động lực của dịch mạch rây là sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa

Câu hỏi:

24/07/2019 111,814

Bạn đang xem: động lực của dịch mạch rây là sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa

A. Lá và rễ.    

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án A

- Dịch mạch rây dịch rời kể từ tế bào quang đãng phù hợp nhập lá (cơ quan liêu nguồn) nhập mạch rây cho tới những ban ngành chứa chấp (rễ, trái ngược,…).

- Động lực của loại mạch rây là việc chênh chếch áp suất thấm vào đằm thắm ban ngành mối cung cấp (nơi với áp suất thấm vào cao) và ban ngành chứa chấp (nơi với áp suất thấm vào thấp).

→ Mạch rây nối những tế bào của ban ngành mối cung cấp với những tế bào của ban ngành chứa chấp hùn loại mạch rây chảy kể từ điểm với áp suất thấm vào cao cho tới điểm với áp suất thấm vào thấp rộng lớn.

Động lực của loại mạch rây là việc chệnh chếch áp suất thấm vào đằm thắm (ảnh 1)

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nước được vận gửi ở đằm thắm công ty yếu?

A. Qua mạch rây theo hướng kể từ bên trên xuống.

B. Từ mạch mộc quý phái mạch rây

C. Từ mạch rây quý phái mạch gỗ

D. Qua mạch gỗ

Câu 2:

Tế bào mạch mộc của cây bao gồm quản lí bào và?

A. Tế bào nội suy bì.     

B. Tế bào lông bú mớm.

C. Mạch ống.     

D. Tế bào biểu suy bì.

Câu 3:

Chất tan được vận gửi hầu hết nhập hệ mạch rây là?

A. Fructôzơ.    

B. Glucôzơ.

C. Saccarôzơ.    

Xem thêm: đồ thị trái tim

D. Ion khoáng.

Câu 4:

Trong những Điểm sáng sau :

(1) Các tế bào nối đầu cùng nhau trở nên ống nhiều năm cút kể từ lá xuống rễ.

(2) Gồm những tế bào bị tiêu diệt.

(3) Thành tế bào được linhin hóa.

(4) Đầu của tế bào này gắn kèm với đầu của tế bào cơ trở nên những ống nhiều năm kể từ rễ lên lá.

(5) Gồm những tế bào sinh sống.

Mạch mộc với từng nào Điểm sáng đang được phát biểu ở trên?

A. 2.       

B. 3.       

C. 4.       

D. 5.

Câu 5:

Dịch mạch rây với bộ phận hầu hết là?

A. Hormone thực vật.    

B. Axit amin, Vi-Ta-Min và ion kali.

C. Saccarôzơ.     

D. Cả A, B và C.

Câu 6:

Trong một thử nghiệm minh chứng loại mạch mộc và loại mạch rây, người tớ tổ chức tiêm nhập mạch rây nằm trong phần đằm thắm thân của một cây đang được trở nên tân tiến mạnh một hỗn hợp color đỏ; mặt khác, một hỗn hợp gold color được tiêm nhập mạch mộc của đằm thắm ở nằm trong phỏng cao. Hiện tượng nào là tiếp sau đây với Xu thế xẩy ra sau khoảng chừng một ngày?

A. Ngọn cây (phần xa cách mặt mũi khu đất nhất) chỉ mất dung dịch nhuộm đỏ tía, còn chóp rễ (phần sâu sắc nhất bên dưới đất) chỉ mất dung dịch nhuộm vàng.

B. Ngọn cây chỉ mất dung dịch nhuộm vàng; chóp rễ chỉ mất dung dịch nhuộm đỏ tía.

C. Ngọn cây với tất cả dung dịch nhuộm đỏ tía và vàng; chóp rễ chỉ mất dung dịch nhuộm đỏ tía.

D. Ngọn cây chỉ mất dung dịch nhuộm đỏ; chóp rễ với tất cả dung dịch nhuộm đỏ tía và vàng.

Xem thêm: 2 nghiệm trái dấu khi nào

TÀI LIỆU VIP VIETJACK