đoạn okazaki là

Nội dung chính

Bạn đang xem: đoạn okazaki là

Bạn đang được đọc: Trong quy trình tự động nhân song ADN đoạn Okazaki là

 • Trong quy trình tự động nhân song ADN, những đoạn Okazaki được tổ hợp theo đuổi chiều:
 • Bài tập dượt trắc nghiệm 45 phút Gen, mã DT và quy trình nhân song ADN – Sinh học tập 12 – Đề số 7
 • Video liên quan

Trong nhân song ADN, đoạn Okazaki là gì ? Trong nhân song ADN, enzim với tầm quan trọng nối những đoạn okazaki cùng nhau là A. Helicaza B. ADN pôlimeraza C. ARN pôlimeraza D. Ligaza Trong nhân song ADN, enzim với tầm quan trọng nối những đoạn okazaki cùng nhau là

A. helicaza 

B. ADN pôlimeraza

C. ARN pôlimeraza

D. Ligaza

Khi ADN tự động nhân song, đoạn Okazaki là : A. Các đoạn êxôn của gen ko phân miếng. B. Các đoạn intrôn của gen phân miếng C. Đoạn pôlinuclêôtit sinh kể từ mạch 5 ’ — > 3 ’ của gen. D. Đoạn pôlinuclêôtit sinh kể từ mạch 3 ’ — > 5 ’ của gen. Một phân tử ADN trong một lượt nhân song xác lập được với 4 đơn vị chức năng tác dụng tái ngắt bạn dạng với tổng số 50 phân đoạn Okazaki. Nếu vô tiến độ nhân song tổ hợp 870 đoạn ARN bùi nhùi thì phân tử ADN nhân song từng nào lượt ? A. 6 B. 3 C. 8 D. 4 Một phân tử ADN trong một lượt nhân song xác lập được với 4 đơn vị chức năng tác dụng tái ngắt bạn dạng với tổng số 50 phân đoạn Okazaki. Nếu vô tiến độ nhân song tổ hợp 3654 đoạn ARN bùi nhùi thì phân tử ADN nhân song từng nào lượt ? A. 6 B. 3 C. 8 D. 4 Trong quy trình tự động nhân song ADN, enzim ligaza chức năng phát biểu những đoạn okazaki A. Tại mạch tổ hợp liên tiếp. B. Tại mạch được tổ hợp nằm trong chiều tháo dỡ xoắn. C. Tại mạch mạch vừa được tổ hợp theo hướng kể từ 3 ’ cho tới 5 ’. D. Tại mạch được tổ hợp ngược hướng tháo dỡ xoắn. Trong quy trình tự động nhân song ADN, enzim ligaza chức năng phát biểu những đoạn okazaki A. Tại mạch tổ hợp liên tiếp. B. Tại mạch được tổ hợp nằm trong chiều tháo dỡ xoắn. C. Tại mạch mạch vừa được tổ hợp theo hướng kể từ 3 ’ cho tới 5 ’. D. Tại mạch được tổ hợp ngược hướng tháo dỡ xoắn. Trong tiến độ nhân song ADN, những đoạn Okazaki được nối lại cùng nhau trở thành mạch liên tiếp nhờ enzim nối, enzim nối này đó là

A. Hêlicaza

B. ADN retriraza

C. ADN pôlimeraza

D. ADN ligaza

Trong tiến độ nhân song ADN, những đoạn Okazaki được nối lại cùng nhau trở thành mạch liên tiếp nhờ enzim nối, enzim nối này đó là

A. ADN ligaza 

Xem thêm: Công Thức Tính Thể Tích Khối Cầu Nhanh Và Chính Xác Nhất – VUIHOC

B. ADN giraza C. ADN pôlimeraza D. Hêlicaza

Trong quy trình tự động nhân song ADN, những đoạn Okazaki được tổ hợp theo đuổi chiều:

A.3 ’ cho tới 5 ’ nằm trong chiều thao xoắn ADN

B.3 ’ cho tới 5 ’ ngược hướng thao xoắn ADN

C.5 ’ cho tới 3 ’ nằm trong chiều tháo dỡ xoắn ADN

D.5 ’ cho tới 3 ’ ngược hướng tháo dỡ xoắn ADN

Đáp án và điều giải
Đáp án 😀
Lời giải :Trong quy trình tự động nhân song ADN, những đoạn Okazaki được tổ hợp theo hướng 5 ’ – 3 ’ – ngược hướng tháo dỡ xoắn ADN .

Vậy đáp án thực sự D

Câu chất vấn nằm trong đề ganh đua sau. Quý Khách cũng muốn ganh đua test ?

Bài tập dượt trắc nghiệm 45 phút Gen, mã DT và quy trình nhân song ADN – Sinh học tập 12 – Đề số 7

Làm bài

Chia sẻ

Một số thắc mắc không giống nằm trong bài xích ganh đua.

 • Những tình trạng không giống nhau của một gen được gọi là

  Xem thêm: đề thi thử toán 2022

 • Khinóivềcơchếdi truyềnở cấpđộphântử, phátbiểunàosauđâyđúng ? ( 1 ) TrongtáibảnADN, sựkếtcặpcủacácnucleotittheonguyêntắcbổsung xảyra ở tấtcảcácnucleotittrênmỗimạchđơn ( 2 ) QuátrìnhnhânđôiADN làcơchếtruyềnthôngtin di truyềntừtếbàomẹsang tếbàocon ( 3 ) QuátrìnhnhânđôiADN ở sinhvậtnhânsơvàsinhvậtnhânthựcđềudiễnra theonguyêntắcbổsung vàbánbảotoàn ( 4 ) Cácgen nằmtrongnhânmộttếbàocósốlầnnhânđôibằngnhauvàsốlầnphiênmãthườngkhácnhau
 • Một phân tử ADN với cấu tạo xoắn kép, fake sử phân tử ADN này còn có tỉ trọng nucleotit loại Ađênin cướp 10 % thì tỉ trọng nucleotit loại Guanin của phân tử ADN này là
 • Điểm tương đương nhau vô quy trình nhân song ADN của tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực là

 • Quá trình tự động nhân song của ADN chỉ tồn tại một mạch được tổ hợp liên tiếp, mạch còn sót lại tổ hợp loại gián đoạn vì

 • Trong quy trình tự động nhân song ADN, những đoạn Okazaki được tổ hợp theo hướng :

 • Trong tiến độ nhân song ADN, một trong mỗi tầm quan trọng của enzim ADN pôlimeraza là :
 • Một phân tử ARN chỉ chứa chấp 3 loại ribonu là ađênin, uraxin và guanin. Nhóm những cỗ thân phụ này tại đây trọn vẹn rất có thể với bên trên mạch khuôn của gen vẫn phiên mã đi ra phân tử ARN phát biểu bên trên ?

 • Một gen với tổng nucleotit loại X với nucleotit bổ sung cập nhật với nó là 3600 được khắc ghi N15 ở cả nhị mạch polynucleotit tổ chức nhân song 4 lượt. Sau này được gửi vô môi trường xung quanh chỉ chứa chấp N14 kế tiếp nhân song tăng 3 đợt tiếp nhữa. Trong số những tuyên bố sau, với từng nào tuyên bố không đúng?
  I. Số nucleotit từng loại G của ADN là 3600.
  II. Số phân tử ADN chỉ chứa chấp N15 là 98.
  III. Số mạch polynucleotit chứa chấp N15 là 226.
  IV. Số mạch polynucleotit chứa chấp N14 là 32.

 • Chọn nội dung đúng vào khi nói tới tầm quan trọng của enzim ADN – polimeraza vô nhân song ADN ?

 • Trongcácphátbiểusauđây, cóbao nhiêuphátbiểuđúng ? ( 1 ) TrongquátrìnhnhânđôiADN, enzimADN pôlimerazakhôngthamgiatháoxoắnphântửADN. ( 2 ) TrongquátrìnhnhânđôiADN, enzimnốiligazachỉtácđộnglênmộttronghaimạchđơnmớiđượctổnghợptừmộtphântửADN u. ( 3 ) TrongquátrìnhnhânđôiADN, cósựliênkếtbổsung giữaA vớiT, G vớiX vàngượclại. ( 4 ) Tại vi trùng, sựnhânđôiADN xảyra ở nhiềuđơnvịnhânđôi ( nhiềuđơnvịtáibản ). ( 5 ) Trongquátrìnhphiênmã, chỉcósựliênkếtbổsung giữaA vớiT, G vớiX. ( 6 ) Trongdịchmãxảyra nguyêntắcbổsung trêntấtcảcácnucleotittrênmARN
 • Nói về cỗ mã DT ở loại vật, với một trong những không nhiều Đánh Giá và nhận định và đánh giá như ( 1 ) Bảng mã DT của từng loại vật với đặc trưng riêng rẽ ko tương quan gì cho tới nhau và đặc thù loại vật cơ ( 2 ) Mã DT được gọi từ 1 điểm xác lập theo đuổi từng cỗ thân phụ nucleotit nhưng mà ko gối lên nhau ( 3 ) Trên mARN, mã DT được gọi theo hướng kể từ 5 ’ – 3 ’ ( 4 ) Mã DT với tính quánh hiệu, tức là từng loại không giống nhau với riêng rẽ một cỗ mã DT ( 5 ) Mã DT với tính phổ biến, tức là một trong cỗ thân phụ trọn vẹn rất có thể mã hóa cho 1 hoặc một trong những không nhiều axit amin ( 6 ) Có 61 cỗ mã DT nhập cuộc mã hóa những axit amin ( 7 ) Mã DT với tính tha hóa, tức là nhiều cỗ thân phụ không giống nhau nằm trong xác lập một loại axit amin trừ AUG và UGG Trong những Đánh Giá và nhận định và đánh giá bên trên, với từng nào nhận định và đánh giá và Đánh Giá ko đúng
 • Trong tiến độ nhân song ADN, vì thế sao bên trên từng chạc tái ngắt bạn dạng với 1 mạch được tổ hợp liên tiếp còn mạch cơ được tổ hợp loại gián đoạn ?

 • Một gen ở loại vật nhân sơ với 3000 nuclêôtit và với tỷ suất A / G = 2/3 gen này bị đột bặt tăm 1 cặp nuclêôtit vì thế giảm xuống 3 links hidrô đối với gen thường thì. Số lượng từng loại nuclêôtit của gen vừa được tạo hình sau đột biến đổi là :
 • Sự khiếu nại này tại đây sauđây với nội dung ko chính với tiến độ nhân song ADN ở tế bào nhân thực ?
 • Trong tiến độ nhân song ADN enzim nhập cuộc thi công ráp nucleotit hỗ trợ vô đầu 3 ’ – OH của ADN u là
 • PhântửADN củasinhvậtnhânthựckhithựchiệnquátrìnhtựnhânđôihìnhthành3 đơnvịtáibản. Đơnvịtáibản1 có13 đoạnOkazaki, đơnvịtáibản2 có15 đoạnOkazaki, đơnvịtáibản3 có17 đoạnOkazaki. SốđoạnADN mồicầncungcấptrongquátrìnhtáibảntrênlà :
 • Một đoạn sợi cơ bạn dạng bao gồm 10 nucleoxom và 9 đoạn ADN nối, từng đoạn nối khoảng với 50 cặp nucleotit. Tổng chiều nhiều năm của đoạn ADN xoắn kép trong khúc sợi cơ bạn dạng bên trên và tổng số phân tử Histon với trong khúc sợi cơ bạn dạng cơ thứu tự là :
 • Khi nói tới những phân tử AND vô nhân của một tế bào sinh chăm sóc ở loại vật nhân thực với những đánh giá sau : ( 1 ) Các phân tử nhân song song lập và ra mắt ở những thời hạn không giống nhau. ( 2 ) Thường đem những gen phân miếng và sinh sống sót theo đuổi cặp alen. ( 3 ) Có chừng nhiều năm và con số những loại nuclêôtit cân nhau. ( 4 ) Có cấu tạo mạch kép trực tiếp. ( 5 ) Có con số, dung lượng không bao giờ thay đổi và đặc thù mang lại loại. Nhận xét đúnglà :
 • Gen mã hóa prôtêin nổi trội với 3 vùng trình tự động nuclêôtit là vùng điều tiết, vùng mã hóa và vùng kết giục. Vùng mã hóa bao gồm cỗ thân phụ với những đặc trưng :
 • Mục đích của việc dùng xung năng lượng điện vô tiến độ gửi ADN tái ngắt tổ hợp vô tế bàonhận là gì ?

 • Vùng mã hòa của một gen ở loại vật nhân sơ nhiều năm 4080 A0. Trên mạch 1 của vùng này của gen, hiệu số tỷ suất Tỷ Lệ đằm thắm Adenin và Timin vị đôi mươi % số nu của mạch. Tại mạch 2 ứng, số nu loại A cướp 15 % số nu của mạch và vị 50% số nu của Guanin. Khi gen phiên mã một lượt vẫn lấy của môi trường xung quanh ngẫu nhiên nội bào 180 Uraxin. Cho rằng con số đơn phân của mARN vị con số đơn phân của một mạch đơn ở vùng mã hóa của gen. Số nucleotit loại A, T, G, X với bên trên mạch hỗ trợ của gen là
 • Khẳng toan này tại đây về quy tế bào sinh hoạt vui chơi giải trí của ôperốn Lạc ở E. Coli là ko chính ?

 • Một phân tử ADN với tổng số links hidro đằm thắm 2 mạch là 3703 và số nucleotit loại T gấp rất nhiều lần số nucleotit loại ko bổ sung cập nhật với nó. Trong số những tuyên bố sau, với từng nào tuyên bố đúng?
  I. Tổng số nucleotit của phân tử ADN là 3174.
  II. Số nucleotit loại A của phân tử ADN là 1085.
  III. Nếu phân tử ADN này nhân song 1 lượt thì số nucleotit loại G môi trường xung quanh cần thiết cung ứng là 529.
  IV. Nếu phân tử ADN này nhân song gấp đôi thì số nucleotit môi trường xung quanh cần thiết cung ứng là 9522.

 • Trong tiến độ nhân song ADN, phép tắc nửa loại gián đoạn nghiệm chính sánh với

Một số thắc mắc không giống rất có thể các bạn quan hoài.

 • Ngoài việc đáp ứng mộc quý, rừng còn tồn tại kết quả gì mang lại vạn vật thiên nhiên và môi trường xung quanh sinh sống của trái đất .

 • Đối với hóa học thải công nghiệp và sinh hoạt và sinh hoạt, Luật đảm bảo an toàn môi trường xung quanh ngẫu nhiên lao lý :

 • Bảo vệ vạn vật vạn vật thiên nhiên hoang dại cần thiết ngăn chặn những hành động này sau đây .

 • Giữ gìn vạn vật vạn vật thiên nhiên hoang dại là :

 • Tài nguyên vẹn này tại đây nằm trong khoáng sản tái ngắt sinh :

 • Muốn thực ganh đua mối liên hệ liên minh trong số những quốc gia trong mỗi nghành cần phải có :

 • Bảo vệ tự do bờ cõi, thống nhất trọn vẹn tự do bờ cõi là nội dung cơ bạn dạng của pháp luật về :

 • Bảo vệ tổ quốc là nhiệm vụ và trách cứ nhiệm linh nghiệm và cao quý của người nào tại đây ?

 • Ngăn ngăn và tiêu diệt những tệ nàn xã hội được pháp lý quy toan vô luật này bên dưới đây:

  Xem thêm: Định lý pytago – Hướng dẫn giải bài xích tập dượt Hình học tập lớp 7

 • Đâu không nên là nội dung của pháp lý về cách tân và phát triển bền vững và kiên cố của xã hội?

Source: https://mamnonthanhliet.edu.vn
Category : Phương pháp học hành

Xem thêm: sách giáo khoa lớp 10 mới môn toán