đồ thị cos

Một thắc mắc trắc nghiệm về số trục đối xứng của vật dụng thị hàm số cosin (y=cosx) tạo nên nhiều tranh giành cãi bên trên những forums học hành và facebook. Tron...

Một thắc mắc trắc nghiệm về số trục đối xứng của vật dụng thị hàm số cosin (y=cosx) tạo nên nhiều tranh giành cãi bên trên những forums học hành và facebook. Trong số đó sở hữu những tranh biện của học viên và cả nhà giáo.

Bạn đang xem: đồ thị cos

Bài toán trắc nghiệm

Đồ thị của hàm số nó = cos x sở hữu từng nào trục đối xứng?
A. 0
B. 1
C. 2
D. Vô số.

Lời giải ngộ nhận

Nhiều người lập luận rằng vì như thế "hàm số nó = cosx là hàm số chẵn nên vật dụng thị nhận trục tung thực hiện trục đối xứng", do tê liệt vật dụng thị hàm số nó = cosx chỉ có một trục đối xứng. Chọn phương án B.

Lời giải sai bên trên một forums học hành có tiếng (chụp màn hình hiển thị ngày 27/1/2020)

Ở phía trên, vật dụng thị hàm số cosin nhận trục tung thực hiện trục đối xứng là đích thị nhưng trục tung ko cần là trục đối xứng duy nhất.

Lời giải đúng

Đáp án đích thị cho tới thắc mắc trắc nghiệm này là phương án D (vô số trục đối xứng). Tại phần bên dưới tao tiếp tục minh chứng những đường thẳng liền mạch x = kπ (k là số nguyên) đều là trục đối xứng của vật dụng thị hàm số y=cosx (khi k=0 thì đường thẳng liền mạch này đó là trục tung). Từ tê liệt suy đi ra đáp án "vô số" của thắc mắc trắc nghiệm bên trên.

Bài toán nhỏ:

Xem thêm: one punch man bản gốc

Lời giải Việc nhỏ:
Cách 1.

Nói rõ rệt tăng tại vị trí đẳng thức: cos(-x+k2π)=cos(-x)=cosx, đích thị với từng số thực x và từng số nguyên vẹn k.
Cách 2.

Xem thêm: phim so luu huong trinh thieu thu

Từ Việc nhỏ này tao thấy vật dụng thị hàm số y=cosx nhận những đường thẳng liền mạch sở hữu phương trình x = kπ (mọi k nguyên) thực hiện trục đối xứng, bởi vậy đồ thị hàm số y=cosx sở hữu vô số trục đối xứng.

Các thắc mắc tương tự động dành riêng cho mình đọc

Câu 1. Đồ thị hàm số y=sinx sở hữu từng nào trục đối xứng?
Câu 2. Đồ thị hàm số y=cosx sở hữu từng nào tâm đối xứng?
Câu 3. Đồ thị hàm số y=sinx sở hữu từng nào tâm đối xứng? (Xem lời giải chi tiết).

Theo Sách Bài Tập. Người đăng: Sơn Phan.