đốt cháy hoàn toàn

Câu hỏi:

18/06/2019 161,470

Bạn đang xem: đốt cháy hoàn toàn

Đốt cháy trọn vẹn một hidrocacbon X chiếm được 0,11 mol CO2 và 0,132 mol H2O. Khi X ứng dụng với khí clo (theo tỉ trọng số mol 1 : 1) chiếm được một thành phầm cơ học độc nhất. Tên gọi của X là:

C. 2,2-Đimetylpropan

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án C

Dựa nhập CTCT tớ thấy chỉ mất 2,2 – đimetylpropan khi ứng dụng với Cl2 (tỉ lệ mol 1 : 1) chiếm được thành phầm cơ học độc nhất.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cracking 8,8 gam propan chiếm được láo phù hợp A bao gồm H2, CH4, C2H4, C3H6 và 1 phần propan khồng hề bị crakinh. hiểu hiệu suất phản xạ là 90%. Khối lượng phân tử tầm của A là :

A. 39,6

B. 23,16

C. 2,315

D. 3,96

Câu 2:

Đốt cháy trọn vẹn láo phù hợp X bao gồm nhì hiđrocacbon nằm trong phụ thuộc mặt hàng đồng đẳng rồi hít vào không còn thành phầm cháy vào trong bình đựng nước vôi nhập dư chiếm được 25 gam kết tủa và lượng nước vôi nhập rời 7,7 gam. CTPT của nhì hiđrocacon nhập X là :

A. CH4  và  C2H6

B. C2Hvà C3H8

C. C3H8 và C4H10

D. C4H10 và C5H12

Câu 3:

Khi đốt cháy hoàn toàn 7,84 lít láo phù hợp khí bao gồm CH4, C2H6, C3H8 (đktc) chiếm được 16,8 lít khí CO2 (đktc) và x gam H2O. Giá trị của x là :

A. 6,3

B. 13,5

Xem thêm: ứng dụng tích có hướng

C. 18,0

D. 19,8

Câu 4:

Đốt cháy trọn vẹn 6,72 lít (đktc) láo phù hợp bao gồm nhì hidrocacbon X và Y (MY > MX), chiếm được 11,2 lít khí CO2 (đktc) và 10,8 gam H2O. Công thức của X là:

A. C2H6

B. C2H4

C. CH4

D. C2H2

Câu 5:

Hidrocacbon mạch hở X nhập phân tử chỉ chứa chấp links σ và sở hữu nhì nguyên vẹn tử cacbon bậc thân phụ nhập một phân tử. Đốt cháy trọn vẹn 1 thể tích khí X sinh rời khỏi 6 thể tích CO2 (ở nằm trong ĐK sức nóng phỏng và áp suất). Khi cho tới X ứng dụng với Cl2 (theo tỉ trọng số mol 1 : 1), số dẫn xuất monoclo tối nhiều sinh rời khỏi là:

A. 3

B. 4

C. 2

D. 5

Câu 6:

Đốt cháy hiđrocacbon X, rồi hít vào trọn vẹn thành phầm cháy nhập dd Ba(OH)2 dư, thấy sở hữu 49,25 gam kết tủa xuất hiện tại và lượng dd sau phản xạ giảm xuống 32,85 gam. CTPT của X là:

A. C5H12

B. C2H6

C. C3H8

D. C4H10

Xem thêm: đề thi thử toán 2022

TÀI LIỆU VIP VIETJACK