hằng đẳng thức mũ 3

Hằng đẳng thức bậc 3 đang được là thắc mắc được thật nhiều chúng ta học viên, SV thám thính thám thính. Chính vì vậy nội dung bài viết sau đây của Phạm Vũ Dương Sơn tiếp tục giúp cho bạn hiểu rằng hằng đẳng thức bậc 3 nhé.

Bạn đang xem: hằng đẳng thức mũ 3

  • A3+ B3= (A + B)3-3AB(A + B)
  • A3+ B3= (AB)3+3AB(AB)
  • (A+B+C)3= A3+ B3+ C3+3(A+B)(A+C)(B+C)
  • A3+ B3+ C3-3ABC = (A+B+C)(A2+ B2+ C2-AB-BC-CA)
  • (AB)3+(BC)3+(CA)3= 3(AB)(BC)(CA)
  • (A+B)(B+C)(C+A) – 8ABC = A(BC)2+ B(CA)2+ C(AB) 2
  • (A+B)(B+C)(C+A) = (A+B+C)(AB+BC+CA)-ABC

7 hằng đẳng thức lưu niệm lớp 8

Bình phương của một tổng

(a + b) ² = a² + 2ab + b² = (a – b) ² + 4ab

Diễn giải: Bình phương của một tổng nhị số tự bình phương của số loại nhất, cùng theo với nhị đợt tích của số loại nhất nhân với số loại nhị, cùng theo với bình phương của số loại nhị.

Bình phương của một hiệu

(a – b) ² = a² – 2ab + b² = (a + b) ² – 4ab

Diễn giải: Bình phương của một hiệu nhị số tự bình phương của số loại nhất, trừ cút nhị đợt tích của số loại nhất nhân với số loại nhị, cùng theo với bình phương của số loại nhị.

Hiệu của nhị bình phương

 a² − b² = (a − b)(a + b)

Diễn giải: Hiệu nhị bình phương nhị số tự tổng nhị số cơ, nhân với hiệu nhị số cơ.

Lập phương của một tổng

(a + b) ³ = a³ + 3a²b + 3ab² + b³

Diễn giải: Lập phương của một tổng nhị số tự lập phương của số loại nhất, cùng theo với tía đợt tích bình phương số loại nhất nhân số loại nhị, cùng theo với tía đợt tích số loại nhất nhân với bình phương số loại nhị, rồi cùng theo với lập phương của số loại nhị.

Lập phương của một hiệu

(a – b) ³ = a³ – 3a²b + 3ab² – b³

Diễn giải: Lập phương của một hiệu nhị số tự lập phương của số loại nhất, trừ cút tía đợt tích bình phương của số loại nhất nhân với số loại nhị, cùng theo với tía đợt tích số loại nhất nhân với bình phương số loại nhị, tiếp sau đó trừ cút lập phương của số loại nhị.

Tổng của nhị lập phương

a³ + b³ = (a + b) (a² – ab + b²) = (a + b) ³ – 3a²b – 3ab² = (a + b) ³ – 3ab (a + b)

Diễn giải: Tổng của nhị lập phương nhị số tự tổng của nhị số cơ, nhân với bình phương thiếu hụt của hiệu nhị số cơ.

Hiệu của nhị lập phương

a³ – b³ = (a – b) (a² + ab + b²) = (a – b) 3 + 3a²b – 3ab² = (a – b) 3 + 3ab (a – b)

Diễn giải: Hiệu của nhị lập phương của nhị số tự hiệu nhị số cơ, nhân với bình phương thiếu hụt của tổng của nhị số cơ.

Hệ ngược hằng đẳng thức

Ngoài đi ra, tao sở hữu 7 sản phẩm đẳng thức lớp 8 bên trên bên trên. Thường dùng trong lúc biến hóa lượng giác chứng tỏ đẳng thức, bất đẳng thức,..

Xem ngay: một nửa giờ tự từng nào phút

Cách nhân nhiều thức với tương đối nhiều thức lớp 8

Qui tắc nhân nhiều thức với tương đối nhiều thức

Muốn nhân một nhiều thức với 1 nhiều thức, tao nhân từng hạng tử của nhiều thức này với từng hạng tử của nhiều thức cơ rồi với những tích cùng nhau.

Công thức

Cho A,B,C,DA,B,C,D là những nhiều thức tao có:

(A+B).(C+D)(A+B).(C+D)

=A(C+D)+B(C+D)=A(C+D)+B(C+D)

=AC+AD+BC+BD.=AC+AD+BC+BD.

Các dạng toán cơ bản

Dạng 1: Thực hiện tại phép tắc tính (hoặc rút gọn gàng biểu thức)

Phương pháp

Sử dụng quy tắc nhân nhiều thức với tương đối nhiều thức.

Ví dụ:

(x+1)(2x+1)=x.2x+x.1+1.2x+1.1=2×2+x+2x+1=2×2+3x+1(x+1)(2x+1)=x.2x+x.1+1.2x+1.1=2×2+x+2x+1=2×2+3x+1

Dạng 2: Tính độ quý hiếm biểu thức

Phương pháp

Giá trị của biểu thức f(x)f(x) tại x0x0 là f(x0)f(x0)

Ví dụ: 

Tính độ quý hiếm của biểu thức:

A=(x−1)(x2+1)−(2x+3)(x2−2)A=(x−1)(x2+1)−(2x+3)(x2−2) tại  x=2x=2

Ta có: 

A=(x−1)(x2+1)−(2x+3)(x2−2)

⇔A=x.x2+x.1−1.x2−1.1−2x.x2+2x.2−3.x2+3.2

⇔A=x3+x−x2−1−2×3+4x−3×2+6

⇔A=−x3−4×2+5x+5A=(x−1)(x2+1)−(2x+3)(x2−2)

⇔A=x.x2+x.1−1.x2−1.1−2x.x2+2x.2−3.x2+3.2

⇔A=x3+x−x2−1−2×3+4x−3×2+6⇔A=−x3−4×2+5x+5

Tại x=2x=2 ta có: 

A=−23−4.22+5.2+5=−9A=−23−4.22+5.2+5=−9.

Dạng 3: Tìm xx

Phương pháp

Sử dụng những quy tắc nhân nhiều thức với tương đối nhiều thức nhằm biến hóa đem về dạng tìm xx cơ phiên bản.

Ví dụ: 

Tìm x biết:

(x+2)(x+3)−(x−2)(x+5)=6(x+2)(x+3)−(x−2)(x+5)=6

Ta có:

(x+2)(x+3)−(x−2)(x+5)=6

⇔x.x+3.x+2.x+2.3−x.x−5.x+2.x+2.5=6

⇔x2+3x+2x+6−x2−5x+2x+10=6

⇔2x+16=6⇔2x=−10

⇔x=−5(x+2)(x+3)−(x−2)(x+5)=6

⇔x.x+3.x+2.x+2.3−x.x−5.x+2.x+2.5=6

⇔x2+3x+2x+6−x2−5x+2x+10=6

⇔2x+16=6

⇔2x=−10

⇔x=−5

Bài tập luyện nhân nhiều thức với tương đối nhiều loại lớp 8

Bài 1: Kết ngược của phép tắc tính (x -2)(x +5) tự ?

A. x2 – 2x – 10.

B. x2 + 3x – 10

C. x2 – 3x – 10.

D. x2 + 2x – 10

Bài 2: Thực hiện tại phép tắc tính  ta sở hữu thành phẩm là ?

A. 28x – 3.

B. 28x – 5.

C. 28x – 11.

D. 28x – 8.

Bài 3: Giá trị của x vừa lòng ( x + 1 )( 2 – x ) – ( 3x + 5 )( x + 2 ) = – 4×2 + một là ?

A. x = – 1.

B. x =  

C. x = .

D. x = 0

Bài 4: Biểu thức rút gọn gàng của biểu thức A = ( 2x – 3 )( 4 + 6x ) – ( 6 – 3x )( 4x – 2 ) là ?

A. 0   B. 40x

C. -40x   D. Kết ngược không giống.

Bài 5: Rút gọn gàng biểu thức A = (x + 2).(2x – 3) + 2 tao được:

A. 2×2+ x – 4     B. x2+ 4x – 3

Xem thêm: dề thi toán thpt 2022

C. 2×2– 3x + 2     D. –2×2+ 3x -2

Bài 6: Rút gọn gàng biểu thức A = (2×2 + 2x).(-2×2 + 2x ) tao được:

A. 4×4+ 8×3+ 4×2     B. –4×4 + 8×3

C. –4×4+ 4×2 D. 4×4 – 4×2

Có thể chúng ta cần: Cách tính lượng riêng

Bài 7: Tính độ quý hiếm biểu thức: A = (x + 3).(x2 – 3x + 9) bên trên x = 10

A.1980     B. 1201

C. 1302     D.1027

Bài 8: Tìm x biết: (2x + 2)(x – 1) – (x + 2).(2x + 1) = 0

Bài 9: Tìm x biết: (3x + 1). (2x- 3) – 6x.(x + 2) = 16

A. x = 2     B. x = – 3

C. x = – 1     D. x = 1

Giải tập luyện nhân đơn thức với tương đối nhiều thức toán lớp 8 lựa chọn lọc

Câu 1: Giải bài tập luyện toán 8

Hướng dẫn giải chi tiết 

Ta sở hữu ( x – 2 )( x + 5 ) = x( x + 5 ) – 2( x + 5 )

= x2 + 5x – 2x – 10 = x2 + 3x – 10.

Chọn đáp án B.

Câu 2: Giải bài tập luyện toán 8

Hướng dẫn giải chi tiết 

Ta sở hữu ( x + 1 )( 2 – x ) – ( 3x + 5 )( x + 2 ) = – 4×2 + 1

⇔ ( 2x – x2 + 2 – x ) – ( 3×2 + 6x + 5x + 10 ) = – 4×2 + 1

⇔ – 4×2 – 10x – 8 = – 4×2 + 1 ⇔ – 10x = 9 ⇔ x = 

Vậy nghiệm  x ở đây  là .

Chọn đáp án B.

Câu 3: Giải bài tập luyện toán 8

Hướng dẫn giải chi tiết 

Ta sở hữu ( x + 1 )( 2 – x ) – ( 3x + 5 )( x + 2 ) = – 4×2 + 1

⇔ ( 2x – x2 + 2 – x ) – ( 3×2 + 6x + 5x + 10 ) = – 4×2 + 1

⇔ – 4×2 – 10x – 8 = – 4×2 + 1 ⇔ – 10x = 9 ⇔ x = – 9/10

Vậy độ quý hiếm x cần thiết thám thính là x = – 9/10.

Chọn đáp án B.

Câu 4: Giải bài tập luyện toán 8

Hướng dẫn giải chi tiết 

Ta sở hữu A = ( 2x – 3 )( 4 + 6x ) – ( 6 – 3x )( 4x – 2 )

= ( 8x + 12×2 – 12 – 18x ) – ( 24x – 12 – 12×2 + 6x )

= 12×2 – 10x – 12 – 30x + 12×2 + 12 = 24×2 – 40x.

Chọn đáp án D.

Câu 5: Giải bài tập luyện toán 8

Hướng dẫn giải chi tiết 

Ta có: A = (x + 2).(2x – 3) + 2

A = x.(2x – 3) + 2. (2x – 3) + 2

A = 2×2 – 3x + 4x – 6 + 2

A = 2×2 + x – 4

Chọn đáp án A.

Câu 6: Giải bài tập luyện toán 8

Hướng dẫn giải chi tiết 

Ta có: A = (2×2 + 2x).(-2×2 + 2x )

A = 2×2.(-2×2 + 2x) + 2x.(-2×2 + 2x)

A = 2×2.(-2×2) + 2×2.2x + 2x. (-2×2) + 2x .2x

A = -4×4 + 4×3 – 4×3 + 4×2

A = -4×4 + 4×2

Chọn đáp án C.

Câu 7: Giải bài xích tập luyện toán 8

Hướng dẫn giải chi tiết 

Ta có: A = (x + 3).(x2 – 3x + 9)

A = x .(x2 – 3x + 9) + 3.(x2 – 3x + 9)

A = x3 – 3×2 + 9x + 3×2 – 9x + 27

A = x3 + 27

Giá trị biểu thức khi x = 10 là : A = 103 + 27 = 1027

Chọn đáp án D.

Câu 8: Giải bài xích tập luyện toán 8

Hướng dẫn giải chi tiết 

Ta có: (2x + 2)(x – 1) – (x + 2).(2x + 1) = 0

⇔ 2x.(x – 1) + 2(x – 1) – x(2x + 1) – 2.(2x +1)= 0

⇔ 2×2 – 2x + 2x – 2 – 2×2 – x – 4x – 2 = 0

⇔ – 5x – 4 = 0

⇔ – 5x = 4

⇔ x =  

Chọn đáp án A.

Câu 9: Giải bài xích tập luyện toán 8

Hướng dẫn giải chi tiết 

Ta có:

⇔ (3x + 1).(2x – 3) – 6x.(x + 2) = 16

⇔ 3x(2x – 3) + 1.(2x – 3 ) – 6x. x – 6x . 2 = 16

⇔ 6×2 – 9x + 2x – 3 – 6×2 – 12x = 16

⇔ -19x = 16 + 3

⇔ – 19x = 19

⇔ x = – 1

Chọn đáp án C

Bài ghi chép mới

Xem thêm: imo 2023

• Bột ngũ ly đủ dinh dưỡng An Sinh &#160        • Cách thực hiện kem chuối hộp sữa chua, sữa đặc thật ngon tận nhà         • Mua phân tử giắt khén ở Thành Phố Hồ Chí Minh LH: 0379.720.449         • Bưởi đỏ loét Tân Lạc là gì? Công dụng của bòng Tân Lạc         • Cách chế vươn lên là giắt mật thô giản dị, dễ dàng làm