liên kết peptit

Mời những em nằm trong theo dõi dõi bài học kinh nghiệm thời điểm hôm nay với chi phí đề
Giải Hóa học tập 12 Bài 11: Peptit và protein

Bạn đang xem: liên kết peptit

Thầy cô http://mamnonthanhliet.edu.vn/ reviews Giải bài bác tập luyện Hóa học tập lớp 12 Bài 11: Peptit và protein đúng đắn, cụ thể nhất canh ty học viên đơn giản thực hiện bài bác tập luyện Peptit và protein lớp 12.

Bài giảng Hóa học tập 12 Bài 11: Peptit và protein

Giải bài bác tập luyện Hóa học tập 12 Bài 11: Peptit và protein

Câu căn vặn và bài tập luyện (trang 55 SGK Hóa Học 12)

Bài 1 trang 55 SGK Hóa Học 11: Hợp hóa học này tại đây nằm trong loại đipeptit ?

A. H2N-CH2CONH-CH2CONH-CH2COOH;

B. H2N-CH2CONH-CH(CH3)-COOH;

C. H2N-CH2CH2CONH-CH2CH2COOH;

D. H2N-CH2CH2CONH-CH2COOH.

Lời giải:

Đipeptit là peptit được tạo nên kể từ 2 gốc α amino axit

Đáp án B

Bài 2 trang 55 SGK Hóa Học 11: Thuốc test này sau đây dùng để làm phân biệt những hỗn hợp glucozơ, glixerol, etanol và tròng trắng trứng ?

A. NaOH;

B. AgNO3/NH3

C. Cu(OH)2

D. HNO3                               

Lời giải:

 

PTHH:

 

Đáp án C

Bài 3 trang 55 SGK Hóa Học 11: Peptit là gì ? Liên kết peptit là gì ? Có từng nào liên kết peptit vô một tripeptit ?

Viết công thức cấu trúc và gọi thương hiệu những tripeptit hoàn toàn có thể tạo hình kể từ glyxin, alanin và phenylalanin (C6H5CH2-CH(NH2)-COOH, ghi chép tắt là Phe).

Lời giải:

Peptit là loại hợp ý hóa học chứa chấp kể từ 2 cho tới 50 gốc α amino axit links cùng nhau bởi những liên kết peptit.

– Liên kết peptit là links -CO-NH- thân thuộc nhị đơn vị α amino axit

– Tripeptit được tạo nên kể từ 3 đơn vị α amino axit  => Giữa bọn chúng với 2 liên kết peptit.

– Công thức cấu trúc và thương hiệu những tripeptit hoàn toàn có thể tạo hình kể từ glyxin, alanin và phenylalanin:

Gly-Ala-Phe: H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-CONH-CH(CH2C6H5)-COOH

Gly-Phe-Ala: H2N-CH2-CONH-CH(CH2C6H5)-CONH-CH(CH3)-COOH

Ala-Gly-Phe: H2N-CH(CH3)-CONH-CH2-CONH-CH(CH2C6H5)-COOH

Ala-Phe-Gly: H2N-CH(CH3)-CONH-CH(CH2C6H5)-CONH-CH2-COOH

Phe-Gly-Ala: H2N-CH(CH2C6H5)-CONH-CH2-CONH-CH(CH3)-COOH

Phe-Ala-Gly: H2N-CH(CH2C6H5)-CONH-CH(CH3)-CONH-CH2-COOH

Bài 4 trang 55 SGK Hóa Học 11: Phân biệt những khái niệm:

a) Peptit và protein.

b) Protein đơn giản và giản dị và protein phức tạp.

c) Protein phức tạp và axit nucleic.

Lời giải:

a) Peptit là những hợp ý hóa học chứa chấp kể từ 2 cho tới 50 gốc α – aminoaxit links cùng nhau bởi những liên kết peptit.

Protein là những polipeptit cao phân tử với phân tử khối kể từ vài ba chục ngàn cho tới vài ba triệu.

b) Protein được tạo thành nhị loại:

– Protein đơn giản và giản dị là những protein được tạo nên trở nên chỉ còn những gốc α – aminoaxit.

– Protein phức tạp là những protein được tạo nên trở nên kể từ protein đơn giản và giản dị cùng theo với bộ phận ”phi protein”, như các axit nucleic, lipit, cacbohiđrat.

c) Protein phức tạp là loại protein được tạo nên trở nên kể từ protein đơn giản và giản dị cùng theo với bộ phận “phi protein” nữa, ví dụ như nucleoprotein chứa chấp axit nucleic, lipoprotein chứa chấp hóa học mập, …

Axit nucleic là protein của axit photphoric và pentozơ (monosaccarit với 5C, từng pentozơ lại links với cùng một bazơ nitơ (đó là những hợp ý hóa học dị vòng chứa chấp nitơ được kí hiệu là A, X, G, T, U).

Bài 5 trang 55 SGK Hóa Học 11: Xác quyết định phân tử khối giao động của một hemoglobin (huyết cầu tố) chứa chấp 0,4 % Fe về lượng (mỗi phân tử hemoglobin chỉ chứa chấp 1 nguyên vẹn tử sắt).

Lời giải:

Bài 6 trang 55 SGK Hóa Học 11: Khi thủy phân 500 gam protein A được 170 gam alanin. Tính số mol alanin với vô lượng A bên trên. Nếu phân tử khối của A là 50 000 thì số đôi mắt xích alanin vô phân tử A là từng nào ?

Lời giải:

Số mol alanin nAla = 170 : 89 = 1,91 (mol)

Trong 500 g protein A có một,91 mol Ala.

→ 50000 g protein A với 191 mol Ala.

Số đôi mắt xích Alanin : 191 . 6,023.1023 = 1146.1023.

Lý thuyết bài bác 11: Peptit và protein

A. PEPTIT

I. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI

1. Khái niệm

– Là loại hợp ý hóa học chứa chấp kể từ 2 – 50 gốc α amino axit links cùng nhau bởi các liên kết peptit

– Liên kết peptit là links – CO- NH- thân thuộc nhị đơn vị α amino axit. Nhóm CO – NH thân thuộc nhị đơn vị α amino axit được gọi là group peptit

2. Phân loại

– Oligopeptit là những peptit với kể từ 2 – 10 gốc α amino axit và được gọi ứng là đi-; tri-; …

– Polipeptit là những peptit với kể từ 11-50 gốc α amino axit. Đây là hạ tầng nhằm tạo thành protein

II. CẤU TẠO, ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP

1. Cấu tạo

Phân tử peptit hợp ý trở nên kể từ những gốc a – amino axit  nối cùng nhau bởi liên kết peptit theo dõi một trật tự động chắc chắn : amino axit đầu N còn group –NH2, amino axit đầu C còn group –COOH.

2. Đồng phân, danh pháp

– Đồng phân: Nếu phân tử peptit chứa n gốc a – amino axit không giống nhau thì số đồng phân loại peptit tiếp tục là n!

– Danh pháp: Tên của những peptit được tạo hình bằng phương pháp ghép thương hiệu gốc axyl của những những a – amino axit chính thức từ trên đầu N, rồi kết đốc bởi thương hiệu của axit đầu C

Ví dụ: 

III. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

Các peptit thông thường ở thể rắn, với sức nóng nhiệt độ chảy cao và dễ dàng tan nội địa.

IV. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. Phản ứng thủy phân

– Điều khiếu nại thủy phân: xúc tác axit hoặc kiềm và đun nóng

– Sản phẩm: những α-amino axit

 

2. Phản ứng màu sắc biure: trong môi trường thiên nhiên kiềm, những peptit với kể từ 2 liên kết peptit trở lên trên thuộc tính với Cu(OH)2 tạo hợp ý hóa học màu sắc tím

B. PROTEIN

I. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI

1. Khái niệm

Là những polipeptit cao phân tử với phân tử khối tử vài ba chục ngàn cho tới vài ba triệu

2. Phân loại

– Protein được phân trở nên 2 loại:

   + Protein đơn giản: khi thủy phân chỉ mang lại lếu hợp ý các α amino axit

+ Protein phức tạp: được tạo nên trở nên kể từ protein đơn giản và giản dị và những bộ phận “phi protein” như axit nucleic,..

3. Cấu tạo nên phân tử

Protein được tạo nên bởi nhiều gốc α amino axit nối cùng nhau bởi liên kết peptit, tuy nhiên lượng to hơn và phức tạp rộng lớn peptit

II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

– đa phần protein tan được nội địa trở nên hỗn hợp keo dán giấy và bị tấp nập tụ Lúc đun rét. Sự tấp nập tụ và kết tủa protein cũng xẩy ra Lúc mang lại axit, bazo hoặc một số trong những muối hạt vô hỗn hợp protein

– Có một số trong những loại protein ko tan được nội địa, không biến thành tấp nập tụ hoặc kết tủa như: tóc, móng ( tay, chân),…

* Sự tấp nập tụ: Khi đun rét hoặc mang lại axit, bazơ hoặc một số trong những muối hạt vô hỗn hợp protein, protein tiếp tục tấp nập tụ lại, tách thoát ra khỏi hỗn hợp. Ta gọi ê là sự việc tấp nập tụ protein.

III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

– Bị thủy phân trở nên những gốc α amino axit nhờ xúc tác axit, bazo hoặc enzim tương tự động như peptit

– Có phản xạ màu sắc biure với Cu(OH)2 tạo hợp ý hóa học ngươi tím. Đây là phản xạ dùng để làm phân biệt protein

– Phản ứng với HNO3 đ tạo nên kết tủa gold color.

IV. VAI TRÒ

– Protein với tầm quan trọng cần thiết tiên phong hàng đầu so với sự sinh sống của trái đất và loại vật. Vì vậy, protein là hạ tầng tạo ra sự sống

Xem thêm: cách đạo hàm

– Protein là bộ phận chủ yếu vô đồ ăn của những người và động vật

Phương pháp giải một số trong những bài bác tập luyện về Peptit và Protein

Dạng 1: Lý thuyết về peptit và protein

* Một số ví dụ điển hình:

Ví dụ 1: Nhóm –CO–NH– thân thuộc nhị đơn vị chức năng α-amino axit  gọi là :

A. Nhóm cacbonyl.

B. Nhóm amino axit.

C. Nhóm peptit.

D. Nhóm amit.

Hướng dẫn giải chi tiết:

Nhóm –CO–NH– thân thuộc nhị đơn vị chức năng α-amino axit  gọi là group peptit.

Đáp án C.

Ví dụ 2: Hợp hóa học này tại đây nằm trong loại đipeptit ?

A. H2NCH2CONHCH2CONHCH2COOH.

B. H2NCH2CONHCH(CH3)COOH.

C. H2NCH2CH2CONHCH2CH2COOH.

D. H2NCH2CH2CONHCH2COOH.

Hướng dẫn giải chi tiết:

Đipeptit là hợp ý hóa học được tạo nên bởi 2 α – amino axit, links cùng nhau bởi liên kết peptit.

A là tripeptit => Sai

C,D ko cần là peptit bởi ko được tạo nên kể từ α – amino axit => Sai

Đáp án B

Ví dụ 3: Phát biểu này sau đây là sai ?

A. Protein là những polipeptit cao phân tử (phân tử khối kể từ vài ba chục ngàn cho tới vài ba chục triệu đvC ).

B. Protein là nền tảng về cấu tạo và tính năng của từng sự sinh sống.

C. Protein đơn giản và giản dị là những protein được tạo nên trở nên kể từ những gốc  và amino axit.

D. Protein phức tạp là những protein được tạo nên trở nên kể từ protein đơn giản và giản dị với phần “phi protein” như lipit, gluxit, axit nucleic…

Hướng dẫn giải chi tiết:

C sai, Protein đơn giản và giản dị là những protein chỉ được tạo nên trở nên kể từ những gốc – amino axit.

Đáp án C.

Dạng 2: Bài tập luyện về phản xạ thủy phân peptit, protein

* Một số chú ý cần thiết nhớ

+ Nếu thủy phân peptit (mạch hở)

H[NHRCO]nOH   +   (n–1)H2   nH2NRCOOH

=> n H2O phản xạ = số mol liên kết peptit với vô peptit, protein

+ Peptit, protein thủy phân vô môi trường thiên nhiên axit thì tao với phương trình:

H[NHRCO]nOH   +   (n–1)H2O   +  nHCl  ->  nClH3NRCOOH (1)

+ Peptit, protein thủy phân vô môi trường thiên nhiên kiềm thì tao với phương trình

H[NHRCO]nOH   +  nNaOH  –>  nH2NRCOONa   +   H2O (2)

(2) => n H[NHRCO]nOH   = n H2O

Áp dụng quyết định luật bảo toàn lượng so với phản xạ thủy phân peptit vô môi trường thiên nhiên axit

=> m Amino axit = m peptit + m H2O

* Một số ví dụ điển hình

Ví dụ 1: Thủy phân 1250 gam protein X nhận được 425 gam alanin. Nếu phân tử khối của X bởi 100000 đvC thì số đôi mắt xích alanin với vô X là :

A. 453. 

B. 382.  

C. 328.  

D. 479.

Hướng dẫn giải chi tiết:

Từ dữ khiếu nại đề bài bác tao có:

1250 gam protein Lúc thủy phân nhận được 425 gam alanin

100000 gam protein Lúc thủy phân nhận được x gam alanin

=> x = 100000 . 425 : 1250 = 34000 gam

Số đôi mắt xích alanin với trong một mol X là: 34000 : 89 = 382 (mặt xích)

Đáp án B

Ví dụ 2: Thủy phân không còn m gam tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Ala (mạch hở) nhận được lếu hợp ý bao gồm 28,48 gam Ala, 32 gam Ala-Ala và 27,72 gam Ala-Ala-Ala. Giá trị của m là :

A. 90,6.

B. 111,74.

C. 81,54.

D. 66,44.

Hướng dẫn giải chi tiết:

n Ala = 28,48 : 89 = 0,32 mol

n Ala – Ala = 32 : (89 . 2 – 18) = 0,2 mol

n Ala – Ala – Ala = 27,72 : (89 . 3 – 18.2) = 0,12 mol

=> Số mol alanin với vô m gam tetrapeptit là:

= n Ala + 2 . nAla-Ala + 3 . n Ala-Ala-Ala

= 0,32 + 0,2 . 2 + 0,12 . 3 = 1,08 (mol)

=> n Ala-Ala-Ala-Ala = 1,08 : 4 = 0,27 (mol)

=> m Ala – Ala – Ala – Ala = 0,27 . (89 . 4 – 18 . 3) = 81,54 gam

Đáp án C.

Dạng 3: Bài tập luyện về phản xạ nhóm cháy peptit.

* Một số chú ý cần thiết nhớ

  CxHyOzNt  +   O2   →  CO2  +  H2O  +  N2

Công thức giải thời gian nhanh so với peptit tạo nên bởi a.a chứa chấp 1 group –NH2  và 1 group –COOH:

Liên thông số mol CO2 và H2O ( a là số mol hóa học đem đốt)


* Một số ví dụ điển hình:

Ví dụ 1: Oligopeptit mạch hở X được tạo thành kể từ những α-amino axit đều phải sở hữu công thức dạng H2NCxHyCOOH. Đốt cháy trọn vẹn 0,05 mol X nhớ dùng vừa vặn đầy đủ 1,875 mol O2, nhận được N2; 1,5 mol CO2 và 1,3 mol H2O. Mặt không giống, thủy phân trọn vẹn 0,025 mol X bởi 400 ml hỗn hợp NaOH 1M, nhận được hỗn hợp Y. Cô cạn cảnh giác toàn cỗ hỗn hợp Y nhận được m gam hóa học rắn khan. Số liên kết peptit vô X và độ quý hiếm của m theo lần lượt là

Hướng dẫn giải chi tiết:

Bảo toàn yếu tắc Oxi :

nO(X) = 2nCO2 + nH2O – 2nO2 = 0,55 mol = (Số liên kết peptit + 2).nX

=> Số liên kết peptit = 9

nN2 = 0,5nN(X) = 5nX = 0,25 mol

Bảo toàn lượng : mX = mN2 + mCO2 + mH2O – nO2 = 36,4g

=> Với 0,025 mol X với lượng 18,2g

=> nNaOH = 10nX = 0,25 mol => nNaOH 

=> nH2O = nX = 0,025 mol

Bảo toàn lượng : m = mX + mNaOH bđ – mH2O = 33,75g

Ví dụ 2: X là pentapeptit, Y là hexapeptit, đều mạch hở và đều được tạo nên trở nên kể từ và một loại a-amino axit no mạch hở, có một group NH2 và 1 group COOH vô phân tử. Đốt cháy trọn vẹn 0,10 mol X rồi dẫn toàn cỗ thành phầm cháy (CO2, H2O, N2) vô hỗn hợp Ba(OH)2 dư, nhận được 295,90 gam kết tủa. Mặt không giống mang lại 0,15 mol Y thuộc tính trọn vẹn với hỗn hợp NaOH dư, đun rét nhận được hỗn hợp chứa chấp m gam muối hạt. Giá trị của  m là:

Hướng dẫn giải chi tiết:

Giả sử amino axit với t cacbon

– Đốt cháy X (có 5t nguyên vẹn tử C):

nkết tủa = nBaCO3 = nCO2 = nC(X)

=> 295,5 : 197 = 0,1.5t => t = 3

Do a-amino axit no mạch hở, có một group NH2 và 1 group COOH vô phân tử nên amino axit là:

CH3-CH(NH2)-COOH (Ala)

Vậy Y với CTPT là (Ala)6

– Phản ứng thủy phân Y:

(Ala)6 + 6NaOH → 6Ala-Na + H2O

=> nAla-Na = 6nY = 0,9 mol

=> mmuối = 0,9.111 = 99,90 gam


Trên đó là toàn cỗ nội dung về bài bác học
Giải Hóa học tập 12 Bài 11: Peptit và protein
. Hy vọng được xem là tư liệu hữu ích canh ty những em triển khai xong chất lượng bài bác tập luyện của tớ.

Đăng bởi: http://mamnonthanhliet.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Xem thêm: góc giữa 2 đt