este nào sau đây tác dụng với dung dịch naoh thu được natri axetat

Câu hỏi:

01/09/2021 9,577

Bạn đang xem: este nào sau đây tác dụng với dung dịch naoh thu được natri axetat

D. CH3COOC3H7

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nung rét m gam láo lếu ăn ý X bao gồm Mg, Al, Cu vô O2 dư, chiếm được 16,2 gam láo lếu ăn ý Y bao gồm những oxit. Hoà tan không còn Y vì như thế lượng vừa phải đầy đủ hỗn hợp bao gồm HCl 1M và H2SO4 0,5M, chiếm được hỗn hợp chứa chấp 43,2 gam láo lếu ăn ý muối bột trung hoà. hiểu những phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Giá trị của m là

A. 13,0

B. 10,3

C. 9,4

D. 9,8

Câu 2:

Khi thủy phân không còn 3,35 gam láo lếu ăn ý X bao gồm nhì este đơn chức, mạch hở thì nên vừa phải đầy đủ 0,05 mol NaOH, chiếm được một muối bột và láo lếu ăn ý Y bao gồm nhì ancol củng sản phẩm đồng đẳng. Đốt cháy không còn Y vô O2 dư, chiếm được CO2 và m gam H2O. Giá trị của m là

A. 1,80

B. 2,25

C. 1,35

D. 3,15

Câu 3:

Cho 6,4 gam Cu ứng dụng không còn với hỗn hợp HNO3 quánh, dư thì chiếm được V lít khí NO2 (sản phẩm khử có một không hai, ở đktc). Giá trị V là

A. 3,36 lít

B. 4,48 lít

C. 2,24 lít

Xem thêm: maặt cầu

D. 1,12 lít

Câu 4:

Phát biểu nào là tại đây đúng?

A. Poli(metyl metacrylat) được pha trộn vì như thế phản xạ trùng hợp

B. Trùng ăn ý axit ε-amino caproic chiếm được policaproamit

C. Polietilen được pha trộn vì như thế phản xạ trùng ngưng

D. Poli(etylen terephtalat) được pha trộn vì như thế phản xạ trùng hợp

Câu 5:

Cho những polime sau: poli(vinyl clorua). poli(metyl acrylat), poli(etylen terephtalat), nilon-6,6.Số polime được pha trộn vì như thế phản xạ trùng dừng là

A. 3

B. 2

C. 4

D. 1

Câu 6:

Cho este nhì chức, mạch hở X (C7H10O4) ứng dụng với lượng dư hỗn hợp NaOH, đun rét,chiếm được ancol Y (no, nhì chúc) và nhì muối bột của nhì axit cacboxylic Z và T (MZ < MT). Chất Y ko hoà tan được Cu(OH)2 vô môi trường xung quanh kiềm. Phát biểu nào là tại đây sai?

A. Axit Z là axit axetic

B. Oxi hoá Y vì như thế CuO dư, đun rét, chiếm được anđehit nhì chức

C. Axit T không tồn tại đồng phân hình học

D. Có một công thức kết cấu thoả mãn đặc điểm của X

Xem thêm: toán 10 tập 2

TÀI LIỆU VIP VIETJACK