định lí cosi


Long

MT S BÀI TOÁN CHNG MINH BT ĐNG THC (CƠ BN)
CÓ TH
S DNG BT ĐNG THC CÔSI
CÁCH SỬ DỤNG BĐT CÔSI 

Nhắc lại:

* BĐT Côsi vận dụng mang lại nhì số ko âm a, b:
\dfrac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab} (1)
– Cách viết lách tương đương: a+b \geq 2\sqrt{ab}. (2)
Dấu = xẩy đi ra Khi và chỉ Khi a=b.
* Chú ý: Với nhì số thực tùy ý a, b, tớ có:
a^2+b^2 \geq 2ab (Vì \Leftrightarrow (a-b)^2 \geq 0.

Bạn đang xem: định lí cosi

* Một số thành quả thông thường dùng:

a+\dfrac{1}{a} \geq 2, \forall a>0.

Thật vậy, vì thế a>0 nên \dfrac{1}{a}>0. sít dụng BĐT (2) mang lại nhì số này tớ được:
a+\dfrac{1}{a} \geq 2.\sqrt{a.\dfrac{1}{a}} = 2.

\dfrac{a}{b}+\dfrac{b}{a} \geq 2, \, \forall a, b, a.b>0.

Thật vậy, vì thế a.b>0 nên \dfrac{a}{b}>0, \, \dfrac{b}{a}>0. sít dụng BĐT (2) mang lại nhì số này tớ được:
\dfrac{a}{b}+\dfrac{b}{a} \geq 2.\sqrt{\dfrac{a}{b}.\dfrac{b}{a}}=2.

————————————

Xem thêm: out of this world là gì

MỘT SỐ BÀI TẬP

Bài 1: Bài toán thuận.
Chứng minh rằng với từng x>1 tớ có: 4x-5+\dfrac{1}{x-1} \geq 3.
Dấu đẳng thức (dấu bằng) xẩy ra lúc nào ?

Hướng dẫn:
Trong vấn đề này còn có chứa chấp nhì số hạng dạng nghịc hòn đảo. Vì đang được đem số hạng \dfrac{1}{x-1} nên phần sót lại cần màn trình diễn trở thành quá số của x-1. Vậy tớ cần viết lách lại vế trái ngược như sau:
4x-5+\dfrac{1}{x-1}=4(x-1)+\dfrac{1}{x-1} -1 (*)
x>1 nên x-1>0.
Áp dụng bất đẳng thức Côsi (2) mang lại 2 số dương 4(x-1), \, \dfrac{1}{x-1}, tớ có:
4(x-1)+\dfrac{1}{x-1} \geq 2\sqrt{4(x-1)\dfrac{1}{x-1}}
Hay 4(x-1)+\dfrac{1}{x-1} \geq 2\sqrt{4}=4. (**)
Kết phù hợp với (*), suy ra:
4x-5+\dfrac{1}{x-1} \geq 4-1 =3.
Vậy 4x-5+\dfrac{1}{x-1} \geq 3 (đpcm)
Theo (**), vệt đẳng thức xẩy ra \Leftrightarrow 4(x-1)=\dfrac{1}{x-1}
\Leftrightarrow 4(x-1)^2=1 \Leftrightarrow (x-1)^2=\dfrac{1}{4}
\Leftrightarrow x-1=\dfrac{1}{2} (do x-1>0)
\Leftrightarrow x=\dfrac{3}{2}.
——-

Bài 2: Bài toán ngược của dạng Bài toán 1.
Chứng minh rằng (x-1)(5-x) \leq 4, \, \forall x\in [1; 5]

Hướng dẫn:
Khác với bài xích 1, vế trái ngược bài xích này còn có dạng tích, nên tớ cần thiết để ý một dạng tương lối của BĐT (1) là (\dfrac{a+b}{2})^2 \geq ab. (3)
Quay lại bài xích tập dượt này, với từng x\in [1; 5] thì x-1 \geq 0, \, 5-x \geq 0. Vậy vận dụng BĐT (3) mang lại nhì số ko âm này tớ có:
(\dfrac{x-1+5-x}{2})^2 \geq (x-1)(5-x)
\Leftrightarrow 4 \geq (x-1)(5-x). (đpcm)
Dấu “=” xẩy ra \Leftrightarrow x-1=5-x \Leftrightarrow x=3.

Xem thêm: phim ma việt nam chiếu rạp

——————

BÀI TẬP TỰ GIẢI.
Chứng minh rằng:
1. 4-3x+\dfrac{4}{1-3x} \geq 7, \, \forall x<\dfrac{1}{3}.
2. 1-3x+\dfrac{3}{2-x} \geq 1, \, \forall x<2
3. Với từng góc 0^o < \alpha < 90^o, tớ có: \tan\alpha + \cot\alpha \geq 2.
4. (3-x)(2+x) \leq \dfrac{25}{4}, \, \forall x\in [-2; 3].
5. (2-x).(1+2x) \leq \dfrac{25}{8}, \, \forall x\in [-\dfrac{1}{2}; 2].

—————
Chúc những em học tập chất lượng tốt !