đề cương ôn tập giữa kì 1 toán 10

Đề cương ôn tập dượt thân thiện học tập kì 1 môn Toán lớp 10 bên dưới mẫu mã trắc nghiệm 100% bởi những thầy gia sư tổ Toán ngôi trường trung học phổ thông Đường Chu Văn An biên soạn, ...

Bạn đang xem: đề cương ôn tập giữa kì 1 toán 10

Đề cương ôn tập dượt thân thiện học tập kì 1 môn Toán lớp 10 bên dưới mẫu mã trắc nghiệm 100% bởi những thầy gia sư tổ Toán ngôi trường trung học phổ thông Đường Chu Văn An biên soạn, người sử dụng cho tới HK1 năm học tập này. 

Đề cương đem 15 trang bao gồm 7 chủ thể chính:

  1. Mệnh đề - Tập hợp
  2. Số giao động, sai số. Hàm số
  3. Hàm số hàng đầu, hàm số bậc hai
  4. Phương trình - Phương trình quy về hàng đầu bậc hai
  5. Vec-tơ, tổng hiệu của nhị vec-tơ
  6. Tích một số trong những với vec-tơ
  7. Hệ trục toạ độ

 Xem cụ thể đề cương thân thiện kì 1 Toán 10 nhập 15 trang bên dưới đây:

Xem thêm: dao hàm

File PDF coi và chuyển vận về nhằm in

Theo THPT CVA-HN. Người đăng: MiR Math.

Xem thêm: công thức tính hình chóp