hình chiếu vuông góc của điểm lên mặt phẳng

Bài ghi chép Cách dò la Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mũi bằng phẳng với cách thức giải cụ thể canh ty học viên ôn tập luyện, biết phương pháp thực hiện bài xích tập luyện Cách dò la Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mũi bằng phẳng.

Bạn đang xem: hình chiếu vuông góc của điểm lên mặt phẳng

Cách dò la Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mũi bằng phẳng cực kỳ hay

Bài giảng: Cách ghi chép phương trình đường thẳng liền mạch cơ bạn dạng - Cô Nguyễn Phương Anh (Giáo viên VietJack)

A. Phương pháp giải

Quảng cáo

Cách xác đánh giá chiếu của một điểm A lên đường thẳng liền mạch d

- Viết phương trình mặt mũi bằng phẳng (P) chứa chấp điểm A và vuông góc với d

- Tìm H là phú điểm của d và (P) => H là phú điểm của A bên trên d

Cách xác đánh giá chiếu của một điểm A lên trên bề mặt bằng phẳng (P)

- Viết phương trình đường thẳng liền mạch trải qua A và vuông góc với (P)

- Tìm H là phú điểm của d và (P) => H là phú điểm của A bên trên (P)

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ: 1

Tìm hình chiếu vuông góc của A(1; 2; 1) bên trên đường thẳng liền mạch d:

Cách dò la Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mũi bằng phẳng cực kỳ hay

A. Cách dò la Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mũi bằng phẳng cực kỳ hay

B. Cách dò la Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mũi bằng phẳng cực kỳ hay

C. Cách dò la Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mũi bằng phẳng cực kỳ hay

D. Đáp án khác

Lời giải:

+ Đường trực tiếp d sở hữu vecto chi phươngCách dò la Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mũi bằng phẳng cực kỳ hay .

+ Gọi mặt mũi bằng phẳng (P) chứa chấp điểm A và vuông góc với d nhận vectơ chỉ phương của d thực hiện vectơ pháp tuyến nên tớ sở hữu phương trình của (P) là:

1(x – 1) + 2. (y – 2) – 2.(z – 1) = 0 hoặc x + 2y – 2z – 3 = 0

+ Tìm H là phú điểm của d và (P)

Tọa phỏng H( t – 2; 2t + 1; -2t – 1) vừa lòng :

(t-2) + 2(2t+1) – 2(-2t-1) – 3 = 0 <=> t = 1/9

Vậy H là hình chiếu của A bên trên d và Cách dò la Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mũi bằng phẳng cực kỳ hay

Chọn A.

Quảng cáo

Ví dụ: 2

Cho M(1; -1; 2) và mặt mũi bằng phẳng (P): 2x – nó + 2z +2 = 0 Tìm tọa phỏng hình chiếu vuông góc H của M bên trên mặt mũi bằng phẳng (P)

A. ( 2; 1; 0)

B. ( - 2;0; 1)

C.(-1; 0; 0)

D. ( 0; 2; 1)

Lời giải:

+ Mặt bằng phẳng (P) sở hữu vecto pháp tuyến Cách dò la Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mũi bằng phẳng cực kỳ hay .

Đường trực tiếp d trải qua M và vuông góc với (P) nhận vectơ pháp tuyến của (P) thực hiện vectơ chỉ phương

Phương trình của d là: Cách dò la Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mũi bằng phẳng cực kỳ hay

+ Tìm H là phú điểm của d và (P)

Tọa phỏng của H(1+2t, -1-t; 2+2t) thỏa mãn:

2(1+2t) – (-1-t) + 2(2+2t) + 2 = 0

⇔ 2+ 4t + 1+ t + 4 + 4t + 2 = 0

⇔ 9t + 9= 0 ⇔ t= - 1 nên H ( - 1; 0; 0)

Chọn C.

Ví dụ: 3

Cho điểm M (2; -1; 8) và đường thẳng liền mạch Cách dò la Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mũi bằng phẳng cực kỳ hay . Tìm tọa phỏng H là hình chiếu vuông góc của điểm M bên trên d.

A. ( 1; 2; 1)

B.( 5; - 3; 4)

C. ( -2; 1;3)

D. ( 1;1;3)

Lời giải:

Phương trình thông số của d là: Cách dò la Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mũi bằng phẳng cực kỳ hay

Xét điểm H(1+2t; -t-1; 2t) nằm trong d

Cách dò la Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mũi bằng phẳng cực kỳ hay

Đường trực tiếp d sở hữu vecto chỉ phương Cách dò la Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mũi bằng phẳng cực kỳ hay

H là hình chiếu vuông góc của M bên trên d Khi và chỉ Khi Cách dò la Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mũi bằng phẳng cực kỳ hay

⇔ 2(2t-1) – 1(-t) + 2(2t-8) = 0

⇔ 4t- 2+ t + 4t – 16 = 0

⇔ 9t – 18= 0 nên t= 2

=> Hình chiếu vuông góc của M lên d là H(5; - 3; 4)

Chọn B.

Quảng cáo

Ví dụ: 4

Trong không khí với hệ tọa phỏng Oxyz; mang lại đường thẳng liền mạch Cách dò la Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mũi bằng phẳng cực kỳ hay và điểm M( -1; 3; 0). Xác đánh giá chiếu của điểm M bên trên đàng trực tiếp d?

A. ( -1;3; 0)

B. ( -2; 1; 0)

C. ( -1; 2; 1)

D. ( - 2; -1; 1)

Lời giải:

Thay tọa phỏng điểm M nhập phương trình đường thẳng liền mạch d tớ được:

Cách dò la Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mũi bằng phẳng cực kỳ hay

=> Điểm M nằm trong đường thẳng liền mạch d nên hình chiếu của điểm M bên trên đàng trực tiếp d là chủ yếu điểm M .

Chọn A.

Ví dụ: 5

Trong không khí với hệ tọa phỏng Oxyz; mang lại mặt mũi bằng phẳng (P): x+ 2y – z+ 5= 0 và điểm M( -1; 2; 1). Xác tấp tểnh hình chiếu của M lên trên bề mặt bằng phẳng (P)

A. ( 1; 0; 2)

B. ( -1; 0; 2)

C. (- 2; 0; 2)

D. ( -1; 2; -2)

Lời giải:

+Mặt bằng phẳng (P) sở hữu vecto pháp tuyến Cách dò la Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mũi bằng phẳng cực kỳ hay

+ Gọi d là đàng trực tiếp trải qua M ( -1; 2; 1) và vuông góc với mặt mũi bằng phẳng (P) nên đàng trực tiếp d nhận vecto Cách dò la Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mũi bằng phẳng cực kỳ hay thực hiện vecto chỉ phương

=> Phương trình đường thẳng liền mạch d: Cách dò la Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mũi bằng phẳng cực kỳ hay

+ Điểm H- hình chiếu vuông góc của M lên mặt mũi bằng phẳng (P) đó là phú điểm của đàng trực tiếp d và mặt mũi bằng phẳng (P).

Thay x= - 1+ t; y= 2+ 2t;z= 1- t nhập phương trình mặt mũi bằng phẳng (P) tớ được:

( -1+ 2t)+ 2(2+ 2t) – ( 1- t) + 5= 0

⇔ - 1+ 2t+ 4 + 4t – 1+ t+ 5= 0

⇔ 7t+ 7= 0 ⇔ t= - 1 nên H( -2; 0; 2)

Chọn C.

Ví dụ: 6

Trong không khí với hệ tọa phỏng Oxyz; mang lại đường thẳng liền mạch Cách dò la Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mũi bằng phẳng cực kỳ hay và điểm M(1; 1; 1). Xác tấp tểnh điểm M’ đối xứng với M qua chuyện d?

A.( 1; 0; - 2)

B. ( -2; 1; 1)

C. ( 1; 2; 3)

D. (- 1; 0; 6)

Lời giải:

Quảng cáo

+ Đường trực tiếp d trải qua A(0; 0; 2) và sở hữu vecto chỉ phương Cách dò la Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mũi bằng phẳng cực kỳ hay

+ Gọi (P) là mặt mũi bằng phẳng qua chuyện M và vuông góc với đàng trực tiếp d nên mặt mũi bằng phẳng (P) nhận vecto chỉ phương của đường thẳng liền mạch d thực hiện vecto pháp tuyến

=> Phương trình mặt mũi bằng phẳng (P):

-1( x- 1) + 2( y-1) + 1( z- 1) = 0 hoặc – x + 2y + z – 2= 0

+ Gọi H là hình chiếu vuông góc của điểm M lên d Khi cơ H đó là phú điểm của đường thẳng liền mạch d và mặt mũi bằng phẳng (P)

+ Điểm H nằm trong đàng trực tiếp d nên H(- t; 2t; 2+ t) . Thay tọa phỏng H nhập phương trình mặt mũi bằng phẳng (P) tớ được:

- ( - t) + 2. 2t+ 2+ t- 2= 0 ⇔ 6t = 0 ⇔ t= 0

=> Hình chiếu của M lên d là H ( 0; 0; 2)

+ Do M’ đối xứng với M qua chuyện d nên H là trung điểm của MM’.

=> Tọa phỏng điểm M’( - 1; 0; 6 )

Chọn D.

Ví dụ: 7

Trong không khí với hệ tọa phỏng Oxyz; mang lại mặt mũi bằng phẳng (P): x- 2y - 4= 0 và điểm A( 1; 1; 0). Gọi A’ là vấn đề đối xứng với A qua chuyện (P). Tìm A’.

A. ( 3; -3; 0)

B. ( -2; 1; 3)

C. ( 0;2; -1)

D. (-2; 3; 1)

Lời giải:

+ Mặt bằng phẳng (P) sở hữu vecto pháp tuyến Cách dò la Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mũi bằng phẳng cực kỳ hay .

+ Gọi d là đường thẳng liền mạch trải qua A( 1; 1; 0) và vuông góc với mặt mũi bằng phẳng (P). Khi cơ đường thẳng liền mạch d sở hữu vecto chỉ phương là ( 1; -2; 0)

=> Phương trình đường thẳng liền mạch Cách dò la Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mũi bằng phẳng cực kỳ hay

+ Gọi H là hình chiếu của điểm A lên mặt mũi bằng phẳng ( P). Khi đó; H đó là phú điểm của đàng trực tiếp d và mặt mũi bằng phẳng (P):

=> H( 1+ t; 1- 2t; 0) thay cho nhập phương trình mặt mũi bằng phẳng (P) tớ có:

1+ t – 2( 1- 2t) - 4= 0 hoặc t= 1

=> H( 2; - 1; 0) .

Xem thêm: nguyên hàm tan

Vậy hình chiếu vuông góc của A lên ( P) là H( 2; -1; 0) .

+ Do A’ là điểm đối xứng với A qua chuyện (P) nên H là trung điểm của AA’.

=> Tọa phỏng A’(3; -3; 0)

Chọn A.

C. Bài tập luyện vận dụng

Câu 1:

Tìm hình chiếu vuông góc của A(- 2; 1;0) bên trên đường thẳng liền mạch Cách dò la Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mũi bằng phẳng cực kỳ hay

A. ( -2; 0; 1)

B. ( 2; -1;- 5)

C. ( 0;3;-3)

D. Đáp án khác

Lời giải:

+ Đường trực tiếp d sở hữu vecto chi phương Cách dò la Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mũi bằng phẳng cực kỳ hay .

+ Gọi mặt mũi bằng phẳng (P) chứa chấp điểm A và vuông góc với d nhận vectơ chỉ phương của d thực hiện vectơ pháp tuyến nên tớ sở hữu phương trình của (P) là:

- 2(x + 2) + 1. (y – 1) – 2.(z – 0) = 0 hoặc - 2x + y- 2z – 5= 0

+ Tìm H là phú điểm của d và (P)

Tọa phỏng H( - 2t; t; -7- 2t) vừa lòng :

- 2(- 2t) + t – 2( -7- 2t) – 5= 0

⇔ 9t + 9= 0 ⇔ t= - 1

Vậy H là hình chiếu của A bên trên d và H(2; -1; -5)

Chọn B.

Câu 2:

Cho M( 0; 1; 3) và mặt mũi bằng phẳng (P): x + nó - z +2 = 0. Gọi H ( a; b; c ) là hình chiếu vuông góc của M bên trên mặt mũi bằng phẳng (P). Tính a+ b + c?

A. - 2

B. 6

C. - 4

D. 4

Lời giải:

+ Mặt bằng phẳng (P) sở hữu vecto pháp tuyến Cách dò la Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mũi bằng phẳng cực kỳ hay

Đường trực tiếp d trải qua M và vuông góc với (P); nhận vectơ pháp tuyến của (P) thực hiện vectơ chỉ phương

Phương trình của d là: Cách dò la Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mũi bằng phẳng cực kỳ hay

+ Tìm H là phú điểm của d và (P)

Tọa phỏng của H( t; 1+ t; 3- t) thỏa mãn: t+ 1+ t- ( 3- t) + 2= 0

⇔ 3t= 0 nên t= 0

=> Tọa phỏng H( 0;1;3)

=> a+ b+ c= 0+1+3 = 4

Chọn D.

Câu 3:

Cho điểm M ( - 2; 1; - 2) và đường thẳng liền mạch Cách dò la Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mũi bằng phẳng cực kỳ hay Tìm tọa phỏng H là hình chiếu vuông góc của điểm M bên trên d.

A. ( 1; 2; 1)

B.( 0; 2; 2)

C. ( - 1; 2; 0)

D. (0; 1; 0)

Lời giải:

Xét điểm H(-t; 2- 2t; 2+ t) nằm trong d

Cách dò la Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mũi bằng phẳng cực kỳ hay

Đường trực tiếp d sở hữu vecto chỉ phương Cách dò la Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mũi bằng phẳng cực kỳ hay

H là hình chiếu vuông góc của M bên trên d Khi và chỉ Khi Cách dò la Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mũi bằng phẳng cực kỳ hay

⇔ - 1( - t+ 2)- 2( 1- 2t) + 1( 4+ t) = 0

⇔ t- 2- 2+ 4t + 4+ t = 0

⇔ 6t = 0 nên t= 0

=> Hình chiếu vuông góc của M lên d là H( 0; 2; 2)

Chọn B.

Câu 4:

Trong không khí với hệ tọa phỏng Oxyz; mang lại đường thẳng liền mạch Cách dò la Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mũi bằng phẳng cực kỳ hay và điểm M( -2; 1; 0). Xác đánh giá chiếu của điểm M bên trên đàng trực tiếp d?

A. (1; 0; -2)

B. ( -2; 1; 0)

C. ( -1; 2; 1)

D. ( - 2; -1; 1)

Lời giải:

Thay tọa phỏng điểm M nhập phương trình đường thẳng liền mạch d tớ được:

Cách dò la Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mũi bằng phẳng cực kỳ hay

=> Điểm M nằm trong đường thẳng liền mạch d nên hình chiếu của điểm M bên trên đàng trực tiếp d là chủ yếu điểm M .

Chọn B.

Câu 5:

Trong không khí với hệ tọa phỏng Oxyz; mang lại mặt mũi bằng phẳng (P): x+ 2z+ 3= 0 và điểm M(-2; 1; 2). Xác tấp tểnh hình chiếu của M lên trên bề mặt bằng phẳng (P)

A. ( 1; 0; 2)

B. ( -1; 0; 2)

C. (- 2; 0; 2)

D. ( -3; 1; 0)

Lời giải:

+Mặt bằng phẳng (P) sở hữu vecto pháp tuyến Cách dò la Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mũi bằng phẳng cực kỳ hay

+ Gọi d là đàng trực tiếp trải qua M (- 2; 1; 2) và vuông góc với mặt mũi bằng phẳng (P) nên đàng trực tiếp d nhận vecto Cách dò la Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mũi bằng phẳng cực kỳ hay thực hiện vecto chỉ phương

=> Phương trình đường thẳng liền mạch d: Cách dò la Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mũi bằng phẳng cực kỳ hay

+ Điểm H- hình chiếu vuông góc của M lên mặt mũi bằng phẳng (P) đó là phú điểm của đàng trực tiếp d và mặt mũi bằng phẳng (P).

Thay x= - 2+ t; y= 1 và z= 2+ 2t nhập phương trình mặt mũi bằng phẳng (P) tớ được:

- 2+ t + 2( 2+ 2t) + 3= 0

⇔ 5t + 5= 0 ⇔ t= - 1 nên H( - 3; 1; 0)

Chọn D.

Câu 6:

Trong không khí với hệ tọa phỏng Oxyz; mang lại đường thẳng liền mạch Cách dò la Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mũi bằng phẳng cực kỳ hay và điểm M( 1; 0; 2). Xác tấp tểnh điểm M’ đối xứng với M qua chuyện d?

A.Cách dò la Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mũi bằng phẳng cực kỳ hay

B. ( -2; 1; 1)

C. Cách dò la Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mũi bằng phẳng cực kỳ hay

D. ( 2; 2; 1)

Lời giải:

+ Đường trực tiếp d sở hữu vecto chỉ phương Cách dò la Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mũi bằng phẳng cực kỳ hay

+ Gọi (P) là mặt mũi bằng phẳng qua chuyện M( 1; 0; 2) và vuông góc với đàng trực tiếp d nên mặt mũi bằng phẳng (P) nhận vecto chỉ phương của đường thẳng liền mạch d thực hiện vecto pháp tuyến

=> Phương trình mặt mũi bằng phẳng (P):

1( x- 1) - 1( y-0) + 1( z- 2) = 0 hoặc x - nó + z – 3= 0

+ Gọi H là hình chiếu vuông góc của điểm M lên d Khi cơ H đó là phú điểm của đường thẳng liền mạch d và mặt mũi bằng phẳng (P)

+ Điểm H nằm trong đàng trực tiếp d nên H(t; -t; 2+ t) . Thay tọa phỏng H nhập phương trình mặt mũi bằng phẳng (P) tớ được:

t- ( - t) + 2+ t- 3= 0 ⇔ 3t- 1= 0 ⇔ t= 1/3

=> Hình chiếu của M lên d là Cách dò la Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mũi bằng phẳng cực kỳ hay

+ Do M’ đối xứng với M qua chuyện d nên H là trung điểm của MM’.

=> Tọa phỏng điểm M’Cách dò la Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mũi bằng phẳng cực kỳ hay

Chọn C.

Câu 7:

Trong không khí với hệ tọa phỏng Oxyz; mang lại mặt mũi bằng phẳng (P): x - 2y- 3z - 11= 0 và điểm A( 2; 1; 1). Gọi A’ là vấn đề đối xứng với A qua chuyện (P). Tìm A’.

A. ( 4; - 3; - 5)

B. ( -2; 1; 3)

C. ( 0;2; -1)

D. (-2; 3; 1)

Lời giải:

+ Mặt bằng phẳng (P) sở hữu vecto pháp tuyến Cách dò la Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mũi bằng phẳng cực kỳ hay .

+ Gọi d là đường thẳng liền mạch trải qua A( 2;1; 1) và vuông góc với mặt mũi bằng phẳng (P). Khi cơ đường thẳng liền mạch d sở hữu vecto chỉ phương là (1; -2; - 3)

=> Phương trình đường thẳng liền mạch d: Cách dò la Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mũi bằng phẳng cực kỳ hay

+ Gọi H là hình chiếu của điểm A lên mặt mũi bằng phẳng ( P). Khi đó; H đó là phú điểm của đàng trực tiếp d và mặt mũi bằng phẳng (P):

=> H( 2+ t; 1- 2t; 1- 3t) thay cho nhập phương trình mặt mũi bằng phẳng (P) tớ có:

2+ t – 2( 1- 2t)- 3( 1- 3t) - 11 = 0

⇔ 2+ t -2+ 4t – 3 + 9t- 11 = 0

⇔ 14 t- 14= 0 ⇔ t= 1 nên H ( 3; -1; - 2)

Vậy hình chiếu vuông góc của A lên ( P) là H( 3; -1; - 2) .

+ Do A’ là điểm đối xứng với A qua chuyện (P) nên H là trung điểm của AA’.

=> Tọa phỏng A’( 4; -3; - 5)

Chọn A.

Bài giảng: Cách ghi chép phương trình đường thẳng liền mạch nâng lên - Cô Nguyễn Phương Anh (Giáo viên VietJack)

Xem tăng những mục chính Toán lớp 12 sở hữu nhập đề ganh đua trung học phổ thông Quốc gia khác:

  • Vị trí kha khá của đường thẳng liền mạch và mặt mũi phẳng
  • Vị trí kha khá của đường thẳng liền mạch và mặt mũi cầu
  • Khoảng cơ hội từ một điểm đến lựa chọn 1 đàng thẳng; Khoảng cơ hội thân ái 2 đường thẳng liền mạch chéo cánh nhau
  • Viết phương trình đường thẳng liền mạch tương quan cho tới khoảng chừng cách
  • Góc thân ái hai tuyến phố thẳng; Góc thân ái đường thẳng liền mạch và mặt mũi phẳng

Săn SALE shopee mon 7:

  • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá khá mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề ganh đua, bài xích giảng powerpoint, khóa huấn luyện và đào tạo giành cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây tạo nên bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

phuong-trinh-duong-thang-trong-khong-gian.jsp

Xem thêm: đạo hàm sin x