dao động tắt dần có

Câu hỏi:

13/10/2019 55,684

Bạn đang xem: dao động tắt dần có

A. cơ năng luôn luôn hạn chế dần dần theo dõi thời hạn.

Đáp án chủ yếu xác

B. thế năng luôn luôn hạn chế dần dần theo dõi thời hạn.

C. li chừng luôn luôn hạn chế dần dần theo dõi thời hạn.

D. trộn xê dịch luôn luôn hạn chế dần dần theo dõi thời hạn.

Vật dao động tắt dần có biên chừng và cơ năng hạn chế dần dần theo dõi thời gian

Chọn đáp án A

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi nói tới một vật đang được xê dịch điều tiết, tuyên bố này tại đây đúng ?

A. Vecto véc tơ vận tốc tức thời và vecto vận tốc của vật nằm trong chiều Khi vật hoạt động theo hướng dương của trục tọa độ

B. Vecto véc tơ vận tốc tức thời và vecto vận tốc của vật nằm trong chiều Khi vật hoạt động về địa điểm cân nặng bằng

C. Vecto vận tốc của vật luôn luôn hướng ra phía xa xôi địa điểm cân nặng bằng

D. Vecto vận tốc của vật thay đổi chiều Khi vật với li chừng cực kỳ đại

Câu 2:

Khi nói tới một vật xê dịch điều tiết, tuyên bố này tại đây sai ?

A. Động năng của vật trở nên thiên tuần trả theo dõi thời hạn.

B. Vận tốc của vật trở nên thiên điều tiết theo dõi thời hạn.

C. Cơ năng của vật trở nên thiên tuần trả theo dõi thời hạn.

D. Lực kéo về tính năng lên vật trở nên thiên điều tiết theo dõi thời hạn.

Câu 3:

Một vật xê dịch điều tiết theo dõi một trục thắt chặt và cố định (mốc thế năng ở địa điểm cân nặng bằng) thì

A. động năng của vật cực to Khi vận tốc của vật có tính rộng lớn cực to.

Xem thêm: nguyên hàm e mũ trừ x

B. Khi vật chuồn từ vựng trí cân đối rời khỏi biên, véc tơ vận tốc tức thời và vận tốc của vật luôn luôn nằm trong lốt.

C. Khi ở địa điểm cân đối, thế năng của vật vày cơ năng.

D. thế năng của vật cực to Khi vật ở địa điểm biên.

Câu 4:

Khi nói tới xê dịch điều tiết của con cái nhấp lên xuống xoắn ốc, tuyên bố này tại đây đúng?

A. Cơ năng của con cái nhấp lên xuống tỉ trọng thuận với biên chừng xê dịch.

B. Tần số của xê dịch tỉ trọng nghịch ngợm với lượng vật nhỏ của con cái nhấp lên xuống.

C. Chu kì của xê dịch tỉ trọng thuận với chừng cứng của lò xo

D. Tần số góc của xê dịch ko tùy thuộc vào biên chừng xê dịch.

Câu 5:

Dao mô tơ tắt dần

A. Có biên chừng tăng dần dần theo dõi thời gian

B. Luôn với hại

C. Có biên chừng hạn chế dần dần theo dõi thời gian

D. Luôn với lợi

Câu 6:

Trong xê dịch tắt dần dần thì

A. vận tốc của vật hạn chế dần dần theo dõi thời hạn.

B. li chừng của vật hạn chế dần dần theo dõi thời hạn.

C. biên chừng của vật hạn chế dần dần theo dõi thời hạn.

D. động năng của vật hạn chế dần dần theo dõi thời hạn.

Xem thêm: giải phương trình lượng giác cơ bản

TÀI LIỆU VIP VIETJACK