laura will buy a new laptop

Laura will buy a new máy tính  after she had got her sal


after she had got her salary

Bạn đang xem: laura will buy a new laptop

when she got her salary

as soon as she gets her salary

by the time she got her salary

Đáp án đúng: C

Lời giải của Tự Học 365

Phương pháp giải:

Xem thêm: phien toa tinh yeu tap 4

Câu ĐK loại 1

Giải chi tiết:

Cấu trúc: If + S + V(HTĐ), S + will/can/may + Vinf

Ngoài đi ra, if = as soon as

A. sau thời điểm cô ấy đã nhận được lương lậu. -> loại, sai thì động từ

B. Khi cô ấy đã nhận được lương lậu. -> loại, sai thì động từ

D. vào lúc thời hạn cô ấy đã nhận được lương lậu. -> loại, sai thì động từ

Tạm dịch: Laura tiếp tục mua sắm PC cầm tay mới nhất ngay trong lúc cô ấy nhận lương lậu.

Xem thêm: xem phim truy tim hung thu

App xem sách tóm lược miễn phí