đề thi dự bị đại học môn toán 2015

#1

Đã gửi 06-07-2015 - 10:10

luuk2611

Bạn đang xem: đề thi dự bị đại học môn toán 2015

    Lính mới

  • Thành viên
  • 4 Bài viết

Đề ganh đua dự bị môn toán ngày 4/7/2015 của 25 sỹ tử bên trên ĐH Đà Lạt . Các em nên ganh đua lại vì thế trường hợp bất ngờ giám thị ký sai sót, người xem để ý bài xích số 9 nhá :

DeDuBi.jpg#2

Đã gửi 06-07-2015 - 10:44

E. Galois

    Chú lùn loại 8

  • Quản lý Toán Phổ thông
  • 3827 Bài viết

Gọi $x,y$ thứu tự là số lít nước cam và số lít nước táo cần thiết điều chế. Ta cần thiết tìm hiểu gá trị lớn số 1 của biểu thức 

Xem thêm: at the end of the road

$$P=60x+80y$$

Biết rằng:

$$(D): \begin{cases}x,y>0 \\ 0 < 30x+ 10y \leq 210 \\ 0 < x + hắn \leq 9 \\0 < x + 4y \leq 24 \end{cases}$$

Đây là Việc quy hướng tuyến tính (học ở lớp 10)

Vẽ miền nhiều giác $(D)$.

Cần xác lập đường thẳng liền mạch $\Delta: 60x + 80y - P$, (đường trực tiếp này tuy nhiên song với đường thẳng liền mạch $(d): 60x+80y=0$), sao mang lại $(\Delta)$ lên đường sang một điểm nằm trong $(D)$ và Giao của $(\Delta)$ với $Oy$ với tung chừng lớn số 1.

Xem thêm: when the old school friends met

Untitled.png

Dễ thấy $(\Delta ): y= -\frac{3}{4}x+8$ trải qua điểm $(4;5) \in (D)$ là lối cần thiết tìm hiểu.

Vậy cần thiết điều chế 4 lít nước cam và 6 lít nước táo