diện tích khối chóp

Ibaitap: Qua bài bác Công thức tính: [Diện Tích] [Thể tích] Hình Chóp nằm trong tổ hợp lại những kỹ năng về hình chóp và chỉ dẫn điều giải cụ thể bài bác luyện vận dụng.

I. HÌNH CHÓP LÀ GÌ?

Trong hình học tập không khí, hình chóp là khối nhiều diện vô cơ xuất hiện lòng của hình là nhiều giác lồi. Các mặt mày mặt là những tam giác đem cộng đồng một đỉnh, trên đây đó là đỉnh của hình chóp.

Bạn đang xem: diện tích khối chóp

Tính hóa học của hình chóp là:

 • Đường trực tiếp trải qua một đỉnh và vuông góc với mặt mày bằng lòng ứng được gọi là đàng cao của hình chóp.
 • Tên gọi của hình chóp được phụ thuộc vào nhiều giác mặt mày đáy: Hình chóp tam giác đem lòng là hình tam giác, hình chóp tứ giác đem lòng là hình tứ giác, hình chóp ngũ giác đem lòng là hình ngũ giác…
 • Nếu hình chóp đem những cạnh bên phù hợp với mặt mày lòng những góc đều nhau hoặc những cạnh bên đều nhau thì chân đàng cao của hình chóp đó là tâm đàng tròn xoe ngoại tiếp mặt mày lòng hình chóp.
 • Nếu hình chóp đem những mặt bên phù hợp với mặt mày lòng những góc đều nhau hoặc đem các đàng cao của những mặt mày bên xuất trừng trị từ một đỉnh đều nhau thì chân đàng cao là tâm đàng tròn xoe nội tiếp mặt mày lòng hình chóp.
 • Nếu hình chóp đem mặt bên hoặc mặt chéo vuông góc với mặt mày bằng lòng thì đàng cao của hình chóp được xem là đàng cao của mặt mày mặt hoặc mặt mày chéo cánh cơ.

Ví dụ: Hình chóp tam giác đem lòng là hình tam giác, hình chóp tứ giác đem lòng là hình tứ giác, hình chóp ngũ giác đem lòng là hình ngũ giác…

II. DIỆN TÍCH HÌNH CHÓP

Công thức tính diện tích S xung xung quanh hình chóp đứng như sau:

Ta đem diện tích S xung xung quanh hình chóp bởi vì nửa chu vi lòng hình chóp nhân với chừng lâu năm trung đoạn của hình chóp (trung đoạn là đàng cao khởi nguồn từ đỉnh xuống trung điểm của một cạnh).

\(S_{xq}=p.d\)

Trong đó:

 • \(S_{xq}\): diện tích S xung xung quanh hình lăng trụ chóp.
 • p: nửa chu vi lòng hình chóp.
 • d: chừng lâu năm trung đoạn của hình chóp (trung đoạn là đàng cao xuất phát từ đỉnh xuống trung điểm của một cạnh).

Công thức tính diện tích S toàn phần hình chóp như sau:

Ta đem diện tích S toàn phần hình chóp bởi vì tổng của diện tích S xung xung quanh hình chóp cùng theo với diện tích S lòng hình chóp.

\(S_{tp}=S_{xq}+S_{đ}\)

Trong đó:

 • \(S_{tp}\): diện tích S toàn phần hình chóp.
 • \(S_{xq}\): diện tích S xung xung quanh hình chóp.
 • \(S_{đ}\): diện tích S lòng hình chóp.

III. THỂ TÍCH HÌNH CHÓP 

Xem thêm: kung fu panda 3 vietsub

Công thức tính thể tích hình chóp như sau:

Để tính thể tích hình chóp tớ lấy diện tích S lòng nhân với độ cao hình chop kể từ đỉnh xuống lòng tiếp sau đó nhân với 1/3.

\(V={1\over{3}}.S_{đ}.h\)

Trong đó:

 • V: thể tích hình chóp.
 • \(S_{đ}\): diện tích S lòng hình chóp.
 • h: độ cao hình chóp

IV. BÀI TẬP THAM KHẢO DIỆN TÍCH VÀ THỂ TÍCH HÌNH CHÓP

Ví dụ: Tính thể tích và diện tích S xung xung quanh của hình chóp tam giác S.ABC đem △ABC vuông bên trên B, AH ∈ (SBC), AH ⊥(ABC) biết AB = 4a, BC = 3a, AC = 5a, SH= 6a.

Lời giải tham ô khảo:

Áp dụng công thức tính thể tích của hình chóp, tớ rất có thể tích của hình chóp vẫn mang lại là:

\(V={1\over{3}}.S_{đ}.h={1\over{3}}.6a.{1\over{2}}.4a.3a= 12a^3\)

Xem thêm: giải mã cơ thể tập 1

Nửa chu vi lòng hình chóp S.ABC: p= (4a + 3a + 5a) : 2 = 6a

Áp dụng công thức tính diện tích S xung xung quanh hình chóp, tớ đem diện tích S xung xung quanh hình chóp vẫn mang lại là:

\(S_{xq}=p.d=6a.6a=36a^2\)