gõ latex

Bài học tập 1

Bài này tiếp tục chỉ dẫn cơ hội dùng LaTeX nhằm gõ những văn phiên bản vì thế giờ đồng hồ Việt, và ra mắt những gói mệnh lệnh tương quan.

Bạn đang xem: gõ latex

Gõ giờ đồng hồ Việt với pdfLaTeX

pdfLaTeX đem ấn định không tương hỗ giờ đồng hồ Việt. Để hoàn toàn có thể sử dụng giờ đồng hồ Việt, bạn phải dùng thêm thắt những gói mệnh lệnh không giống. Có nhị gói mệnh lệnh thông thường dùng làm tương hỗ tao thao tác làm việc này, này là vntexbabel. Nếu các bạn đang được ghi chép một văn phiên bản chỉ nhập giờ đồng hồ Việt, chúng ta nên sử dụng vntex, còn nếu như văn phiên bản của chúng ta cũng có thể có rất nhiều ngôn từ không giống nhau thì babel là lựa lựa chọn tương thích rộng lớn.

Chú ý rằng vietnam hoặc vntex đều chỉ sinh hoạt chất lượng tốt ở pdfLaTeX. Tại XeLaTeX hoặc LuaLaTeX các bạn tránh việc sử dụng bọn chúng.

Sử dụng gói vntex

Gói vntex bao hàm một gói con cái là vietnam, và chúng ta cũng có thể dùng một trong các nhị gói. Điểm không giống nhau có một không hai đằm thắm bọn chúng là đem ấn định thì vntex sử dụng UTF-8 còn vietnam sử dụng VISCII. Tuy nhiên, tao hoàn toàn có thể sử dụng những tùy đổi mới gói nhằm dùng những loại mã hóa input (input encoding) không giống, như viscii, tcvn hoặc utf8. Do ê, \usepackage{vntex}\usepackage[utf8]{vietnam} với hiệu lực thực thi hiện hành như nhau.

Xem thêm: xem phim truy tim hung thu

Ví dụ dùng gói vietnam:

\documentclass{article}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\begin{document}
Một loại chữ giờ đồng hồ Việt.
\end{document}

Sử dụng gói babel

Như tao đang được biết ở một bài bác trước, gói babel hoàn toàn có thể tương hỗ việc dùng của thật nhiều ngôn từ không giống nhau, nhập ê đối với tất cả giờ đồng hồ Việt. Ta dùng tùy đổi mới vietnamese cho tới việc này.

Xem thêm: gửi thời đẹp đẽ đơn thuần của chúng ta tập 2

\documentclass{article}
\usepackage[vietnamese]{babel}
\begin{document}
Một loại chữ giờ đồng hồ Việt.
\end{document}

Sử dụng giờ đồng hồ Việt với XeLaTeX và LuaLaTeX

XeTeX và LuaTeX tương hỗ những vần âm giờ đồng hồ Việt tức thì từ trên đầu, vì thế tao ko cần thiết gói mệnh lệnh gì cả.

%!TEX xelatex
\documentclass{book}
\begin{document}
\chapter{Tiêu đề chương}
Một loại chữ giờ đồng hồ Việt.
\end{document}

Tuy nhiên, nhằm ý rằng những kể từ ‘tự động’ nhập văn phiên bản vẫn được ghi chép vì thế giờ đồng hồ Anh. Trong ví dụ bên trên, tao thấy LaTeX vẫn ghi chép là Chapter 1 chứ không Chương 1. Để trọn vẹn fake văn phiên bản của doanh nghiệp trở thành một văn phiên bản giờ đồng hồ Việt, tao nhớ dùng babel, như đang được chỉ dẫn tại vị trí trước:

%!TEX xelatex
\documentclass{book}
\usepackage[vietnamese]{babel}
\begin{document}
\chapter{Tiêu đề chương}
Một loại chữ giờ đồng hồ Việt.
\end{document}

Lưu ý khi sử dụng hyperref

Gói mệnh lệnh hyperref đem ấn định ko tương hỗ những ký tự động giờ đồng hồ Việt với lốt. Để gói này sinh hoạt láng tru nhập văn phiên bản giờ đồng hồ Việt của doanh nghiệp, hãy dùng tùy đổi mới unicode cho tới gói. Ví dụ, để ý những metadata của văn phiên bản sau (tên PDF, bookmark).

\documentclass{article}
\usepackage{vntex}
\usepackage[unicode]{hyperref}
\hypersetup{pdftitle={Tên văn phiên bản PDF}}
\begin{document}
\section{Một title mục}
Một loại chữ giờ đồng hồ Việt.
\end{document}