đặc điểm của nhà nước văn lang âu lạc là

Câu hỏi:

25/08/2019 96,971

Bạn đang xem: đặc điểm của nhà nước văn lang âu lạc là

A. máy bộ quốc gia khá hoàn hảo kể từ TW cho tới địa phương

B. máy bộ quốc gia phức tạp với khá nhiều thành phần, hàng đầu là vua

C. còn đơn giản và giản dị nguyên sơ, ko hoàn hảo, tuy nhiên là tổ chức triển khai quản lý điều hành một quốc gia

Đáp án chủ yếu xác

D. quốc gia Ra đời nhanh nhất có thể ở chống châu Á

Đáp án C

Đặc điểm ở trong phòng nước Văn Lang - Âu Lạc là còn đơn giản và giản dị nguyên sơ, ko hoàn hảo, tuy nhiên là tổ chức triển khai quản lý điều hành một vương quốc.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nội dung nào là không phản ánh đích thị hạ tầng dân tới việc Ra đời sớm của Nhà nước Văn Lang – Âu Lạc?

A. Yêu cầu trở nên tân tiến việc kinh doanh với những tộc người khác

B. Yêu cầu của sinh hoạt thị thủy và giao thông đường thủy nhằm đáp ứng nông nghiệp

C. Yêu cầu của việc làm chống giặc ngoài xâm

D. Những gửi biến đổi căn phiên bản vô cuộc sống tài chính - xã hội

Câu 2:

Tín ngưỡng thịnh hành của người dân Văn Lang - Âu Lạc là

A. sùng bái người dân có công

B. thờ cúng tổ tiên

C. sùng bái tự động nhiên

D. sùng bái con cái người

Câu 3:

Nền văn hóa truyền thống nào là là nền móng cho việc Ra đời của vương quốc Văn Lang?

A. Văn hóa Hòa Bình

Xem thêm: diện tích đáy khối lăng trụ

B. Văn hóa Đông Sơn

C. Văn hóa Hoa Lộc

D. Văn hóa Sa Huỳnh

Câu 4:

Các giai tầng chủ yếu vô xã hội Văn Lang - Âu Lạc là

A. vua – quan liêu lại – lạc dân

B. vua – quý tộc – lạc dân

C. vua, quý tộc – dân tự tại – nô tì

D. quý tộc – dân tự động do

Câu 5:

Người hàng đầu những cỗ ở Văn Lang – Âu Lạc là

A. Lạc hầu

B. Lạc tướng

C. Quan lang

D. Bồ chính

Câu 6:

Nguồn thực phẩm chủ yếu của người dân Văn Lang - Âu Lạc là

A. lúa mạch

B. gạo nếp, gạo tẻ

C. ngô, khoai, sắn

D. lúa mì

Xem thêm: công thức mũ 3