effect đi với giới từ gì

Hôm ni, IZONE tiếp tục nằm trong chúng ta dò la hiểu về kể từ effect. IZONE tiếp tục trả lời chung chúng ta một số trong những thắc mắc như: Effect là gì? Effect đi với giới kể từ gì? Effect đồng nghĩa và trái ngược nghĩa với kể từ nào?

Trước không còn, tất cả chúng ta hãy nằm trong dò la hiểu nghĩa của kể từ effect (/ɪˈfekt/).

Bạn đang xem: effect đi với giới từ gì

Theo tự vị Oxford, effect có vừa vặn rất có thể là một trong danh từ, vừa vặn rất có thể là một trong động từ

effect đi với giới từ gì

Effect là một trong danh từ

Khi là một trong danh kể từ, effect có thể sở hữu những đường nét nghĩa như sau. 

effect (n) 

1. thành phẩm, tác động, tác động (một thay cho thay đổi bởi ai cơ / đồ vật gi cơ phát sinh, đưa đến cho 1 người không giống, vật khác)

causes and effects (nguyên nhân và kết quả)

 • The documentary shows the harmful effects of plastic pollution on marine life. (Bộ phim tư liệu đã cho thấy tác động rất có hại cho sức khỏe của độc hại vật liệu bằng nhựa so với loại vật đại dương.)
 • The teacher’s words had a profound effect on the students, inspiring them lớn pursue their dreams. (Những điều rằng của thầy giáo tiếp tục sở hữu ảnh hưởng thâm thúy cho tới chúng ta học viên, truyền hứng thú cho những em bám theo xua đuổi ước mơ của tôi.)

2. hiệu lực (của văn phiên bản pháp luật, plan, quy tắc,…)

 • The new law had an immediate effect, leading lớn stricter penalties for traffic violations. (Luật mới nhất có hiệu lực tức thì ngay tức khắc, kéo theo những hình trị nghiêm ngặt xung khắc rộng lớn so với những vi phạm giao thông vận tải.)

3. ấn tượng (của một cuốn sách, diễn thuyết, hình ảnh,… đem đến cho những người xem)

 • The artist used vibrant colors and bold brushstrokes lớn create a dramatic visual effect. (Họa sĩ tiếp tục dùng những sắc tố rực và đường nét cọ đậm muốn tạo ra ấn tượng mạnh mẽ và uy lực về mặt mày cảm giác của mắt.)

4. chuyên môn, cảm giác, kỹ xảo (ánh sáng sủa, tiếng động, cảm giác của mắt,…)

 • The film director employed cutting-edge visual effects to create realistic explosions and intense action sequences. (Đạo trình diễn phim tiếp tục dùng những hiệu ứng hình hình ảnh tiên tiến và phát triển muốn tạo đi ra những vụ nổ trung thực và những phân cảnh hành vi stress.)

5. của nả, tài sản (với đường nét nghĩa này, effect luôn luôn luôn ở dạng số nhiều effects)

 • The insurance policy covers all baggage and personal effects. (Chính sách bảo đảm bao hàm toàn bộ tư trang hành lý và gia tài cá thể.)

Effect là một trong động từ

effect (v) làm cho tới đồ vật gi xảy tớ, tiến hành loại gì

Ví dụ:

 • The salary increase is hoped lớn effect a boost in employee morale. (Việc tăng bổng được kỳ vọng tiếp tục tạo ra sự nâng lên ý thức nhân viên cấp dưới.)
 • This drug can sometimes effect miraculous cures. (Loại dung dịch này nhiều khi rất có thể có công dụng chữa trị bệnh dịch kỳ diệu.)

Phân biệt effect và affect

Effect và Affect là một trong cặp kể từ rất dễ gây nên lầm lẫn. Các bạn phải để ý nhằm rời sử dụng sai nhé. 

Effect, Affect đều Có nghĩa là tác động; tuy vậy tớ cần để ý cho tới từ loại của bọn chúng. Effect là danh từ tác động, hình ảnh hưởng, còn affect là động từ tác động, tác động. Ta sở hữu ví dụ nhập bảng sau:

Effect (n) hiệu quả, hình ảnh hưởng Affect (v) hiệu quả, hình ảnh hưởng
Inflation is exerting a severe effect on the economy. (Lạm trị đang tạo ra ảnh hưởng nguy hiểm cho tới nền kinh tế tài chính.)

Inflation is severely affecting the economy. (Lạm trị đang được ảnh hưởng trọn nghiêm trọng cho tới nền kinh tế tài chính.)

Inflation is exerting a severe affect on the economy. 

Ngoài lầm lẫn về từ loại như rằng bên trên, chúng ta học viên còn dễ dẫn đến lầm lẫn bám theo một loại khác: Mé cạnh việc là một trong danh kể từ, effect có thể cũng là một trong động từ; affect cũng là một trong động kể từ, vậy nghĩa của bọn chúng không giống nhau ở đâu? Hãy nằm trong để ý vấn đề ở trên bảng sau nhé:

Effect (v) làm cho tới đồ vật gi xẩy ra, tiến hành loại gì

Lưu ý: Với đường nét nghĩa này thì effect thường chỉ sử dụng nhập toàn cảnh sang trọng (văn phiên bản luật, phân tích hắn học tập,…)

Affect (v) ảnh hưởng trọn, hiệu quả cho tới ai

effect a change: đưa đến sự thay cho đổi

NOT affect a change

negatively affect the environment: hiệu quả xấu đi cho tới môi trường

NOT negatively effect the environment

Effect lên đường với giới kể từ gì? 

effect đi với giới từ gì

Effect đi với giới kể từ on / upon / of. Tuy nhiên, sở hữu một chút ít khác lạ nhập ý nghĩa sâu sắc của nhị cấu tạo này. Do cơ, tất cả chúng ta rất cần được để ý để tìm hiểu lúc nào dùng on / upon, lúc nào dùng of

[Xem thêm]: Aware lên đường với giới kể từ gì? – Cách sử dụng và Bài luyện tập

Effect on / upon 

effect on /upon somebody / something: ảnh hưởng trọn lên ai / loại gì

Somebody / something ở phía trên đó là người / vật chịu ảnh hưởng trọn, tác động

Ví dụ: 

 • Inflation is exerting a severe effect on the economy. (Lạm trị đang tạo ra tác động nguy hiểm cho tới nền kinh tế tài chính.)
 • Lack of sleep has a negative effect on people’s ability lớn concentrate. (Thiếu ngủ phát sinh tác động xấu đi so với kĩ năng triệu tập của loài người.)

Effect of

 • effect of somebody / something: ảnh hưởng trọn của người nào / loại gì

Somebody / something ở phía trên lại là kẻ / vật gây ra tác động, tác động

Ví dụ: 

 • He could really feel the effect of staying up late the night before. (Anh tớ thực sự rất có thể cảm nhận thấy tác động của việc ngủ muộn nhập tối ngày hôm trước.)

Ta sở hữu phối hợp dùng cả nhị giới kể từ và sở hữu cấu tạo như sau: 

 • effect of A on B: ảnh hưởng trọn của A lên B

Ví dụ: 

 • People are concerned about the effect of the conflict on food prices. (Mọi người đang được phiền lòng về tác động của cuộc xung đột lên giá chỉ hoa màu.)
 • effect of doing something: ảnh hưởng trọn như vậy nào

doing something có thể là cụm kể từ ví dụ hóa cho tới danh kể từ effect, đã cho thấy ảnh hưởng trọn này là tác động gì

Ví dụ: 

 • The teacher’s criticism had the effect of discouraging the boy completely. (Lời phê bình của thầy giáo phát sinh kết quả là khiến cho cậu bé bỏng trọn vẹn nhụt chí.)

[Xem thêm]: Bored lên đường với giới kể từ gì? – 3 cụm kể từ thông thường gặp gỡ, ý nghĩa sâu sắc và cơ hội dùng

Cấu trúc effect

Với kể từ effect, tớ sở hữu thật nhiều cấu tạo hữu ích và phổ biến như sau:

STT Cấu trúc Nghĩa Ví dụ
1 to bring/ put something into effect

bắt đầu đi vào dùng, đi vào hoạt động và sinh hoạt đồ vật gi /

làm cho tới đồ vật gi chính thức sở hữu hiệu lực

The company plans lớn bring its new marketing strategy into effect next month.

(Công ty ý định vận dụng kế hoạch marketing mới nhất từ thời điểm tháng sau.)

The law was finally put into effect after years of debate and discussion.

(Bộ luật sau cuối đang được đi vào dùng sau nhiều năm giành và thảo luận.)

2 come into effect bắt đầu sở hữu hiệu lực thực thi, chính thức được áp dụng

The changes lớn the tax code are scheduled lớn come into effect at the beginning of the fiscal year.

(Những thay cho thay đổi về mã số thuế dự con kiến ​​sẽ chính thức sở hữu hiệu lực thực thi nhập đầu năm mới tài chủ yếu.)

3 in effect

1. nhập thực tiễn, bên trên thực tế

2. đang sẵn có hiệu lực thực thi, được áp dụng

1. The manager’s strict policies on timekeeping had, in effect, created a culture of punctuality among the employees.

(Các quyết sách nghiêm nhặt của những người vận hành về sự việc chấm công, bên trên thực tiễn, sẽ khởi tạo đi ra văn hóa truyền thống đích thị giờ nhập nhân viên cấp dưới.)

2. The government’s emergency measures are now in effect lớn combat the spread of the infectious disease.

(Các giải pháp khẩn cấp cho của cơ quan chỉ đạo của chính phủ hiện nay đang sẵn có hiệu lực thực thi nhằm ngăn chặn sự lây truyền của bệnh dịch lây nhiễm.)

4 take effect

1. chính thức sở hữu hiệu lực thực thi (luật pháp, văn bản)

2. chính thức có công dụng (thuốc)

1. The new law takes effect from tomorrow.

(Luật mới nhất chính thức sở hữu hiệu lực thực thi từ thời điểm ngày mai)

2. The medicine took effect quickly and he fell into sleep nearly immediately after lying on bed. 

(Thuốc đẩy mạnh thuộc tính nhanh gọn, và vừa vặn phía trên nệm anh tiếp tục chìm nhập giấc mộng gần như là tức thì ngay tức khắc.)

5 with immediate effect (có hiệu lực) tức thì lập tức 

In response lớn safety concerns, the airline has banned the use of certain models of smartphones on its flights with immediate effect.

Xem thêm: phien toa tinh yeu tap 4

(Để đáp lại những quan liêu lo ngại về an toàn và tin cậy, hãng sản xuất mặt hàng ko tiếp tục cấm dùng một số trong những hình mẫu điện thoại thông minh lanh lợi bên trên những chuyến cất cánh của tôi tức thì lập tức)

  with effect from … (có hiệu lực) chính thức kể từ …

Due lớn a security breach, the company has decided lớn terminate the employee’s access lớn sensitive data with effect from next week.

(Do một vi phạm về yếu tố bảo mật thông tin, doanh nghiệp tiếp tục đưa ra quyết định dứt quyền truy vấn của nhân viên cấp dưới nhập những tài liệu nhạy bén chính thức kể từ tuần sau.)

6 to no effect chẳng được ích gì (không đem đến thành phẩm như ước muốn)

She tried multiple remedies lớn cure her headache, but lớn no effect; the pain persisted.

(Cô ấy tiếp tục test nhiều giải pháp nhằm chữa trị hội chứng hiện tượng đau đầu của tôi tuy nhiên không tồn tại tác dụng; đợt đau vẫn kéo dãn.)

7 for effect để thực hiện tuyệt vời, muốn tạo hiệu ứng

He only behaves lượt thích that for effect.

(Anh tớ chỉ đối xử vì vậy muốn tạo cảm giác (để thực hiện tuyệt vời với từng người).)

[Xem thêm]: Discuss lên đường với giới kể từ gì? – Lý thuyết và Bài tập luyện vận dụng

Các cụm kể từ thông thường gặp gỡ với effect

STT Cụm từ    Nghĩa
Adj + effect
1

decisive

dramatic

far-reaching

important

marked

powerful 

profound

pronounced

significant

strong 

effect ảnh hưởng trọn mang ý nghĩa đưa ra quyết định, thâm thúy, mạnh mẽ và uy lực, tăng thêm ý nghĩa lớn
2

marginal

minimal

modest 

negligible

effect ảnh hưởng trọn nhỏ, khiêm tốn
Verb + effect
3

bring about

exert

have 

produce

create

effect gây đi ra, đưa đến hình ảnh hưởng
4

experience

feel

suffer (from)

effect trải nghiệm, cảm thấy, chịu đựng đựng hình ảnh hưởng

Từ đồng nghĩa tương quan và trái ngược nghĩa với effect

Chắc hẳn, Khi thực hiện bài xích ganh đua ghi chép, nhiều chúng ta có nhu cầu các kể từ đồng nghĩa tương quan và trái ngược nghĩa với effect để rời lặp kể từ. Dưới phía trên, IZONE tiếp tục hỗ trợ cho tới chúng ta một vài ba những kể từ đồng, ngay sát nghĩa và trái ngược nghĩa với effect

Tuy nhiên, nên Note rằng tiếp tục không tồn tại kể từ này sở hữu sắc thái nghĩa hoặc cách sử dụng như là 100% với kể từ effect, vì thế, tất cả chúng ta cần thiết Note Khi dùng nhé.

[Xem thêm]: Popular Synonym IELTS: 100 kể từ đồng nghĩa tương quan hữu ích nhằm nâng cấp điểm IELTS

Từ đồng nghĩa tương quan với effect

STT Từ đồng (gần) nghĩa Phát âm Nghĩa Ví dụ
1 impact (n) /ˈɪmpækt/ tác động (ảnh hưởng trọn lớn rộng lớn, mạnh mẽ)

The impact of the earthquake was devastating, leaving the thành phố in ruins.

(Tác động của trận động khu đất vô cùng thảm khốc, khiến cho thành phố Hồ Chí Minh phát triển thành đụn sụp đổ nát nhừ.)

2 consequence (n) 

US: /ˈkɒnsɪkwəns/

UK: /ˈkɒnsɪkwəns/

hậu quả

The consequence of his actions was losing his job and damaging his reputation.

(Hậu trái ngược của hành vi của anh ý tớ là anh tớ bị thôi việc và tổn sợ hãi cho tới lừng danh của chủ yếu bản thân.)

3 result (n) /rɪˈzʌlt/ kết quả

The result of the experiment confirmed the scientist’s hypothesis.

(Kết trái ngược của thực nghiệm tiếp tục xác nhận fake thuyết của phòng khoa học tập.)

4 influence (n) /ˈɪnfluəns/ ảnh hưởng trọn (thường là cho tới mặt mày hành xử, tâm trí của những người khác)

She committed the crime under the influence of drugs.

(Cô tội phạm bên dưới tác động của quái túy.)

5 implication (n) /ˌɪmplɪˈkeɪʃn/ ảnh hưởng trọn, thành phẩm kéo bám theo của một đưa ra quyết định / hành vi này đó

The economic implications of the decision are vast and will affect industries across the board.

(Tác động kinh tế tài chính của đưa ra quyết định này là rất rộng lớn và tiếp tục tác động cho tới những ngành công nghiệp bên trên diện rộng lớn.)

6

ramification (n)

(mang sắc thái xấu đi, thông thường sử dụng nhập trường hợp vấn đề này cơ nhằm lại tác động xấu)

/ˌræmɪfɪˈkeɪʃn/ một trong mỗi kết quả bất thần và phức tạp bám theo sau đó 1 đưa ra quyết định / hành vi này đó

The road building program will pose grave ramifications lớn the local environment.

(Dự án thi công đàng sẽ gây nên đi ra những kết quả nguy hiểm so với môi trường xung quanh khu vực.)

7

repercussion (n)

(mang sắc thái xấu đi, thông thường sử dụng nhập trường hợp vấn đề này cơ nhằm lại tác động xấu)

/ˌriːpərˈkʌʃn/ Tác động quay về, hình ảnh hưởng; hậu quả

A fall in oil production would have severe repercussions for the global economy.

(Sản lượng dầu hạn chế sẽ sở hữu được hiệu quả nguy hiểm cho tới nền kinh tế tài chính toàn thị trường quốc tế.)

Từ trái ngược nghĩa với effect

STT Từ trái ngược nghĩa Phát âm Nghĩa  Ví dụ
1 cause (n) /kɔːz/ nguyên nhân

The cause of the traffic jam was a xế hộp accident on the highway.

(Nguyên nhân của tắc đàng là một trong vụ tai nạn ngoài ý muốn xe hơi phía trên đàng đường cao tốc.) 

2 source (n) /sɔː(r)s/ nguồn (gây đi ra vấn đề)

The source of the water pollution was identified as a nearby industrial plant.

Xem thêm: my teen romantic comedy

(Nguồn thực hiện độc hại nước được xác lập là một trong nhà máy sản xuất công nghiệp ngay sát cơ.)

3 trigger (n) /ˈtrɪɡə(r)/ ngòi nổ, tác nhân phát sinh sự việc

The trigger for his allergies is usually pollen or dust.

(Nguyên nhân thực hiện không phù hợp của anh ý ấy thông thường là phấn hoa hoặc lớp bụi.)

Bài tập