hội quốc liên ra đời nhằm mục đích

Câu hỏi:

Hội quốc liên Thành lập và hoạt động nhằm mục đích mục tiêu gì?

Bạn đang xem: hội quốc liên ra đời nhằm mục đích

A. Phát triển mối quan liêu hệ hữu nghị giữa các nước.

B. Hợp tác phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội.

C. Duy trì trật tự thế giới mới sau chiến tranh giành.

D. Phân phân tách quyền lợi của các nước thắng trận.

Đáp án trúng C.

Hội quốc liên Thành lập và hoạt động nhằm mục đích mục tiêu duy trì trật tự thế giới mới sau chiến tranh giành, phía trên một đội nhóm chức chủ yếu trị đem tinh nghịch quốc tế trước tiên được xây dựng với việc nhập cuộc của 44 nước member, Hội Quốc Liên đầu tiên được khai sinh ngày 10/01/1920, cùng trong ngày Hiệp ước Versailles năm 1919 chính thức sở hữu hiệu lực hiện hành.

Giải mến nguyên do lựa chọn đáp án thực sự C

– Chiến tranh giành toàn cầu loại nhất kết giục những nước tư bạn dạng đang được tổ chức triển khai Hội nghị tự do ở Vécxai (1919-1920) và Oa-sinh-tơn (1921-1922) nhằm thỏa thuận hòa ước và những hiệp ước phân loại nghĩa vụ và quyền lợi. Một trật tự động toàn cầu vừa mới được thiết lập trải qua những văn khiếu nại được ký ở Vécxai và Oa-sinh-tơn thông thường được gọi là hệ thồng Vécxai-Oasinhtơn.

Xem thêm: vi ét bậc 3

– Với hệ thồng Vécxai-Oasinhtơn một trật tự động toàn cầu mới mẻ và đã được thiết lập, phản ánh đối sánh tương quan lực lượng mới mẻ trong số những nước tư bạn dạng. Các nước thắng trận trước không còn là Anh, Pháp, Mĩ, Nhật Bản giành được không ít nghĩa vụ và quyền lợi về kinh tế tài chính và xác lập sự áp đặt điều, nô dịch so với những nước chiến bại, nhất là những dân tộc bản địa nằm trong địa và dựa vào.

– Đồng thời ngay lập tức trong số những nước tư bạn dạng trực tiếp trận cũng phát sinh những sự không tương đồng bởi xích míc về nghĩa vụ và quyền lợi. Chính vì vậy mối quan hệ tự do trong số những nước tư bạn dạng nhập thời hạn này chỉ trong thời điểm tạm thời và mỏng manh manh.

– Hội Quốc Liên là một trong những tổ chức triển khai liên cơ quan chỉ đạo của chính phủ chi phí thân thiết của Liên Hợp Quốc ở bên trên sau đây nhưng mà được xây dựng vào trong ngày 10 mon một năm 1920 bám theo sau Hội nghị tự do Paris nhằm mục đích kết giục Thế Chiến 1. Đây là tổ chức triển khai quốc tế trước tiên sở hữu trách nhiệm hầu hết là giữ lại tự do toàn cầu. 

– Theo công ước của tôi, những tiềm năng hầu hết của tổ chức triển khai bao gồm sở hữu phòng tránh cuộc chiến tranh trải qua bình an tập luyện thể và giải trừ quân bị, và giải quyết và xử lý những tranh giành chấp quốc tế trải qua thương thảo và trọng tài. 

– Những yếu tố không giống nhập công ước Hội Quốc Liên và những hiệp nghị tương quan bao gồm sở hữu ĐK làm việc, ăn ở mến xứng đáng với dân sinh sống bạn dạng địa, kinh doanh người và quái túy, kinh doanh vũ trang, hắn tế toàn thị trường quốc tế, tù nhân cuộc chiến tranh, và đảm bảo an toàn những group thiểu số bên trên châu Âu.

– Có 44 nước đang được kí nhập Hiến chương Hội Quốc Liên (trong ê 31 nước là member lúc đầu là những liên minh nhập cuộc ngăn chặn nước Đức nhập Chiến tranh giành toàn cầu lượt loại nhất và 13 nước ko nhập cuộc chiến tranh). Hội Quốc Liên đầu tiên được khai sinh ngày 10/01/1920, cùng trong ngày Hiệp ước Versailles năm 1919 chính thức sở hữu hiệu lực hiện hành.

Xem thêm: giải chi tiết đề toán 2022