khi hàm lượng glucozo trong máu tăng cơ chế điều hòa diễn ra theo trật tự

Câu hỏi:

30/07/2019 62,407

Bạn đang xem: khi hàm lượng glucozo trong máu tăng cơ chế điều hòa diễn ra theo trật tự

A. Tuyến tụy → insulin → gan liền và tế bào khung hình → glucozơ vô tiết giảm

Đáp án chủ yếu xác

B. Gan → insulin → tuyến tụy và tế bào khung hình → glucozơ vô tiết giảm

C. Gan → tuyến tụy và tế bào khung hình → insulin → glucozơ vô tiết giảm

D. Tuyến tụy → insulin → gan liền → tế bào khung hình → glucozơ vô tiết giảm

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bộ phận tinh chỉnh và điều khiển vô cách thức giữ lại cân đối nội môi là?

A. Trung ương thần kinh trung ương hoặc tuyến nội tiết

B. Các phòng ban như thận, gan liền, phổi, tim, mạch máu…

C. Thụ thể hoặc phòng ban thụ cảm

D. Cơ quan lại sinh sản

Câu 2:

Chức năng của thành phần tiến hành cách thức giữ lại cân đối nội môi là?

A. Điều khiển hoạt động và sinh hoạt của những phòng ban bằng phương pháp gửi lên đường những tín hiệu thần kinh trung ương hoặc hoocmôn

B. Làm tăng hoặc rời hoạt động và sinh hoạt vô khung hình để mang môi trường thiên nhiên vô về hiện trạng cân đối và ổn định định

C. Tiếp nhận kích ứng kể từ môi trường thiên nhiên và tạo hình xung thần kinh

D. Tác động vô những thành phần kích ứng dựa vào tín hiệu thần kinh trung ương và hoocmôn

Câu 3:

Cân vị nội môi là giữ lại sự ổn định toan của môi trường thiên nhiên trong?

A. Tế bào        

B. Mô

C. Cơ thể        

Xem thêm: dao ham tanx

D. Cơ quan

Câu 4:

Trật tự động đích thị về cách thức giữ lại áp suất máu là ?

A. Huyết áp thông thường → thụ thể áp lực đè nén gân máu → trung quần thể điều tiết tim mạch ở hành óc → tim rời nhịp và rời lực teo bóp, gân máu dãn → áp suất máu tăng dần đều → thụ thể áp lực đè nén ở mạch máu

B. Huyết áp tăng dần đều → trung quần thể điều tiết tim mạch ở hành óc → thụ thể áp lực đè nén gân máu → tim rời nhịp và rời lực teo bóp, gân máu dãn → áp suất máu thông thường → thụ thể áp lực đè nén ở mạch máu

C. Huyết áp tăng dần đều → thụ thể áp lực đè nén gân máu → trung quần thể điều tiết tim mạch ở hành óc → tim rời nhịp và rời lực teo bóp, gân máu dãn → áp suất máu bình thường→ thụ thể áp lực đè nén ở mạch máu

D. Huyết áp tăng dần đều → thụ thể áp lực đè nén gân máu → trung quần thể điều tiết tim mạch ở hành óc → thụ thể áp lực đè nén ở mạch máu→ tim rời nhịp và rời lực teo bóp, gân máu dãn → áp suất máu bình thường

Câu 5:

Những tính năng này sau đây ko nên của thành phần tiêu thụ kích ứng vô cách thức giữ lại cân đối nội môi?

(1) tinh chỉnh và điều khiển hoạt động và sinh hoạt của những phòng ban bằng phương pháp gửi lên đường những tín hiệu thần kinh trung ương hoặc hoocmôn

(2) thực hiện tăng hoặc rời hoạt động và sinh hoạt vô khung hình để mang môi trường thiên nhiên vô về hiện trạng cân đối và ổn định định

(3) tiêu thụ kích ứng kể từ môi trường thiên nhiên và tạo hình xung thần kinh

(4) thực hiện đổi khác ĐK lý hóa của môi trường thiên nhiên vô cơ thể

Phương án vấn đáp đích thị là

A. (1), (2) và (3)         

B. (1), (3) và (4)

C. (2), (3) và (4)        

D. (1), (2) và (4)

Câu 6:

Trật tự động đích thị về cách thức giữ lại cân đối nội môi là?

A. Sở phận tiêu thụ kích ứng → thành phần tinh chỉnh và điều khiển → thành phần tiến hành → thành phần tiêu thụ kích thích

B. Sở phận tinh chỉnh và điều khiển → thành phần tiêu thụ kích ứng → thành phần tiến hành → thành phần tiêu thụ kích thích

C. Sở phận tiêu thụ kích ứng → thành phần tiến hành → thành phần tinh chỉnh và điều khiển → thành phần tiêu thụ kích thích

D. Sở phận tiến hành → thành phần tiêu thụ kích ứng → thành phần tinh chỉnh và điều khiển → thành phần tiêu thụ kích thích

Xem thêm: pt tiếp tuyến của đường tròn

TÀI LIỆU VIP VIETJACK