hno3 loãng không thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với chất nào dưới đây

Thí nghiệm HOÁ với axit CỰC MẠNH HNO3 và khí NO2 gray clolor đỏ chót cực kỳ độc | TN tránh việc làm theo !
Thí nghiệm HOÁ với axit CỰC MẠNH HNO3 và khí NO2 gray clolor đỏ chót cực kỳ độc | TN tránh việc làm theo !

Bạn đang xem: hno3 loãng không thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với chất nào dưới đây

Nội dung đáp án và tiếng giải cụ thể thắc mắc được Shop chúng tôi biên soạn không hề thiếu, rõ rệt sau đây. Mời những em học viên và thầy giáo viên xem thêm.

A. FeO

B. Fe(OH)2

C. Fe2O3

D. Fe3O4

Đáp án và tiếng giải chi tiết

Axit HNO3không thể hiện nay tính lão hóa khi tính năng với Fe2O3 vì thế không tồn tại sự thay cho thay đổi số lão hóa của những nhân tố trước và sau phản xạ.

Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O

Đáp án: C

1. Axit nitric thể hiện nay tính axit

Axit nitric đem đặc thù của một axit thông thường nên nó thực hiện quỳ tím đem thanh lịch red color.

Tác dụng với bazo, oxit bazo, muối bột cacbonat tạo ra trở nên những muối bột nitrat

Fe2O3 + 6HNO3→ 2Fe(NO3)3+ 3H2O

2HNO3 + Mg(OH)2 → Mg(NO3)2 + 2H2O

2HNO3 + BaCO3→ Ba(NO3)2 + H2O + CO2

2. Tính lão hóa của HNO3

a. Axit nitric tính năng với kim loại

Xem thêm: toán lớp 10 sách mới

Tác dụng với đa số những sắt kẽm kim loại trừ Au và Pt tạo ra trở nên muối bột nitrat và nước .

Kim loại + HNO3 quánh → muối bột nitrat + NO + H2O ( to)

Kim loại + HNO3 loãng → muối bột nitrat + NO + H2O

Kim loại + HNO3loãng giá buốt → muối bột nitrat + H2

Mg(rắn) + 2HNO3 loãng giá buốt → Mg(NO3)2 + H2 (khí)

Nhôm, Fe, crom thụ động với axit nitric quánh nguội tự lớp oxit sắt kẽm kim loại được dẫn đến bảo đảm bọn chúng không xẩy ra lão hóa tiếp.

b. Tác dụng với phi kim

(Các nhân tố á kim, nước ngoài trừ silic và halogen) tạo ra trở nên nito dioxit nếu như là axit nitric quánh và oxit nito với axit loãng và nước, oxit của phi kim.

C + 4HNO3 quánh → 4NO2 + 2H2O + CO2

c. Tác dụng với oxit bazo, bazo, muối bột nhưng mà sắt kẽm kim loại nhập hợp ý hóa học này ko lên hóa trị cao nhất:

FeO + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O

d. Tác dụng với hợp ý chất

3H2S + 2HNO3 (>5%) → 3S ↓+ 2NO + 4H2O

Ag3PO4 tan nhập HNO3, HgS ko tính năng với HNO3.

►►►CLICK NGAY nhập nút TẢI VỀ sau đây nhằm vận tải về [LỜI GIẢI] HNO3 loãng ko thể hiện nay tính lão hóa khi tính năng với hóa học nào là sau đây? tệp tin PDF trọn vẹn không lấy phí.

Bạn đang được coi bài xích viết: [ĐÁP ÁN] HNO3 loãng ko thể hiện nay tính lão hóa khi tính năng với hóa học nào là sau đây?. tin tức tự mamnonthanhliet.edu.vn tinh lọc và tổ hợp cùng theo với những chủ thể tương quan không giống.

Xem thêm: hđt số 2

Rate this post