hình lăng trụ tam giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng

 • Đáp án D

  Bạn đang xem: hình lăng trụ tam giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng

  Phương pháp: Sgk 11 trang 30.

  Cách giải:

  Từ đầu thế kỉ XX, Mĩ vận dụng quyết sách “Cái hèo lớn”, “Ngoại phú đồng đôla” nhằm lúc lắc Pa-na-ma, Ni- ca-ra-goa, Ha-i-ti,...gấp đôi đem quân tấn công Mê-hi-cô (năm 1914 và 1916). Dưới danh nghĩa kết hợp những nước châu Mĩ, cơ quan ban ngành Oa-sinh-tơn đang được kiểm soát, đổi mới Mĩ Latinh trở nên “sân sau” của đế quốc Mĩ.

  Câu hỏi:

  Hình lăng trụ tam giác đều phải có từng nào mặt mũi phẳng phiu đối xứng?

  • A. 3
  • B. 4
  • C. 5
  • D. Vô số

  Đáp án đúng: B

  Hình lăng trụ tam giác đều phải có tứ mặt mũi phẳng phiu đối xứng như hình vẽ:

  Xem thêm: công thức cosin góc giữa 2 đường thẳng

  + 3 mặt mũi phẳng phiu tạo nên bởi vì 1 cạnh mặt mũi và trung điểm của 2 cạnh đối lập.

  + một mặt phẳng phiu tạo nên bởi vì trung điểm của 3 cạnh mặt mũi.

  Video chỉ dẫn giải cụ thể :  

  Xem thêm: 0+0 bằng bao nhiêu

CÂU HỎI KHÁC VỀ CÁC KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN KHỐI ĐA DIỆN

 • Cho hình chóp S.MNPQ sở hữu lòng MNPQ là hình thoi tâm O, cạnh a, góc QMN=60 phỏng biết SM = SP, SN = SQ
 • Cho một hình nhiều diện. Khẳng tấp tểnh này tại đây sai? Mỗi cạnh là cạnh cộng đồng của tối thiểu phụ thân mặt
 • Số mặt mũi đối xứng của hình tứ diện đều là bao nhiêu?
 • Số đỉnh của một hình chén bát diện đều là bao nhiêu?
 • Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ sở hữu cạnh bởi vì a. Khẳng tấp tểnh này sau đó là sai?
 • Hình này tại đây không tồn tại tâm đối xứng hình lập phương, hình vỏ hộp, tứ diện đều, chén bát diện đều
 • Tìm số cạnh ít nhất của hình nhiều diện có 5 mặt
 • Trong một hình nhiều diện lồi, từng cạnh là cạnh cộng đồng của toàn bộ từng nào mặt?
 • Hai mặt mũi phẳng phiu (SAC) và (SBD) phân tách khối chóp S.ABCD trở nên bao nhiêu khối chóp?
 • Gọi n là số mặt phẳng đối xứng của hình bát diện đều. Tìm n