giữa hai đường thẳng

1. Công thức tính góc giữa hai đường thẳng vô mặt mũi bằng 1.1 Tính bám theo góc thân thuộc nhị vecto chỉ phương: Trong mặt mũi bằng với hệ trục tọa phỏng...

1. Công thức tính góc giữa hai đường thẳng vô mặt mũi phẳng

1.1 Tính bám theo góc thân thuộc nhị vecto chỉ phương:

Bạn đang xem: giữa hai đường thẳng

Trong mặt mũi bằng với hệ trục tọa phỏng $Oxy$, mang đến hai tuyến phố đường thẳng liền mạch $d_1, d_2.$
Gọi $\vec{u_1}=(a_1;b_1),\vec{u_2}=(a_2;b_2)$
lần lượt là vec-tơ chỉ phương của $d_1, d_2.$
Khi ê, cos của góc giữa hai đường thẳng được xem bám theo công thức:
$\cos(d_1,d_2)=|\cos(\vec{u_1},\vec{u_2})|=\frac{|\vec{u_1}.\vec{u_2}|}{|\vec{u_1}|.|\vec{u_2}|} \ \ = \ \ \frac{|a_1a_2+b_1b_2|}{{\sqrt{a^2_1+b^2_1}.\sqrt{a^2_2+b^2_2}}}$

1.2 Tính bám theo góc thân thuộc nhị vec-tơ pháp tuyến:
Gọi $\vec{n_1}=(A_1;B_1),\vec{n_2}=(A_2;B_2)$
lần lượt là vec-tơ pháp tuyến của $d_1, d_2.$
Khi ê, góc giữa hai đường thẳng này được xem bám theo công thức:
$\cos(d_1,d_2)=|\cos(\vec{n_1},\vec{n_2})|=\frac{|\vec{n_1}.\vec{n_2}|}{|\vec{n_1}|.|\vec{n_2}|} \ \ = \ \ \frac{|A_1A_2+B_1B_2|}{{\sqrt{A^2_1+B^2_1}.\sqrt{A^2_2+B^2_2}}}$

Xem thêm: best all time movies

2. Công thức tính góc giữa hai đường thẳng vô ko gian

Tương tự động mục 1.1, tớ với công thức tính số đo của góc giữa hai đường thẳng vô không khí $Oxyz.$

Xem thêm: angry birds epic hack

Trong không khí với hệ trục tọa phỏng $Oxyz$, mang đến hai tuyến phố đường thẳng liền mạch $d_1, d_2.$
Gọi $\vec{u_1}=(a_1;b_1;c_1),\vec{u_2}=(a_2;b_2;c_2)$
lần lượt là vec-tơ chỉ phương của $d_1, d_2.$
Khi ê, cosin của góc giữa hai đường thẳng này được xem bám theo công thức:
$\cos(d_1,d_2)=|\cos(\vec{u_1},\vec{u_2})|=\frac{|\vec{u_1}.\vec{u_2}|}{|\vec{u_1}|.|\vec{u_2}|} \ \ = \ \ \frac{|a_1a_2+b_1b_2+c_1c_2|}{{\sqrt{a^2_1+b^2_1+c^2_1}.\sqrt{a^2_2+b^2_2+c^2_2}}}$

Lưu ý: Trong không khí thì không tồn tại công thức tương tự động như mục 1.2.

Theo MATHvn. Người đăng: Tố Uyên.