đổi cm ra m

Tải xuống phần mềm Android của bọn chúng tôi

Bạn đang xem: đổi cm ra m

Mét quý phái Centimet (Hoán thay đổi đơn vị)

Định dạng

Độ chủ yếu xác

Lưu ý: Kết ngược phân số được sản xuất tròn xoe cho tới 1/64 gần nhất. Để với câu vấn đáp đúng đắn rộng lớn nài hí hửng lòng lựa chọn 'số thập phân' kể từ những tùy lựa chọn bên trên sản phẩm.

Lưu ý: Quý khách hàng hoàn toàn có thể tăng hoặc rời chừng đúng đắn của câu vấn đáp này bằng phương pháp lựa chọn số chữ số với nghĩa được đòi hỏi kể từ những tùy lựa chọn bên trên sản phẩm.

Xem thêm: định lí vi ét

Lưu ý: Để với sản phẩm số thập phân giản đơn hí hửng lòng lựa chọn 'số thập phân' kể từ tùy lựa chọn bên trên sản phẩm.

Hiển thị công thức

chuyển thay đổi Centimet quý phái Mét

Hiển thị đang được hoạt động Hiển thị sản phẩm theo dõi định hình số mũ Thêm thông tin: Centimet Thêm thông tin: Mét

Centimet

Centimet là đơn vị chức năng đo chiều lâu năm vô hệ mét, vì chưng một trong những phần trăm mét

1cm tương tự với 0,39370 inch.

chuyển thay đổi Centimet quý phái Mét

Mét

Mét là đơn vị chức năng chiều lâu năm vô hệ mét, và là đơn vị chức năng chiều lâu năm cơ phiên bản vô Hệ đơn vị (SI) quốc tế.

Là đơn vị chức năng chiều lâu năm cơ phiên bản vô SI và khối hệ thống m.k.s không giống (dựa bên trên mét, kilôgam và giây) mét được dùng để giúp đỡ suy rời khỏi những đơn vị chức năng giám sát khác ví như newton, lực.

Xem thêm: đề toán 10 giữa kì 1

Bảng Centimet quý phái Mét

Centimet Mét
0cm 0.00m
1cm 0.01m
2cm 0.02m
3cm 0.03m
4cm 0.04m
5cm 0.05m
6cm 0.06m
7cm 0.07m
8cm 0.08m
9cm 0.09m
10cm 0.10m
11cm 0.11m
12cm 0.12m
13cm 0.13m
14cm 0.14m
15cm 0.15m
16cm 0.16m
17cm 0.17m
18cm 0.18m
19cm 0.19m
Centimet Mét
20cm 0.20m
21cm 0.21m
22cm 0.22m
23cm 0.23m
24cm 0.24m
25cm 0.25m
26cm 0.26m
27cm 0.27m
28cm 0.28m
29cm 0.29m
30cm 0.30m
31cm 0.31m
32cm 0.32m
33cm 0.33m
34cm 0.34m
35cm 0.35m
36cm 0.36m
37cm 0.37m
38cm 0.38m
39cm 0.39m
Centimet Mét
40cm 0.40m
41cm 0.41m
42cm 0.42m
43cm 0.43m
44cm 0.44m
45cm 0.45m
46cm 0.46m
47cm 0.47m
48cm 0.48m
49cm 0.49m
50cm 0.50m
51cm 0.51m
52cm 0.52m
53cm 0.53m
54cm 0.54m
55cm 0.55m
56cm 0.56m
57cm 0.57m
58cm 0.58m
59cm 0.59m