơm hắc bởi lưu hoàng đioxit (SO2) sinh ra

5. Tính hóa chất của Cu

Tác dụng với phi kim:

Cu phản xạ với oxi Lúc đun rét tạo ra CuO đảm bảo nên Cu không xẩy ra oxi hoá kế tiếp.

2Cu + O2 \overset{t^{o} }{\rightarrow} CuO

Khi kế tiếp đun rét cho tới (800-1000oC)

CuO + Cu \overset{t^{o} }{\rightarrow} Cu2O (đỏ)

Tác dụng với Cl2, Br2, S...

Cu + Cl2 \overset{t^{o} }{\rightarrow} CuCl2

Tác dụng với axit:

  • Cu ko tính năng với hỗn hợp HCl, H2SO4 loãng.

Khi xuất hiện oxi, Cu tính năng với hỗn hợp HCl, điểm xúc tiếp thân thuộc hỗn hợp axit với không gian.

2Cu + 4HCl + O2 → 2CuCl2 + 2 H2O

  • Với HNO3, H2SO4 quánh :

Cu + 2H2SO4 đ → CuSO4 + SO2 + H2O

Cu + 4HNO3 đ → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

3Cu + 8HNO3 loãng → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Tác dụng với hỗn hợp muối

Khử được ion sắt kẽm kim loại đứng sau nó vô hỗn hợp muối hạt.

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

6. Bài tập luyện áp dụng minh họa

Câu 1. Cho vô ống thử 1,2 lá đồng, nhỏ kể từ từ vừa vặn đầy đủ hỗn hợp HNO3 quánh, tiếp sau đó đun rét nhẹ nhõm ống thử. Hiện tượng để ý được Lúc cho tới Cu vô hỗn hợp HNO3 quánh là

A. Dung dịch đem quý phái gold color và sở hữu khí gray clolor đỏ tía bay ra

B. Dung dịch đem quý phái gray clolor đỏ tía và sở hữu khí greed color bay ra

C. Dung dịch đem quý phái greed color và sở hữu khí ko màu sắc bay ra

D. Dung dịch đem quý phái greed color và sở hữu khí gray clolor đỏ tía bay ra

Xem đáp án

Đáp án D

Cho vô ống thử 1,2 lá đồng, nhỏ kể từ từ vừa vặn đầy đủ hỗn hợp HNO3 quánh, tiếp sau đó đun rét nhẹ nhõm ống thử. Hiện tượng để ý được Lúc cho tới Cu vô hỗn hợp HNO3 quánh là hỗn hợp đem quý phái greed color và sở hữu khí gray clolor đỏ tía bay ra

Phương trình ion thu gọn

3Cu + 8H+ + 2NO3- → 3Cu2+ + 2NO + 4H2O

Câu 2. Để nhận ra ion nitrat, thông thường sử dụng Cu và hỗn hợp axit sulfuric loãng đun rét là vì

A. Phản ứng đưa đến kết tủa gold color và hỗn hợp có màu sắc xanh xao lam.

B. Phản ứng đưa đến hỗn hợp có màu sắc xanh xao và khí ko hương thơm thực hiện xanh xao giấy má quỳ độ ẩm.

C. Phản ứng đưa đến kết tủa greed color.

D. Dung dịch đem quý phái greed color và sở hữu khí ko màu sắc hương thơm sốc bay ra

Xem đáp án

Đáp án D

Để nhận ra ion nitrat, thông thường sử dụng Cu và hỗn hợp axit sunfuric loãng đun rét là vì như thế phản xạ tạo ra hỗn hợp có màu sắc xanh xao và khí ko màu sắc sốc bay rời khỏi.

Phương trình phản xạ hóa học

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

Câu 3. Hiện tượng để ý được Lúc cho tới Cu vô hỗn hợp H2SO4 quánh là

A. Dung dịch đem quý phái gold color và sở hữu khí gray clolor đỏ tía bay ra

B. Dung dịch đem quý phái gray clolor đỏ tía và sở hữu khí greed color bay ra

C. Dung dịch ko thay đổi màu sắc và sở hữu khí ko màu sắc bay ra

D. Dung dịch đem quý phái greed color và sở hữu khí ko màu sắc hương thơm sốc bay ra

Xem đáp án

Đáp án D 

Hiện tượng để ý được Lúc cho tới Cu vô hỗn hợp H2SO4 quánh là

Dung dịch đem quý phái greed color và sở hữu khí ko màu sắc hương thơm sốc bay ra

Phương trình phản xạ hóa học

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

Câu 4. Hòa tan trả tàn 6,4 gam Cu và vô hỗn hợp H2SO4 quánh chiếm được V lít thành phầm khử có một không hai khí SO2 ở ĐK chi phí chuẩn

A. 2,24 lít

B. 3,36 lít

C. 4,48 lít

D. 8,96 lít

Xem đáp án

Đáp án A

nCu = 0,1 mol

Phương trình phản xạ hóa học

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

0,1  → 0,1 mol

nSO2 = 0,1 mol => VSO2 = 0,1.22,4 = 2,24 lít

Câu 5. Cho kể từ từ cho tới dư hỗn hợp NaOH vô hỗn hợp CuSO4, tớ thấy:

A. Có kết tủa xanh xao, kết tủa ko tan

B. Có kết tủa Trắng và sở hữu khí cất cánh ra

C. Tạo kết tủa Trắng xanh xao sau đem trở thành kết tủa đỏ tía nâu.

D. Tạo kết tủa xanh xao tiếp sau đó kết tủa tan.

Xem đáp án

Đáp án A

Hiện tượng: Cho kể từ từ cho tới dư hỗn hợp NaOH vô hỗn hợp CuSO4, tớ thấyc ó kết tủa xanh xao, kết tủa ko tan

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

2NaOH + CuSO4 → Na2SO4 + Cu(OH)2

Câu 6. Cho 3,2 gam bột Cu tính năng với 100 ml hỗn hợp bao gồm HNO3 0,8M và H2SO4 0,2M. Sau Lúc những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, sinh rời khỏi V lít khí NO (sản phẩm khử có một không hai, ở đktc). Giá trị của V là

A. 1,792

B. 0,746

C. 0,672

D. 0,448

Xem đáp án

Đáp án C

Ta sở hữu nCu = 0,05 mol, nHNO3 = 0,08 mol, nH2SO4 = 0,02 mol,

nH+ = 0,12 mol ,, nNO3- = 0,08 mol

3Cu + 8H+ + 2NO3- → Cu2+ + 2NO + 4H2O

0,05 0,12 0,08 → 0,03

Ta có: 0,12/8 < 0,05/3 < 0,08/2 => H + phản xạ không còn => nNO = 2/8.nH+ = 0,03 mol

=> V = 0,672 lít

Câu 7. Thêm NH3 cho tới dư vô hỗn hợp lếu láo ăn ý chứa chấp MgCl2, AlCl3, FeCl3 và CuCl2 chiếm được kết tủa X. Cho X vô hỗn hợp NaOH dư, còn sót lại hóa học rắn ko tan Z. Chất rắn Z là

A. Cu(OH)2, Fe(OH)3.

B. Mg(OH)2, Cu(OH)2, Fe(OH)3.

C.Fe(OH)3.

D. Mg(OH)2, Fe(OH)3.

Xem đáp án

Đáp án B

NH3 dư sở hữu Cu(OH)2 và Zn(OH)2 tạo ra phức tan

=> kết tủa chiếm được bao gồm Fe(OH)3, Al(OH)3, Mg(OH)2

Câu 8. Để nhận ra tía axit quánh nguội HCl, H2SO4, HNO­3 đựng riêng không liên quan gì đến nhau vô tía lọ bị rơi rụng nhãn, tớ sử dụng thuốc thử

A. Fe.

B. CuO.

C. Al.

D. Cu.

Xem đáp án

Đáp án D

A, C sai vì như thế Fe và Al bị thụ động hóa vô H2SO4 quánh nguội và HNO3 quánh nguội.

B sai vì như thế CuO tính năng với 3 axit đều tạo ra hỗn hợp greed color và không tồn tại khí bay ra

D đích thị vì

Cu + HCl → ko phản ứng

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

Khí hương thơm hắc

Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O

Khí màu sắc nâu

Câu 9. Thứ tự động một số trong những cặp lão hóa khử vô mặt hàng năng lượng điện hóa như sau: Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+. Cặp hóa học ko phản xạ cùng nhau là

A. hỗn hợp FeCl3 và Cu.

B. Fe và hỗn hợp CuCl2.

C. Cu và hỗn hợp FeCl3.

D. hỗn hợp FeCl2 và hỗn hợp CuCl2.

Xem đáp án

Đáp án D Áp dụng quy tắc anpha, vô mặt hàng năng lượng điện hóa, nhị hóa học ko phản xạ cùng nhau là Fe2+ và Cu2+ 

Câu 10. Phương trình chất hóa học này tại đây ko đúng?

A. Cu + 2H2SO4 (đặc) → CuSO4 + SO2 + 2H2O

B. Fe + S \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} FeS

C. 2Ag + O3 → Ag2O + O2

D. 2Fe + 3H2SO4 (loãng) → Fe2(SO4)3 + 3H2

Câu 11. Cho những hỗn hợp loãng : (1) FeCl3, (2) FeCl2, (3) H2SO4, (4) HNO3, (5) lếu láo ăn ý bao gồm HCl và NaNO3. Những hỗn hợp phản xạ được với Cu là

A. (1), (3), (5).

B. (1), (2), (3).

C. (1), (3), (4).

D. (1), (4), (5).

Xem đáp án

Đáp án D

Những hỗn hợp phản xạ được với Cu là (1) FeCl3; (4) HNO3; (5) lếu láo ăn ý HCl và NaNO3

Câu 12. Cho những tế bào mô tả sau:

(1). Hoà tan Cu vị hỗn hợp HCl quánh rét giải tỏa khí H2

(2). Ðồng dẫn nhiệt độ và dẫn năng lượng điện chất lượng, chỉ thất bại Ag

(3). Ðồng sắt kẽm kim loại hoàn toàn có thể tan vô hỗn hợp FeCl3

(4). cũng có thể hoà tan Cu vô hỗn hợp HCl Lúc xuất hiện O2

(5). Ðồng nằm trong group sắt kẽm kim loại nhẹ nhõm (d = 8,98 g/cm3)

(6). Không tồn bên trên Cu2O; Cu2S

Số tế bào mô tả đích thị là:

A. 1.

B. 2.

C. 3 .

D. 4.

Xem đáp án

Đáp án C

1. Sai vì như thế Cu ko tính năng với HCl quánh, rét.

(2). Ðồng dẫn nhiệt độ và dẫn năng lượng điện chất lượng, chỉ thất bại Ag => Đúng

(3). Ðồng sắt kẽm kim loại hoàn toàn có thể tan vô hỗn hợp FeCl3 => Đúng

(4). cũng có thể hoà tan Cu vô hỗn hợp HCl Lúc xuất hiện O2 => Đúng 

5. Sai, đồng nằm trong group sắt kẽm kim loại nặng

6. Sai, sở hữu tồn bên trên 2 hóa học bên trên.

Câu 13. Nung 6,58 gam Cu(NO3)2 vào trong bình kín ko chứa chấp không gian, sau đó 1 thời hạn chiếm được 4,96 gam hóa học rắn và lếu láo ăn ý khí X. Hấp thụ trọn vẹn X vô nước sẽ được 300 ml hỗn hợp Y. Dung dịch Y sở hữu pH bằng

Xem thêm: vi ét bậc 3

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 1 .

Xem đáp án

Đáp án C

Gọi a là nCu(NO3)2 nhiệt độ phân

Ta có:

nCu(NO3)2 thuở đầu = 0,035 mol. Gọi nCu(NO3)2 phản ứng = a mol

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

2Cu(NO3)2 → 2CuO + 4NO2 + O2

a → a → 2a → 0,5a

Khối lượng hóa học rắn rời = lượng khí cất cánh cút => mNO2 + mO2 = 2a.46 + 0,5a.32 = 6,58 – 4,96

=> a = 0,015 mol

Hấp thụ X vô VN có:

Phương trình phản xạ hóa học

4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3

0,03 → 0,0075 → 0,03

[H+] = 0.03/0.3 = 0.1 M

pH = 1

=> Đáp án C

Câu 14. Nhúng một thanh Fe nặng trĩu 100 gam vô 100 ml hỗn hợp lếu láo ăn ý bao gồm Cu(NO3)2 0,2M và AgNO3 0,2M. Sau một thời hạn lấy thanh sắt kẽm kim loại rời khỏi, cọ tinh khiết thực hiện thô cân nặng được 101,72 gam (giả thiết những sắt kẽm kim loại tạo ra trở thành đều bám không còn vô thanh sắt). Khối lượng Fe vẫn phản xạ là

A. 2,16 gam.

B. 0,84 gam.

C. 1,72 gam.

D. 1,40 gam.

Xem đáp án

Đáp án D

Fe (0,01) + 2Ag+ → Fe2+ + 2Ag (0,02 mol) (1)

mtăng (1) = 0,02.108 – 0,01.56 = 1,6 gam

Theo bài xích rời khỏi mKL tăng = 101,72 – 100 = 1,72 gam.

Tiếp tục sở hữu phản ứng:

Fe (a) + Cu2+ → Fe2+ (a mol) + Cu

mtăng (2) = 64a – 56a = 1,72 – 1,6 → a = 0,015 mol

→ mFe = (0,01 + 0,015).56 = 1,4 gam.

Câu 15. Cho những mệnh đề sau

(1) Cu2O vừa vặn sở hữu tính oxi hoá vừa vặn sở hữu tính khử.

(2) CuO vừa vặn sở hữu tính lão hóa vừa vặn sở hữu tính khử.

(3) Cu(OH)2 tan đơn giản dễ dàng vô hỗn hợp NH3.

(4) CuSO4 khan hoàn toàn có thể dùng để làm phân phát hiện nay nước lộn vô dầu hoả hoặc xăng.

(5) CuSO4 hoàn toàn có thể dùng để làm thô khí NH3.

Số tế bào mô tả sai là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Xem đáp án

Đáp án B

(1) đích thị, bởi vô Cu2O thì Cu sở hữu số lão hóa +1 trung lừa lọc thân thuộc 0 và +2

(2) sai, CuO chỉ mất tính lão hóa.

(3) đúng

(4) đích thị,

(5) sai, CuSO4 cho tới vô khí NH3 độ ẩm sẽ có được phản xạ xẩy ra.

Câu 16. Cho Cu và hỗn hợp H2SO4 loãng tính năng với hóa học X (một loại phân bón hóa học), thấy bay rời khỏi khí ko màu sắc, hóa nâu vô không gian. Mặt không giống, Lúc X tính năng với hỗn hợp NaOH thì sở hữu hương thơm khai bay rời khỏi. Chất X là

A. amophot.

B. ure

C. natri nitrat

D. amoni nitrat

Xem đáp án

Đáp án D

Cu và H2SO4 tính năng với hóa học X sở hữu khí ko màu sắc, hóa nâu vô không gian là NO => Trong X sở hữu group NO3-

Khi X tính năng với dd NaOH → khí hương thơm khai → khí này là NH3

Vậy công thức của X là NH4NO3: amoni nitrat

Phương trình hóa học

Cu + 4H2SO4 + 8NH4NO3 → 4(NH4)2SO4 + 3Cu(NO3)2 + 4H2O + 2NO↑

NaOH + NH4NO3 → NaNO3 + NH3↑(mùi khai) + H2O

Câu 17. Cho khí CO dư trải qua lếu láo ăn ý bao gồm CuO, Al2O3 và ZnO (nung nóng). Khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn chiếm được hóa học rắn bao gồm :

A. Cu, Al, Zn.

B. Cu, Al, ZnO.

C. Cu, Al2O3, Zn.

D. Cu, Al2O3, ZnO.

Xem đáp án

Đáp án D

Ở nhiệt độ phỏng cao, khí CO khử được những oxit của sắt kẽm kim loại sau nhôm vô mặt hàng năng lượng điện hóa.

Vậy nên cho tới CO qua loa lếu láo ăn ý CuO, Al2O3, ZnO (nung nóng) thì CO chỉ khử được CuO, ko khử được Al2O3 và ZnO.

Phương trình hóa học: CO + CuO → Cu + CO2

Vậy hóa học rắn chiếm được sau phản xạ chứa: Cu, Al2O3 và ZnO.

Câu 18. Hòa tan trọn vẹn 33,1g lếu láo ăn ý Mg, Fe, Zn vô vào hỗn hợp H2SO4 loãng dư thấy sở hữu 13,44 lít khí (đktc) và hỗn hợp X. Cô cạn hỗn hợp X được m gam muối hạt khan. Tính độ quý hiếm của m.

A. 90,70 gam

B. 45,35 gam

C. 68,25 gam

D. 45,50 gam

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có: nH2 = 13,44/22,4=0,6 (mol)

Phương trình phản xạ hóa học

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

Theo phương trình chất hóa học tớ thấy: nH2SO4 ­p/ư = nH2 = 0,6 (mol)

=> mH2SO4 p/ư­ = 0,6. 98 = 58,8 (g ) ; mH2 = 0,6.2 = 1,2 (g)

Áp dụng quyết định luật bảo toàn khối lượng:

mKL + maxit = mmuối + mhidro

=> mmuối = mKL + maxit - mhidro = 33,1 + 58,8 – 1,2 = 90,7 (g)

Câu 19. Nhận quyết định này sau đó là đúng?

A. Kim loại sở hữu kỹ năng nhượng bộ electron chất lượng rộng lớn thật nhiều đối với phi kim

B. Bán kính của vẹn toàn tử sắt kẽm kim loại nhỏ hơn đối với nửa đường kính của vẹn toàn tử phi kim vô và một chu kì

C. Số electron phần bên ngoài nằm trong của vẹn toàn tử phi kim tiếp tục thấp hơn số electron phần bên ngoài nằm trong của kim loại

D. Độ âm năng lượng điện của vẹn toàn tử phi kim thông thường nhỏ hơn vẹn toàn tử kim loại

Xem đáp án

Đáp án A

Vì trong một chu kì, sắt kẽm kim loại có tính âm năng lượng điện nhỏ rộng lớn phi kim => vẹn toàn tử sắt kẽm kim loại thông thường sở hữu kỹ năng nhượng bộ electron chất lượng rộng lớn thật nhiều đối với phi kim

Câu đôi mươi. Trong những sắt kẽm kim loại sau: Mg, Cr, Zn, Cu. Số sắt kẽm kim loại đều tan vô hỗn hợp HCl và hỗn hợp H2SO4 quánh nguội là:

A. 3.

B. 4.

C. 2.

D. 5.

Xem đáp án

Đáp án C

Cu ko tan vô hỗn hợp HCl

Cr ko tan vô hỗn hợp H2SO4 quánh nguội

=> Số sắt kẽm kim loại đều tan vô hỗn hợp HCl và hỗn hợp H2SO4 quánh nguội là: Mg, Zn

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Zn + 2H2SO4 → ZnSO4 + SO2 + 2H2O

Mg + 2H2SO4 → MgSO4 + SO2 + 2H2O

Câu 21. Cho những đánh giá và nhận định sau:

(a) Tính hóa học hoá học tập đặc thù của sắt kẽm kim loại là tính khử.

(b) Đồng (Cu) ko khử được muối hạt sắt(III) (Fe3+).

(c) chén sút sắt kẽm kim loại là một trong những quy trình hoá học tập vô cơ sắt kẽm kim loại bị bào mòn vị những axit vô môi trường thiên nhiên không gian.

(d) Để đảm bảo vỏ tàu biển khơi thực hiện vị thép, người tớ gắn vô ở mặt ngoài vỏ tàu (phần chìm ngập trong nước biển) những khối kẽm.

Số đánh giá và nhận định đích thị là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 1.

Xem đáp án

Đáp án A

(a) Tính hóa học hoá học tập đặc thù của sắt kẽm kim loại là tính khử.

(d) Để đảm bảo vỏ tàu biển khơi thực hiện vị thép, người tớ gắn vô ở mặt ngoài vỏ tàu (phần chìm ngập trong nước biển) những khối kẽm.

Câu 22. Cho những đánh giá và nhận định sau:

(a) Để ngăn lại bào mòn Fe, người tớ tráng thiếc, kẽm lên Fe.

(b) Ngâm một lá Fe được quấn chạc đồng vô hỗn hợp HCl loãng tiếp tục xẩy ra hiện tượng kỳ lạ ăm sút năng lượng điện hóa.

(c) Ngâm một lá nhôm vô hỗn hợp NaOH loãng tiếp tục xẩy ra hiện tượng kỳ lạ ăm sút chất hóa học.

(d) Điện phân hỗn hợp NaCl vị năng lượng điện vô cùng trơ, ko màng ngăn xốp tiếp tục chiếm được khí Cl2 ở anot.

Số đánh giá và nhận định đích thị là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 1.

Xem đáp án

Đáp án B

(a) Để ngăn lại bào mòn Fe, người tớ tráng thiếc, kẽm lên Fe.

(b) Ngâm một lá Fe được quấn chạc đồng vô hỗn hợp HCl loãng tiếp tục xẩy ra hiện tượng kỳ lạ ăm sút năng lượng điện hóa.

(c) Ngâm một lá nhôm vô hỗn hợp NaOH loãng tiếp tục xẩy ra hiện tượng kỳ lạ ăm sút chất hóa học.

Câu 23. Cho lếu láo kim loại tổng hợp loại Mg, Fe vô hỗn hợp chứa chấp lếu láo ăn ý muối hạt Cu(NO3)2, AgNO3. Phản ứng xẩy ra trọn vẹn, chiếm được lếu láo ăn ý hóa học rắn A bao gồm 3 sắt kẽm kim loại và hỗn hợp B chứa chấp nhị muối hạt. Hãy cho biết thêm trật tự tách những sắt kẽm kim loại vô lếu láo ăn ý hóa học rắn A

A. Trước tiên tách Fe, tiếp sau đó tách Ag, ở đầu cuối tách Cu

B. Trước tiên tách Ag, tiếp sau đó tách Fe, ở đầu cuối tách Cu

C. Trước tiên tách Fe, tiếp sau đó tách Cu, ở đầu cuối tách Ag

D. Trước tiên tách Cu, tiếp sau đó tách Fe, ở đầu cuối tách Ag

................................

VnDoc vẫn gửi cho tới các bạn phương trình chất hóa học Cu + H2SO4 → CuSO4 + SO2 + H2O được VnDoc biên soạn là phản xạ lão hóa khử.

Để sở hữu sản phẩm cao hơn nữa vô học hành, VnDoc van lơn ra mắt cho tới chúng ta học viên tư liệu Hóa học tập lớp 10, Giải bài xích tập luyện Hóa học tập lớp 11, Hóa học tập lớp 12, tuy nhiên VnDoc tổ hợp và đăng lên.

>> Mời chúng ta xem thêm tăng tài liệu

Xem thêm: toán 10 tập 1

  • CuO + HCl → CuCl2 + H2O
  • ZnO + NaOH → Na2ZnO2 + H2O
  • Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO2 + H2O
  • Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + N2O + H2O
  • Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO+ H2O