hình chóp tứ giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng

Câu hỏi:

Hình chóp tứ giác đều phải có từng nào mặt mày bằng đối xứng?

Bạn đang xem: hình chóp tứ giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng

A. 3

B. 2

C. 5

D. 4

Đáp án đích D

Hình chóp tứ giác đều phải có 4 mặt mày bằng đối xứng, hình chóp tứ giác đều là hình chóp đem lòng hình vuông vắn và lối cao của chóp trải qua tâm lòng (giao của 2 lối chéo cánh hình vuông), tính hóa học của hình chóp tứ giác đều, đáy là hình vuông vắn.

Giải quí nguyên nhân lựa chọn đáp án thực sự D

– Hình chóp tứ giác đều là hình chóp đem lòng hình vuông vắn và lối cao của chóp trải qua tâm lòng (giao của 2 lối chéo cánh hình vuông).

– Tính hóa học của hình chóp tứ giác đều:

+ Đáy là hình vuông;

+ Các cạnh mặt mày vày nhau;

+ Tất cả những mặt mày mặt là những tam giác cân đối nhau;

Xem thêm: đạo hàm một tích

+ Chân lối cao trùng với tâm mặt mày lòng (tâm lòng là gửi gắm điểm 2 lối chéo);

+ Tất cả những góc tạo nên vày cạnh mặt mày và mặt mày lòng vày nhau;

+ Tất cả những góc tạo nên vày những mặt mày mặt và mặt mày lòng đều đều bằng nhau.

– Cho khối nhiều diện (H). Nếu quy tắc đốι xứng qua chuyện mặt mày bằng (P) biến chuyển (H) trở thành chủ yếu nó. Thì (P) gọi là mặt mày đốι xứng của khối nhiều diện (H).

– Mặt bằng đối xứng của những khối hình thông thường gặp:

+ Số mặt mày bằng đối xứng của khối tứ diện đều: Có 6 mặt mày đối xứng của tứ diện đều. Mỗi mặt mày bằng đều chứa chấp 1 cạnh , trung điểm cạnh trái chiều .

+ Số mặt mày bằng đối xứng của hình lập phương: Có 9 mặt mày đối xứng của khối lập phương, trong cơ đem 3 mặt mày bằng trải qua trung điểm 4 cạnh tuy nhiên song cùng nhau phân chia khối lập phương trở thành 2 khối vỏ hộp chữ nhật, sáu mặt mày còn sót lại phân chia khối lập phương trở thành 2 khối lăng trụ tam giác đều bằng nhau .

+ Số mặt mày đối xứng của hình chén diện đều: Bát diện đều phải có toàn bộ 9 mặt mày đối xứng, trong cơ đem 3 mặt mày phân chia chén diện đều trở thành 2 khối chóp tứ giác đều nhưng mà đem toàn cỗ những cạnh chỉ đều bằng nhau, còn 6 mặt mày đối xứng còn sót lại của chén diện đều lên đường sang một cặp đỉnh trái chiều, từng cặp đỉnh đem 2 mặt mày .

+ Số mặt mày đối xứng của hình lăng trụ đứng tam giác: Số mặt mày đối xứng của lăng trụ đứng tam giác chỉ thông qua số trục đối xứng của lòng + 1, như thể lăng trụ tam giác đều cũng sẽ sở hữu 3 + 1 = 4 mặt mày đối xứng .

+ Số mặt mày đối xứng của hình vỏ hộp chữ nhật 3 chiều không giống nhau: Hình vỏ hộp chữ nhật đem 3 chiều không giống nhau thì chỉ mất 3 mặt mày đối xứng. Và giống như 3 tình huống đầu của hình lập phương phía trên. Tức đó là 3 mặt mày cơ, từng mặt mày phân chia khối vỏ hộp chữ nhật trở thành 2 khối vỏ hộp chữ nhật chỉ đều bằng nhau.

Trong tình huống khối vỏ hộp chữ nhật đem 2 chiều đều bằng nhau và một chiều không giống với 2 chiều cơ. Thì tao được thêm 2 mặt mày đối xứng. Tổng đó là 5 mặt mày đối xứng.

Xem thêm: giải đề minh họa toán 2023