david did his homework and they went to bed

Câu chất vấn :

Bạn đang xem: david did his homework and they went to bed

REWRITE THE SENTENCES, USING PERFECT GERUNDS 1) David did his homework and they went to lớn bed . →After having 2) It ís easy for anyone to lớn learn hơ to lớn cook . → Learning 3) Tony had rescued the kids from the fire. People admired him for that. →People 4) He had dumped lots of rubbish onto the beach. He denied it. →He denied 5) After Ha had read some documents about Green Earth, she decided to lớn join the organization. →Having 6) I have seen him before. I remember that. →I 7) You had saved the lives of hundreds of wild animals. Thank you for that. →Thank you 8) They had hunted and killed many wild animals. Later they regretted what they had done. →They regretted 9) Since Mai had refused Nam's offer of a lift in his siêu xe, she had to lớn walk home page. →Having 10) You've lied to lớn us, the villagers said. The politician denied it. →The politician 11) The factory had dumped tons of toxic waste into the river. It was heavily fined for that. →The factory 12) Thanh had forgotten to lớn turn off the gas cooker before he left hí house. He admitted that. →Thanh admitted

Lời giải 1 :

Thảo luận

-- cảm ơn chúng ta nhiều nhé !

cũng có thể chúng ta quan tiền tâm

quý khách với biết?

Tiếng Anh hoặc Anh Ngữ (English /ˈɪŋɡlɪʃ/ ) là 1 ngôn từ German Tây, được thưa kể từ thời thời Trung cổ bên trên Anh, ngày này là lingua franca toàn thị trường quốc tế.Từ English bắt mối cung cấp kể từ Angle, một trong mỗi cỗ tộc German tiếp tục thiên di cho tới Anh (chính kể từ "Angle" lại bắt mối cung cấp kể từ chào bán hòn đảo Anglia (Angeln) mặt mày biển lớn Balt)

Nguồn : Wikipedia - Bách khoa toàn thư

Xem thêm: 6 công thức lượng giác cơ bản

Tâm sự 11

Lớp 11 - Năm loại nhì ở cung cấp trung học tập phổ thông, ngay sát cho tới năm cuối cung cấp nên học hành là trọng trách cần thiết nhất. Nghe nhiều cho tới kim chỉ nan trong tương lai rồi học tập ĐH. Ôi nhiều khi thiệt là kinh khủng, hoang mang và sợ hãi tuy nhiên những em hãy thỏa sức tự tin và mò mẫm dần dần điều nhưng mà mình đang có nhu cầu muốn là vô sau này nhé!

Nguồn : ADMIN :))

Xem thêm: diện tích đáy khối lăng trụ