cường độ dòng điện hiệu dụng

Cường phỏng loại năng lượng điện đó là đại lượng đặc thù cho việc tính năng mạnh hoặc yếu đuối của loại năng lượng điện. Cường phỏng loại năng lượng điện còn được xác lập bởi vì thương số thân mật năng lượng điện lượng ∆q được dịch chuyển sang thiết diện trực tiếp của một vật dẫn trong một khoảng tầm thời hạn ∆t và khoảng tầm thời hạn cơ..

Bạn đang xem: cường độ dòng điện hiệu dụng

Định nghĩa


Cường phỏng loại năng lượng điện ko đổi


Cường phỏng loại năng lượng điện ko thay đổi là độ mạnh loại năng lượng điện có mức giá trị không bao giờ thay đổi theo đuổi thời hạn.

Cường phỏng loại năng lượng điện hiệu dụng


Cường phỏng loại năng lượng điện hiệu dụng của loại năng lượng điện xoay chiều là đại lượng có mức giá trị bởi vì độ mạnh của một loại năng lượng điện ko thay đổi, sao mang đến khi trải qua và một năng lượng điện trở R thì hiệu suất hấp phụ vô R bởi vì nhị loại năng lượng điện này là như nhau.


I = q / t (A)

  • I là độ mạnh loại năng lượng điện ko thay đổi (A)
  • q là năng lượng điện lượng dịch chuyển sang thiết diện bằng phẳng vật dẫn ( C)
  • t thời hạn năng lượng điện lượng chuyển sang thiết diện bằng phẳng vật dẫn (s)

Công thức tính cường độ dòng điện hiệu dụng

I=I0/2

Trong đó:

  • I là cường độ dòng điện hiệu dụng
  • I0 là độ mạnh loại năng lượng điện đặc biệt đại

Công thức tính độ mạnh loại năng lượng điện theo đuổi lăm le luật ôm

I = U / R

Xem thêm: imo 2020

Trong đó:

I: Cường phỏng loại năng lượng điện (đơn vị A)

U: Hiệu năng lượng điện thế (đơn vị V)

R: Điện trở (đơn vị Ω)

Cường phỏng loại năng lượng điện trong khúc mạch theo đuổi lăm le luật ôm

Nối tiếp: I = I1 = I2 = … = In

Song song: I = I1 + I2 + … + In

Công thức tính hiệu năng lượng điện thế

Xem thêm: tổng hai bình phương