kim loại fe không phản ứng với chất nào sau đây trong dung dịch

YOMEDIA

Bạn đang xem: kim loại fe không phản ứng với chất nào sau đây trong dung dịch

 • Câu hỏi:

  Kim loại Fe không phản xạ với hóa học này tại đây nhập dung dịch?

  • A. CuSO4.     
  • B. MgCl2.    
  • C. FeCl3.    
  • D. AgNO3.

  Lời giải tham ô khảo:

  Đáp án đúng: B

Mã câu hỏi: 76670

Loại bài: Bài tập

Xem thêm: đề toán 12 học kì 1

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu căn vặn này nằm trong đề đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Phản ứng này tiếp sau đây ko nên là phản xạ lão hóa – khử?
 • Cấu hình electron của vẹn toàn tử yếu tắc X là 1s22s22p63s23p1. Số hiệu vẹn toàn tử của X là
 • Lưu huỳnh nhập hóa học này tiếp sau đây vừa phải sở hữu tính lão hóa, vừa phải sở hữu tính khử?
 • Trong những ion tại đây, ion sở hữu tính lão hóa mạnh nhất?
 • Hòa tan trọn vẹn 1,6 gam Cu bởi vì hỗn hợp HNO3, chiếm được x mol NO2 (là thành phầm khử có một không hai của N+5). Giá trị của x là
 • Kim loại Fe ko phản xạ với hóa học này tại đây nhập dung dịch?
 • Quặng boxit dùng làm phát hành sắt kẽm kim loại này sau đây?
 • Oxit này bên dưới đó là oxit axit?
 • Phương pháp nhằm pha chế những sắt kẽm kim loại Na, Ca, Al nhập công nghiệp là gì?
 • Thực hiện nay những thực nghiệm sau ở ĐK thường:(a) Sục khí H2S nhập hỗn hợp Pb(NO3)2.(b) Cho CaO nhập H2O.
 • Kim loại ko phản xạ với nước?
 • Đốt cháy trọn vẹn m gam Fe nhập khí Cl2 dư, chiếm được 6,5 gam FeCl3. Giá trị của m là
 • Hòa tan trọn vẹn 6,5 gam Zn bởi vì hỗn hợp H2SO4 loãng, chiếm được V lít H2 (đktc). Giá trị của V là
 • Khử 4,8 gam Fe2O3 bởi vì CO dư ở sức nóng phỏng cao. Khối lượng Fe chiếm được sau phản xạ là
 • Cho 0,5 gam một sắt kẽm kim loại hóa trị II phản xạ không còn với hỗn hợp HCl dư, chiếm được 0,28 lít H­2 (đktc).
 • Chất Khủng là trieste của axit Khủng với hóa học nào?
 • Khí vạn vật thiên nhiên dùng để làm nhiên liệu và vật liệu cho những nhà máy sản xuất phát hành năng lượng điện, sứ, đạm, ancol metylic,… Thàn
 • Xà chống hóa trọn vẹn 3,7 gam HCOOC2H5 bởi vì một lượng hỗn hợp NaOH vừa phải đầy đủ.
 • Cho những tuyên bố sau:(a) Tại sức nóng phỏng thông thường, Cu(OH)2 tan được nhập hỗn hợp glixerol.
 • Chất này tại đây nằm trong loại amin nhảy một?
 • Amino axit X nhập phân tử sở hữu một group –NH2 và một group –COOH. Cho 26,7 gam X
 • Trong những hóa học tại đây, hóa học này sở hữu sức nóng phỏng sôi cao nhất?
 • Cho CH3CHO phản xạ với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) chiếm được hóa học này ?
 • Chất này ko phản xạ được với hỗn hợp axit axetic?
 • Khi thực hiện thực nghiệm với H2SO4 quánh, giá buốt thông thường sinh đi ra khí SO2. Để giới hạn SO2 người tớ dùng?
 • Sự phối kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) trở nên phân tử rộng lớn (polime) bên cạnh đó giải hòa những phân tử nhỏ khác
 • Đốt cháy hóa học cơ học này tại đây chiếm được thành phầm sở hữu chứa chấp N2?
 • Đun 3,0 gam CH3COOH với C2H5OH dư (xúc tác H2SO4 đặc), chiếm được 2,2 gam CH3COOC2H5.
 • Chất này ko thủy phân nhập môi trường thiên nhiên axit?
 • Câu tuyên bố này tại đây sai?
 • Tiến hành những thực nghiệm sau ở ĐK thường:(a) Sục khí SO2vào hỗn hợp H2S       &nb
 • Cho 1,12 gam Fe thuộc tính với 300 ml hỗn hợp HCl 0,2 M , chiếm được hỗn hợp X và khí H2.
 • Amino axit X có một group -NH2 và một group -COOH nhập phân tử. Y là este của X với ancol đơn chức, My = 89.
 • Bảng tiếp sau đây ghi lại hiện tượng lạ Lúc thực hiện thực nghiệm với những hóa học sau ở dạng hỗn hợp nước : X, Y, Z, T và Q
 • Tiến hành thực nghiệm sau:(a) Cho Mg nhập hỗn hợp Fe2(SO4)3  dư(b) Sục khí Cl2 nhập hỗn hợp FeCl2(c) Dẫn khí H2 d�
 • Điện phân hỗn hợp muối bột MSO4 với năng lượng điện rất rất trơ, độ mạnh loại năng lượng điện ko thay đổi.
 • phân tích lăm le tính những yếu tắc nhập hợp ý hóa học cơ học, người tớ triển khai 1 thực nghiệm được tế bào miêu tả như h
 • Hỗn hợp ý X bao gồm CaC2 x mol và Al4C3 nó mol. Cho 1 lượng nhỏ X nhập H2O dư
 • Hỗn hợp ý X bao gồm 2 hiđrocacbon mạch hở, rất có thể là ankan, anken, ankin, ankadien.
 • Cho một lượng láo hợp ý X bao gồm Ba và Na nhập 200 ml hỗn hợp Y bao gồm HCl 0,1M và CuCl2 0,1M.

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA

Xem thêm: công thức đạo hàm sin cos