luyện đề toán 12Bộ 200 Đề đua Toán 12 năm 2023 tiên tiến nhất khá đầy đủ Học kì 1 và Học kì 2 bao gồm đề đua thân thuộc kì, đề đua học tập kì sở hữu đáp án cụ thể, vô cùng sát đề đua đầu tiên hùn học viên ôn luyện & đạt điểm trên cao trong những bài xích đua Toán 12.

Đề đua Toán 12 năm 2023 (có đáp án)

Xem demo Đề Toán 12 GK1 Xem demo Đề Toán 12 CK1 Xem demo Đề Toán 12 GK2 Xem demo Đề Toán 12 CK2

Bạn đang xem: luyện đề toán 12

Chỉ kể từ 130k mua sắm trọn vẹn cỗ Đề đua Toán 12 Giữa/Cuối kì 1, 2 bạn dạng word sở hữu điều giải chi tiết:

 • B1: gửi phí vô tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân mặt hàng Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin cẩn cho tới Zalo VietJack Official - nhấn vô đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Đề đua Giữa kì 1 Toán 12

 • Bộ Đề đua Toán 12 Giữa kì một năm 2023 (15 đề)

  Xem đề thi

Đề đua Học kì 1 Toán 12

 • Bộ Đề đua Toán 12 Học kì một năm 2023 (15 đề)

  Xem đề thi

 • Đề đua Toán 12 Học kì một năm 2023 sở hữu đáp án (4 đề)

  Xem đề thi

Đề đua Giữa kì 2 Toán 12

 • [Năm 2023] Đề đua Giữa kì 2 Toán 12 sở hữu đáp án (6 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 7 Đề đua Toán 12 Giữa kì hai năm 2023 vận chuyển nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề đua Giữa kì 2 Toán 12 năm 2023 sở hữu yêu tinh trận (6 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ Đề đua Toán 12 Giữa kì hai năm 2023 (15 đề)

  Xem đề thi

 • Top 35 Đề đua Toán 12 Giữa kì 2 năm 2023 sở hữu đáp án

  Xem đề thi

Đề đua Học kì 2 Toán 12

 • Bộ 10 Đề đua Toán 12 Học kì hai năm 2023 vận chuyển nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề đua Học kì 2 Toán 12 năm 2023 sở hữu yêu tinh trận (8 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ Đề đua Toán 12 Học kì hai năm 2023 (15 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ Đề đua Toán 12 năm 2023 (60 đề)

  Xem đề thi

Bộ Đề đua Toán 12 năm 2023
Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề đua Giữa học tập kì 1

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Toán 12

Thời gian trá thực hiện bài: phút

(Đề đua số 1)

Câu 1 : Cho hàm số nó = x3 - 3m2x2 - m3 sở hữu vật thị (C) . Tìm toàn bộ những độ quý hiếm thực của thông số m nhằm tiếp tuyến của vật thị (C) bên trên điểm sở hữu hoành chừng x0 = 1 tuy nhiên song với đường thẳng liền mạch d = -3x

A. m = 1

B. m = -1

C. Bộ Đề đua Toán 12 Giữa kì một năm 2023 (15 đề)

D. Không có mức giá trị của m

Câu 2 : Giá trị lớn số 1 M và độ quý hiếm nhỏ nhất m của hàm số nó = x4 - 2x2 + 3 bên trên [0;2] là:

A. M = 11 , m = 3

B. M = 5 , m = 2

C. M = 3 , m = 2

D. M = 11 , m = 2

Câu 3 : Cho hình chóp S.ABC sở hữu lòng là tam giác đều cạnh 2a và thể tích vày a3 Tính độ cao h của hình chóp tiếp tục mang lại.

Bộ Đề đua Toán 12 Giữa kì một năm 2023 (15 đề)

Câu 4 : Hình nhiều diện này sau đây không tồn tại tâm đối xứng ?

A. Hình tứ diện đều.

B. Hình lăng trụ tam giác đều.

C. Hình chén bát diện đều.

D. Hình lập phương.

Câu 5 : Số đàng tiệm cận của vật thị hàm số Bộ Đề đua Toán 12 Giữa kì một năm 2023 (15 đề) là:

A. 4.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

Câu 6 : Cho hàm số Bộ Đề đua Toán 12 Giữa kì một năm 2023 (15 đề) sở hữu vật thị (C). Tìm những điểm M bên trên vật thị (C) sao mang lại khoảng cách kể từ nhì điểm A(2;4) và B(-4;-2) cho tới tiếp tuyến của (C) bên trên M là vày nhau

Bộ Đề đua Toán 12 Giữa kì một năm 2023 (15 đề)

Câu 7 : Tổng những độ quý hiếm thực của thông số m sao mang lại đường thẳng liền mạch nó = x hạn chế vật thị hàm số Bộ Đề đua Toán 12 Giữa kì một năm 2023 (15 đề) bên trên nhì điểm A và B sao mang lại Bộ Đề đua Toán 12 Giữa kì một năm 2023 (15 đề)

A. 2

B. 5

C. 7

D. 9

Câu 8 : Tìm toàn bộ những độ quý hiếm thực của thông số m nhằm đường thẳng liền mạch d: nó = -x + m hạn chế vật thị hàm số Bộ Đề đua Toán 12 Giữa kì một năm 2023 (15 đề) bên trên nhì điểm phân biệt

A. -1 < m < 4

B. Bộ Đề đua Toán 12 Giữa kì một năm 2023 (15 đề)

C. m = 4

D. -1 < hoặc m > 4

Câu 9 : Tìm số cạnh của hình mươi nhì mặt mũi đều.

A. đôi mươi.

B. 12.

C. 30.

D. 16.

Câu 10 : Cho tứ diện ABCD hoàn toàn có thể tích vày 12 và G là trọng tâm của tam giác BCD Tính thể tích V của khối chóp A.GBC

A. V = 6

B. V = 4

C. V = 5

D. V = 3

Câu 11 : Cho hàm số nó = f(x) sở hữu đạo hàm f'(x) = x2 + 1 Mệnh đề này bên dưới trên đây đích thị ?

A. Hàm số nghịch tặc biến chuyển bên trên khoảng tầm (-1;1)

B. Hàm số nghịch tặc biến chuyển bên trên khoảng tầm (1; +∞)

C. Hàm số nghịch tặc biến chuyển bên trên khoảng tầm (-∞;0)

D. Hàm số đồng biến chuyển bên trên khoảng tầm (-∞ ;+∞)

Câu 12 : Tìm toàn bộ những độ quý hiếm thực của thông số m bỏ đồ thị hàm số nó = x4 - (m + 1)x2 + m hạn chế trục hoành bên trên tư điểm phân biệt sở hữu tổng bình phương những hoành chừng vày 8

A. m = 1

B. Bộ Đề đua Toán 12 Giữa kì một năm 2023 (15 đề)

C. m = 7

D. m = 3

Câu 13 : Cho khối chóp S.ABCD sở hữu lòng là hình chữ nhật, AB = A, Bộ Đề đua Toán 12 Giữa kì một năm 2023 (15 đề) SA vuông góc với lòng và mặt mũi bằng phẳng (SBC) tạo nên với lòng một góc 600 Tính thể tích V của khối chóp tiếp tục mang lại.

Bộ Đề đua Toán 12 Giữa kì một năm 2023 (15 đề)

Câu 14 : Cho hình chóp S.ABCD sở hữu lòng là hình vuông vắn cạnh a, SA vuông góc với mặt mũi lòng, SD tạo nên với mặt mũi bằng phẳng (SAB) một góc vày 300 . Tính thể tích V của khối chóp

Bộ Đề đua Toán 12 Giữa kì một năm 2023 (15 đề)

Câu 15 : Cho hàm số Bộ Đề đua Toán 12 Giữa kì một năm 2023 (15 đề) sở hữu vật thị (C). Tiếp tuyến của (C) bên trên phó điểm của (C) và trục hoành sở hữu phương trình là:

Bộ Đề đua Toán 12 Giữa kì một năm 2023 (15 đề)

Câu 16 : Để đàng cong Bộ Đề đua Toán 12 Giữa kì một năm 2023 (15 đề) sở hữu đích thị 1 đàng tiệm cận đứng thì độ quý hiếm của a là

Bộ Đề đua Toán 12 Giữa kì một năm 2023 (15 đề)

Câu 17 : Mặt bằng phẳng (AB'C') phân tách khối lăng trụ ABC.A'B'C' trở nên những khối nhiều diện này ?

A. Một khối chóp tam giác và một khối chóp tứ giác.

B. Hai khối chóp tam giác.

C. Một khối chóp tam giác và một khối chóp ngũ giác.

D. Hai khối chóp tứ giác.

Câu 18 : Hình lăng trụ tam giác đều phải có từng nào mặt mũi bằng phẳng đối xứng ?

A. 4 mặt mũi bằng phẳng.

B. một mặt bằng phẳng.

C. 3 mặt mũi bằng phẳng.

D. 2 mặt mũi bằng phẳng.

Câu 19 : Cho Bộ Đề đua Toán 12 Giữa kì một năm 2023 (15 đề) . Gọi Bộ Đề đua Toán 12 Giữa kì một năm 2023 (15 đề) , Khi đó: M - m bằng

Bộ Đề đua Toán 12 Giữa kì một năm 2023 (15 đề)

Câu đôi mươi : Cho hàm số Bộ Đề đua Toán 12 Giữa kì một năm 2023 (15 đề) . Mệnh đề này sau đây đích thị ?

A. Hàm số nghịch tặc biến chuyển bên trên khoảng tầm (0;+∞)

B. Hàm số đồng biến chuyển bên trên khoảng tầm (-∞;0)

C. Hàm số nghịch tặc biến chuyển bên trên khoảng tầm (-1;1)

D. Hàm số đồng biến chuyển bên trên khoảng tầm (0;+∞)

Câu 21 : Tính thể tích V của khối lập phương ABCD.A'B'C'D' , biết AC' = Bộ Đề đua Toán 12 Giữa kì một năm 2023 (15 đề)

Bộ Đề đua Toán 12 Giữa kì một năm 2023 (15 đề)

Câu 22 : Cho hình chóp S.ABC sở hữu lòng ABC là tam giác đều cạnh a. sành SA vuông góc với mặt mũi bằng phẳng lòng và thể tích của khối chóp S.ABC là V = Bộ Đề đua Toán 12 Giữa kì một năm 2023 (15 đề) . Tìm α là góc ăn ý thân thuộc nhì mặt mũi bằng phẳng (ABC) và (SBC).

A. α = 45o

B. α = 30o

C. α = 90o

D. α = 60o

Câu 23 : Cho hình chóp S.ABCD sở hữu lòng ABCD là hình vuông vắn cạnh a, cạnh mặt mũi SA vuông góc với mặt mũi bằng phẳng lòng. sành thể tích của khối chóp S.ABCD theo gót a là V = Bộ Đề đua Toán 12 Giữa kì một năm 2023 (15 đề) . Góc α thân thuộc đường thẳng liền mạch SD và mặt mũi bằng phẳng (SAB) là từng nào chừng ?

A. α = 90o

B. α = 60o

C. α = 45o

D. α = 30o

Câu 24 : Số điểm cực to của vật thị hàm số Bộ Đề đua Toán 12 Giữa kì một năm 2023 (15 đề) là:

A. 1

B. 3

C. 2

D. 0

Câu 25 : Cho hàm số nó = f(x) sở hữu bảng biến chuyển thiên như sau

Bộ Đề đua Toán 12 Giữa kì một năm 2023 (15 đề)

Mệnh đề này sau đây sai ?

A. Hàm số có mức giá trị cực to vày 0

B. Hàm số sở hữu tía điểm vô cùng trị.

C. Hàm số sở hữu nhì điểm vô cùng đái.

D. Hàm số có mức giá trị cực to vày 3.

...........................

...........................

...........................

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề đua Học kì 1

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Toán 12

Thời gian trá thực hiện bài: phút

(Đề đua số 1)

Câu 1. Đường cong ở hình mặt mũi là vật thị của 1 trong các tư hàm số sau đây. Hàm số này đó là hàm số nào?

Đề đua Học kì 1 Toán 12 sở hữu đáp án (Đề 3)

Đề đua Học kì 1 Toán 12 sở hữu đáp án (Đề 3)

Câu 2. Cho hàm số Đề đua Học kì 1 Toán 12 sở hữu đáp án (Đề 3) sở hữu vật thị như hình vẽ mặt mũi. Tìm xác minh đích thị trong những xác minh sau

Đề đua Học kì 1 Toán 12 sở hữu đáp án (Đề 3)

 A. a > 0, b < 0, c > 0

 B. a > 0, b > 0, c < 0

 C. a > 0, b < 0, c < 0

 D. a < 0, b > 0, c > 0

Câu 3. Cho hàm số Đề đua Học kì 1 Toán 12 sở hữu đáp án (Đề 3). Mệnh đề này sau đây đúng?

 A. Đường trực tiếp nó = 2 là đàng tiệm cận đứng của vật thị hàm số.

 B. Hàm số không tồn tại độ quý hiếm nhỏ nhất.

 C. Hàm số sở hữu một điểm vô cùng trị.

 D. Hàm số nghịch tặc biến chuyển bên trên R.

Câu 4. Tìm số phó điểm của vật thị hàm số Đề đua Học kì 1 Toán 12 sở hữu đáp án (Đề 3) và đường thẳng liền mạch nó = 2x

 A. 1

 B. 0

 C. 3

 D. 2

Câu 5. Cho hình chóp S.BACD sở hữu lòng ABCD là hình chữ nhật, Đề đua Học kì 1 Toán 12 sở hữu đáp án (Đề 3). Cạnh mặt mũi Đề đua Học kì 1 Toán 12 sở hữu đáp án (Đề 3) và SA vuông góc với (ABCD). Tính theo gót a thể tích V của khối chóp S.ABCD

Đề đua Học kì 1 Toán 12 sở hữu đáp án (Đề 3)

Câu 6. Tìm độ quý hiếm lớn số 1 M của hàm số nó = x4 - 2x2 + 1 bên trên đoạn [0;2]

 A. M = 9

 B. M = 10

 C. M = 1

 D. M = 0

Câu 7. Cho log2⁡3 = a. Tính T = log36⁡24 theo gót a.

Đề đua Học kì 1 Toán 12 sở hữu đáp án (Đề 3)

Câu 8. Một hình nón sở hữu độ cao vày a và tiết diện qua quýt trục của hình nón này đó là tam giác vuông. Tính theo gót a diện tích S xung xung quanh của hình nón cơ.

Đề đua Học kì 1 Toán 12 sở hữu đáp án (Đề 3)

Câu 9. Giá trị nhỏ nhất, độ quý hiếm lớn số 1 của hàm số nó = x - ln⁡x bên trên đoạn Đề đua Học kì 1 Toán 12 sở hữu đáp án (Đề 3) theo thứ tự là

Đề đua Học kì 1 Toán 12 sở hữu đáp án (Đề 3)

Câu 10. Tập xác lập của hàm số nó = (x + 1)-2

 A. (-1;+∞)

 B. [-1;+∞)

 C. R

 D. R\{-1}

Câu 11. Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ sở hữu lòng ABC là tam giác cân nặng bên trên A, Đề đua Học kì 1 Toán 12 sở hữu đáp án (Đề 3). Tính theo gót a thể tích V của khối lăng trụ ABC.A’B’C’.

Đề đua Học kì 1 Toán 12 sở hữu đáp án (Đề 3)

Câu 12. Cho hình vỏ hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ sở hữu Đề đua Học kì 1 Toán 12 sở hữu đáp án (Đề 3). Tính theo gót a thể tích V của khối vỏ hộp ABCD.A’B’C’D’.

Đề đua Học kì 1 Toán 12 sở hữu đáp án (Đề 3)

Câu 13. Trong không khí với hệ tọa chừng Oxyz, mang lại nhì vectơ Đề đua Học kì 1 Toán 12 sở hữu đáp án (Đề 3). Khẳng lăm le này đúng?

Đề đua Học kì 1 Toán 12 sở hữu đáp án (Đề 3)

Câu 14. Trong không khí với hệ tọa chừng Oxyz, cho những điểm A(2;1;-1), B(3;3;1), C(4;5;3). Khẳng lăm le này đúng?

 A. AB ⊥ AC

 B. A, B, C trực tiếp mặt hàng.

 C. AB = AC

 D. O, A, B, C là 4 đỉnh của một hình tứ diện.

Câu 15. Trong không khí với hệ tọa chừng Oxyz, mang lại tam giác OAB sở hữu A(-1;-1;0), B(1;0;0). Tính chừng lâu năm đàng cao kẻ kể từ O của tam giác OAB.

Đề đua Học kì 1 Toán 12 sở hữu đáp án (Đề 3)

Câu 16. Hàm số này tại đây ko đồng biến chuyển bên trên khoảng tầm (-∞;+∞)

Đề đua Học kì 1 Toán 12 sở hữu đáp án (Đề 3)

Câu 17. Với a, b, c là những số thực dương, a và c không giống 1 và α ≠ 0. Mệnh đề này sau đây sai?

Đề đua Học kì 1 Toán 12 sở hữu đáp án (Đề 3)

Câu 18. Cho hình chóp đều S.ABCD sở hữu toàn bộ những cạnh đều nhau. Khẳng lăm le này đúng?

 A. Tâm mặt mũi cầu nước ngoài tiếp hình chóp trùng với đỉnh S.

 B. Tâm mặt mũi cầu nước ngoài tiếp hình chóp là tâm của mặt mũi lòng ABCD.

 C. Tâm mặt mũi cầu nước ngoài tiếp hình chóp là trung điểm của đoạn trực tiếp nối S với tâm của mặt mũi lòng ABCD.

 D. Tâm mặt mũi cầu nước ngoài tiếp hình chóp là trọng tâm tam giác SAC.

Câu 19. Cho hình chóp S.ABCD sở hữu lòng ABCD là hình thoi cạnh a, Đề đua Học kì 1 Toán 12 sở hữu đáp án (Đề 3). Cạnh mặt mũi Đề đua Học kì 1 Toán 12 sở hữu đáp án (Đề 3) và SA vuông góc với (ABCD). Tính theo gót a thể tích V của khối chóp S.BCD.

Đề đua Học kì 1 Toán 12 sở hữu đáp án (Đề 3)

Câu đôi mươi. Tìm mệnh đề đích thị trong những mệnh đề sau

 A. Đồ thị những hàm số nó = axĐề đua Học kì 1 Toán 12 sở hữu đáp án (Đề 3) đối xứng nhau qua quýt trục tung.

 B. Hàm số nó = ax, 0 < a ≠ 1 đồng biến chuyển bên trên R

 C. Hàm số nó = ax, a > 1 nghịch tặc biến chuyển bên trên R

 D. Đồ thị hàm số nó = ax, 0 < a ≠ 1 luôn luôn trải qua điểm sở hữu tọa chừng (a;1)

Câu 21. Đường tiệm cận ngang của vật thị hàm số Đề đua Học kì 1 Toán 12 sở hữu đáp án (Đề 3)

 A. x = 2

 B. nó = -2

 C. x = -2

 D. nó = 2

Câu 22. Ông An gửi 100 triệu đồng vô ngân hàng với mẫu mã lãi kép, kỳ hạn một năm với lãi vay 8%/năm. Sau 5 năm ông rút toàn cỗ chi phí và người sử dụng 50% nhằm sửa mái ấm, số chi phí còn sót lại ông nối tiếp gửi vô ngân hàng với kỳ hạn và lãi vay như đợt trước. Số chi phí lãi nhưng mà ông An có được sau 10 năm gửi sớm nhất với độ quý hiếm này sau đây?

 A. 34,480 triệu.

 B. 81,413 triệu.

 C. 107,946 triệu.

 D. 46,933 triệu.

Câu 23. Đạo hàm của hàm số nó = xln⁡x bên trên khoảng tầm (0;+∞) là

Đề đua Học kì 1 Toán 12 sở hữu đáp án (Đề 3)

Câu 24. Cho biểu thức Đề đua Học kì 1 Toán 12 sở hữu đáp án (Đề 3), với x > 0. Mệnh đề này sau đây đúng?

Đề đua Học kì 1 Toán 12 sở hữu đáp án (Đề 3)

Câu 25. Cho hàm số nó = f(x) sở hữu bảng biến chuyển thiên như sau

Đề đua Học kì 1 Toán 12 sở hữu đáp án (Đề 3)

Mệnh đề này bên dưới đó là sai?

 A. Giá trị cực to của hàm số là nó = 2

 B. Điểm cực to của vật thị hàm số là (-1;2)

 C. Hàm số ko đạt vô cùng đái bên trên điểm x = 2

 D. Hàm số đạt cực to bên trên điểm x = -1

Câu 26. Trong những mệnh đề sau, mệnh đề này sai?

Đề đua Học kì 1 Toán 12 sở hữu đáp án (Đề 3)

Câu 27. Số đàng tiệm cận ngang của vật thị hàm số Đề đua Học kì 1 Toán 12 sở hữu đáp án (Đề 3)

 A. 0

 B. 1

 C. 3

 D. 2

Câu 28. Trong không khí với hệ tọa chừng Oxyz, cho những vectơ Đề đua Học kì 1 Toán 12 sở hữu đáp án (Đề 3). Khẳng lăm le này đúng?

Đề đua Học kì 1 Toán 12 sở hữu đáp án (Đề 3)

Câu 29. Tìm tập dượt nghiệm S của bất phương trình Đề đua Học kì 1 Toán 12 sở hữu đáp án (Đề 3)

Đề đua Học kì 1 Toán 12 sở hữu đáp án (Đề 3)

Câu 30. Trong không khí với hệ tọa chừng Oxyz, cho những điểm A(1;2;3), B(2;1;5), C(2;4;2). Góc thân thuộc hai tuyến đường trực tiếp AB và AC bằng

 A. 60°

 B. 150°

 C. 30°

 D. 120°

Câu 31. Tập xác lập của hàm số nó = ln⁡(-x2 + 5x - 6)

 A. (2;3)

 B. R\{2;3}

 C. R\(2;3)

 D. [2;3]

Xem thêm: third rate my way vietsub

Câu 32. Tìm số nghiệm nguyên vẹn của bất phương trình Đề đua Học kì 1 Toán 12 sở hữu đáp án (Đề 3)

 A. 6

 B. 5

 C. 4

 D. 3

Câu 33. Một xưởng in sở hữu 8 máy in, từng máy in được 4000 bạn dạng in khung giấy A4 vô một giờ. túi tiền nhằm gia hạn, vận hành một máy từng đợt in là 50 ngàn đồng. túi tiền in ấn và dán của n máy chạy vô một giờ là 20(3n + 5) ngàn đồng. Hỏi nếu như in 50 000 bạn dạng in cực A4 thì nên dùng từng nào máy nhằm chiếm được lãi nhiều nhất?

 A. 6 máy

 B. 7 máy

 C. 5 máy

 D. 4 máy

Câu 34. Cho hình chóp S.ABCD sở hữu lòng ABCD là hình vuông vắn cạnh a, mặt mũi mặt SAB là tam giác cân nặng bên trên S và nằm trong mặt mũi bằng phẳng vuông góc với (ABCD). sành rằng côsin của góc thân thuộc (SCD) và (ABCD) vày Đề đua Học kì 1 Toán 12 sở hữu đáp án (Đề 3). Tính theo gót a thể tích V của khối chóp S.ABCD.

Đề đua Học kì 1 Toán 12 sở hữu đáp án (Đề 3)

Câu 35. Cho hàm số nó = f(x) sở hữu đạo hàm là Đề đua Học kì 1 Toán 12 sở hữu đáp án (Đề 3) và f(1) = 1. Giá trị f(5)

 A. 1 + ln⁡3

 B. ln⁡2

 C. 1 + ln⁡2

 D. ln⁡3

Câu 36. Tìm nguyên vẹn hàm của hàm số Đề đua Học kì 1 Toán 12 sở hữu đáp án (Đề 3)

Đề đua Học kì 1 Toán 12 sở hữu đáp án (Đề 3)

Câu 37. Giá trị của thông số m nhằm phương trình 4x - m.2(x + 1) + 2m = 0 sở hữu 2 nghiệm x1, x2 vừa lòng x1 + x2 = 3 là

 A. m = 2

 B. m = 3

 C. m = 1

 D. m = 4

Câu 38. Cho hàm số Đề đua Học kì 1 Toán 12 sở hữu đáp án (Đề 3). Gọi F(x) là 1 trong nguyên vẹn hàm của f(x). Khẳng lăm le này sau là sai?

Đề đua Học kì 1 Toán 12 sở hữu đáp án (Đề 3)

Câu 39. Tìm toàn bộ những độ quý hiếm của thông số thực m nhằm hàm số nó = -x3 - 2x2 + mx + 1 đạt vô cùng đái bên trên điểm x = -1

 A. m < -1

 B. m ≠ -1

 C. m = -1

 D. m > -1

Câu 40. Cho hàm số f(x) = ax4 + bx2 + c với a > 0, c > 2017, a + b + c < 2017. Số vô cùng trị của hàm số nó = |f(x) - 2017| là

 A. 1

 B. 5

 C. 3

 D. 7

Câu 41. Số nghiệm của phương trình Đề đua Học kì 1 Toán 12 sở hữu đáp án (Đề 3)

 A. 2

 B. 0

 C. 1

 D. 3

Câu 42. Nguyên hàm của f(x) = xcos⁡x là

 A. F(x) = -xsin⁡x - cos⁡x⁡ + C

 B. F(x) = xsin⁡x + cos⁡x⁡ + C

 C. F(x) = xsin⁡x - cos⁡x⁡ + C

 D. F(x) = -xsin⁡x + cos⁡x ⁡+ C

Câu 43. Cho hàm số sở hữu đạo hàm f'(x) = x2(x - 1)(x - 4)2. Khi cơ số vô cùng trị của hàm số nó = f(x2) là

 A. 3

 B. 4

 C. 5

 D. 2

Câu 44. Cho hình trụ sở hữu nửa đường kính lòng vày r, độ cao vày h. Khẳng lăm le này sai?

 A. Diện tích toàn phần của hình trụ vày 2πrh + πr2 + πh2

 B. Thiết diện qua quýt trục của hình trụ là hình chữ nhật sở hữu diện tích S 2rh.

 C. Thể tích của khối trụ vày πr2h

 D. Khoảng cơ hội thân thuộc trục của hình trụ và đàng sinh của hình trụ vày r.

Câu 45. Cho hàm số liên tiếp bên trên khoảng tầm (a;b) và x0 ∈ (a;b). Có từng nào mệnh đề đích thị trong những mệnh đề sau?

(1) Hàm số đạt vô cùng trị bên trên điểm x0 Khi và chỉ Khi f'(x0) = 0.

(2) Nếu hàm số nó = f(x) sở hữu đạo hàm và sở hữu đạo hàm cấp cho nhì bên trên điểm x0 vừa lòng ĐK f'(x0) = f''(x0 ) = 0 thì điểm x0 ko nên là vấn đề vô cùng trị của hàm số nó = f(x).

(3) Nếu f'(x) thay đổi vệt Khi x qua quýt điểm x0 thì điểm x0 là vấn đề vô cùng đái của hàm số nó = f(x)

(4) Nếu hàm số nó = f(x)có đạo hàm và sở hữu đạo hàm cấp cho nhì bên trên điểm x0 vừa lòng ĐK f'(x0) = 0, f''(x0 ) > 0 thì điểm x0 là vấn đề vô cùng đái của hàm số nó = f(x).

 A. 1

 B. 2

 C. 0

 D. 3

Câu 46. Cho hình chóp S.ABCD sở hữu lòng là hình vuông vắn, hình chiếu của S lên (ABCD) là vấn đề H nằm trong cạnh AB vừa lòng HB = 2HA, góc thân thuộc SC và (ABCD) vày 60°. sành rằng khoảng cách kể từ A cho tới (SCD) vày Đề đua Học kì 1 Toán 12 sở hữu đáp án (Đề 3). Thể tích V của khối chóp S.ABCD là

Đề đua Học kì 1 Toán 12 sở hữu đáp án (Đề 3)

Câu 47. Cho hình chóp S.ABCD sở hữu lòng ABCD là hình chữ nhật, Đề đua Học kì 1 Toán 12 sở hữu đáp án (Đề 3) góc thân thuộc nhì mặt mũi bằng phẳng (SAC) và (ABCD) vày 60°. Gọi H là trung điểm của AB. sành rằng tam giác SAB cân nặng bên trên S và nằm trong mặt mũi bằng phẳng vuông góc với lòng. Tính theo gót a nửa đường kính mặt mũi cầu nước ngoài tiếp hình chóp S.HAC.

Đề đua Học kì 1 Toán 12 sở hữu đáp án (Đề 3)

Câu 48. Cho hình nón đỉnh S, lòng là đàng tròn trĩnh (O; r). Một mặt mũi bằng phẳng trải qua đỉnh của hình nón hạn chế đàng tròn trĩnh lòng bên trên nhì điểm A và B sao mang lại Đề đua Học kì 1 Toán 12 sở hữu đáp án (Đề 3). Tính theo gót r khoảng cách kể từ O cho tới (SAB).

Đề đua Học kì 1 Toán 12 sở hữu đáp án (Đề 3)

Câu 49. Tìm m nhằm phương trình Đề đua Học kì 1 Toán 12 sở hữu đáp án (Đề 3) sở hữu 2 nghiệm phân biệt.

Đề đua Học kì 1 Toán 12 sở hữu đáp án (Đề 3)

Câu 50. Số độ quý hiếm nguyên vẹn của thông số m nhằm phương trình Đề đua Học kì 1 Toán 12 sở hữu đáp án (Đề 3) sở hữu tía nghiệm phân biệt là

 A. 7

 B. 6

 C. 5

 D. 8

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề đua Giữa học tập kì 2

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Toán 12

Thời gian trá thực hiện bài: phút

(Đề đua số 1)

Câu 1. Nguyên hàm của hàm số Đề đua Giữa kì 2 Toán 12 sở hữu đáp án năm 2023 (Đề 3) là :

Đề đua Giữa kì 2 Toán 12 sở hữu đáp án năm 2023 (Đề 3)

Câu 2. Nguyên hàm F(x) của hàm số Đề đua Giữa kì 2 Toán 12 sở hữu đáp án năm 2023 (Đề 3) là

Đề đua Giữa kì 2 Toán 12 sở hữu đáp án năm 2023 (Đề 3)

Câu 3. Tính Đề đua Giữa kì 2 Toán 12 sở hữu đáp án năm 2023 (Đề 3), sản phẩm là:

Đề đua Giữa kì 2 Toán 12 sở hữu đáp án năm 2023 (Đề 3)

Câu 4. F(x) là 1 trong nguyên vẹn hàm của hàm số nó = sin x cos x. 

Nếu F(π) = 5 thì Đề đua Giữa kì 2 Toán 12 sở hữu đáp án năm 2023 (Đề 3) bằng:

A. F(x) = sin x + 4

B. F(x) = sin x + C

C. F(x) = cos x + 4

D. F(x) = cos x + C

Câu 5. Hàm số ƒ(x) = (x - 1)℮x sở hữu một nguyên vẹn hàm F(x) là sản phẩm này tại đây, biết nguyên vẹn hàm này vày 1 Khi x = 0?

A. F(x) = (x - 1)℮x

B. F(x) = (x - 2)x

C. F(x) = (x + 1)x + 1

D. F(x) = (x - 2)x + 3

Câu 6. Giả sử Đề đua Giữa kì 2 Toán 12 sở hữu đáp án năm 2023 (Đề 3) bằng từng nào ?

A. 5

B. 1

C. -1

D. -5

Câu 7. Cho nhì hàm số f và g liên tiếp bên trên đoạn [a;b] và số thực k ngẫu nhiên vô R. Trong những tuyên bố sau, tuyên bố này sai?

Đề đua Giữa kì 2 Toán 12 sở hữu đáp án năm 2023 (Đề 3)

Câu 8. Cho nhì hàm số liên tiếp f và g sở hữu nguyên vẹn hàm theo thứ tự là F và G bên trên đoạn [1;2]. sành rằng Đề đua Giữa kì 2 Toán 12 sở hữu đáp án năm 2023 (Đề 3). Tích phân Đề đua Giữa kì 2 Toán 12 sở hữu đáp án năm 2023 (Đề 3) có độ quý hiếm bằng

Đề đua Giữa kì 2 Toán 12 sở hữu đáp án năm 2023 (Đề 3)

Câu 9. Tích phân Đề đua Giữa kì 2 Toán 12 sở hữu đáp án năm 2023 (Đề 3) bằng

Đề đua Giữa kì 2 Toán 12 sở hữu đáp án năm 2023 (Đề 3)

Câu 10. Tích phân Đề đua Giữa kì 2 Toán 12 sở hữu đáp án năm 2023 (Đề 3) bằng

Đề đua Giữa kì 2 Toán 12 sở hữu đáp án năm 2023 (Đề 3)

Câu 11. Tính tích phân sau Đề đua Giữa kì 2 Toán 12 sở hữu đáp án năm 2023 (Đề 3)

Đề đua Giữa kì 2 Toán 12 sở hữu đáp án năm 2023 (Đề 3)

Câu 12. Tập ăn ý độ quý hiếm của m sao mang lại Đề đua Giữa kì 2 Toán 12 sở hữu đáp án năm 2023 (Đề 3) là

A. {5}

B. {5;-1}

C. {4}

D. {4;-1}

Câu 13. Tích phân Đề đua Giữa kì 2 Toán 12 sở hữu đáp án năm 2023 (Đề 3) bằng :

A. π2 - 4

B. π2 + 4

C. 2π2 - 3

D. 2π2 + 3

Câu 14. Đổi biến chuyển x = 2sint tích phân Đề đua Giữa kì 2 Toán 12 sở hữu đáp án năm 2023 (Đề 3) trở thành:

Đề đua Giữa kì 2 Toán 12 sở hữu đáp án năm 2023 (Đề 3)

Câu 15. Tích phân Đề đua Giữa kì 2 Toán 12 sở hữu đáp án năm 2023 (Đề 3) bằng:

Đề đua Giữa kì 2 Toán 12 sở hữu đáp án năm 2023 (Đề 3)

..............................

..............................

..............................

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề đua Học kì 2

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Toán 12

Thời gian trá thực hiện bài: phút

(Đề đua số 1)

Câu 1 : Ông Năm gửi 320 triệu đồng ở nhì ngân hàng X và Y theo như hình thức lãi kép. Số chi phí loại nhất gửi ở ngân hàng X với lãi vay 2,1% một quý vô thời hạn 15 mon. Số chi phí còn sót lại gửi ở ngân hàng Y với lãi vay 0,73% một mon vô thời hạn 9 mon. Tổng số chi phí lãi chiếm được ở nhì ngân hàng là 27 507 768,13 đồng (chưa thực hiện tròn). Hỏi số chi phí ông Năm theo thứ tự gửi ở ngân hàng X và Y là bao nhiêu?

A. 140 triệu và 180 triệu.

B. 180 triệu và 140 triệu.

C. 200 triệu và 120 triệu.

D. 120 triệu và 200 triệu.

Câu 2 : Hàm số F(x) = sinx + 1 là 1 trong nguyên vẹn hàm của hàm số này trong những hàm số sau?

A. f(x) = sinx + 1

B. f(x) = tanx

C. f(x) = cosx

D. f(x) = -cosx

Câu 3 : Cho số phức z = 1 + 2i . Trong mặt mũi bằng phẳng tọa chừng, thám thính điểm trình diễn số phức Bộ Đề đua Toán 12 Học kì hai năm 2023 (15 đề) ?

Bộ Đề đua Toán 12 Học kì hai năm 2023 (15 đề)

Câu 4 : Cho số phức Bộ Đề đua Toán 12 Học kì hai năm 2023 (15 đề) . Khẳng lăm le này sau đó là sai?

A. Số phức z sở hữu điểm trình diễn là M(a;b)

B. Số phức phối hợp của số phức z là Bộ Đề đua Toán 12 Học kì hai năm 2023 (15 đề)

C. Số phức z sở hữu phần thực vày a, phần ảo vày b.

D. Môđun của số phức z vày Bộ Đề đua Toán 12 Học kì hai năm 2023 (15 đề) .

Câu 5 : Trong không khí với hệ toạ chừng Oxyz, mang lại điểm G(1;2;3) . Mặt bằng phẳng (P) trải qua G và hạn chế những trục Ox, Oy, Oz theo thứ tự bên trên những điểm A, B, C (khác gốc O) vừa lòng G là trọng tâm của tam giác ABC. Viết phương trình mặt mũi bằng phẳng (P).

A. (P): 2x + 6y - 2z - 18 = 0

B. (P): 6x + 3y + 2x + 9 = 0

C. (P): 6x + 3y + 2z - 18 = 0

D. (P): 6x + 3y + 2z + 18 = 0

Câu 6 : Trong không khí với hệ toạ chừng Oxyz, mang lại nhì điểm A(1;0;1), B(2;1;2) và mặt mũi bằng phẳng (Q): x + 3y + 2z + 3 = 0 . Viết phương trình mặt mũi bằng phẳng (β) trải qua nhì điểm A, B và vuông góc với (Q).

A. (β): x - 2y + z - 2 = 0

B. (β): x + 2y + z + 2 = 0

C. (β): x - 2y - z - 2 = 0

D. (β): x - 2y + z + 2 = 0

Câu 7 : Trong không khí với hệ tọa chừng Oxyz , mang lại mặt mũi cầu (S) sở hữu tâm I(2;1;-1) hạn chế trục Ox bên trên nhì điểm A, B vừa lòng tam giác IAB vuông. Điểm này tại đây phía trên mặt mũi cầu (S)?

A. M(2;1;1)

B. Q(1;0;0)

C. P(2;0;0)

D. N(2;1;0)

Câu 8 : Trong không khí với hệ trục tọa chừng Oxyz, mang lại mặt mũi cầu (S): x2 + y2 + z2 - 2x + 6y +1 = 0 . Tìm tọa chừng tâm I, nửa đường kính R của (S).

A. I(2;-6;0) và R = 40

B. I(1;-3;0) và R = 3

C. I(1;-3;0) và R = Bộ Đề đua Toán 12 Học kì hai năm 2023 (15 đề)

D. I(-1;3;0) và R = 3

Câu 9 : Hỏi vật thị hàm số Bộ Đề đua Toán 12 Học kì hai năm 2023 (15 đề) sở hữu từng nào đàng tiệm cận đứng?

A. 3

B. 1

C. 2

D. 0

Câu 10 : Trong không khí với hệ tọa chừng Oxyz, mang lại mặt mũi bằng phẳng (P): 3x + 2y - z + 1 = 0 . Vectơ này bên dưới đó là một vectơ pháp tuyến của mặt mũi bằng phẳng (P)?

Bộ Đề đua Toán 12 Học kì hai năm 2023 (15 đề)

Câu 11 : Trong những mệnh đề sau, mệnh đề này sai?

Bộ Đề đua Toán 12 Học kì hai năm 2023 (15 đề)

Câu 12 : Trong không khí với hệ tọa chừng Oxyz , mang lại nhì mặt mũi bằng phẳng (α): -x + 2y - z + 7 = 0 và (β): (m - 2)x + my + 4z - 1 = 0 . Tìm toàn bộ những độ quý hiếm của thông số thực m nhằm nhì mặt mũi bằng phẳng (α) và (β) vuông góc cùng nhau.

A. m = 6

B. m = 0

C. m = -2

D. m = 2

Câu 13 : Một doanh nghiệp BDS sở hữu 50 chung cư mang lại mướn. sành rằng nếu như mang lại mướn từng chung cư với giá chỉ 2 000 000 đồng một mon thì từng chung cư đều phải có người mướn và cứ từng đợt đội giá mang lại mướn từng chung cư tăng 100 000 đồng một mon thì được thêm nhì chung cư bị vứt rỗng. Hỏi mong muốn sở hữu thu nhập tối đa, doanh nghiệp cơ nên mang lại mướn từng chung cư với độ quý hiếm từng nào một tháng? (đồng/tháng).

A. 2 250 000 đồng/tháng.

B. 2 450 000 đồng/tháng.

C. 2 300 000 đồng/tháng.

D. 2 225 000 đồng/tháng.

Câu 14 : Cho số phức z vừa lòng Bộ Đề đua Toán 12 Học kì hai năm 2023 (15 đề) . Đặt Bộ Đề đua Toán 12 Học kì hai năm 2023 (15 đề) , xác minh này tại đây đúng?

Bộ Đề đua Toán 12 Học kì hai năm 2023 (15 đề)

Câu 15 : Cho hình bằng phẳng (H) được số lượng giới hạn vày vật thị hàm số Bộ Đề đua Toán 12 Học kì hai năm 2023 (15 đề) , trục hoành và hai tuyến đường trực tiếp x = 0 , x = 1 . Viết công thức tính thể tích V của khối tròn trĩnh xoay Khi con quay hình bằng phẳng (H) xung quanh trục Ox.

Bộ Đề đua Toán 12 Học kì hai năm 2023 (15 đề)

Câu 16 : Trong không khí với hệ tọa chừng Oxyz , mang lại nhì vectơ Bộ Đề đua Toán 12 Học kì hai năm 2023 (15 đề) . Khẳng lăm le này tại đây sai ?

Bộ Đề đua Toán 12 Học kì hai năm 2023 (15 đề)

Câu 17 : Trong không khí với hệ tọa chừng Oxyz , mang lại tía điểm A(-1;2;2), B(0;1;3), C(-3;4;0) . Tìm tọa chừng điểm D nhằm tứ giác ABCD là hình bình hành.

A. D(4;5;-1)

B. D(-4;-5;-1)

C. D(4;-5;1)

D. D(-4;5;-1)

Câu 18 : Nghiệm của phương trình log3(x - 4) = 0 là

A. x = 5

B. x = 1

C. x = 4

D. x = 6

Câu 19 : Cho Bộ Đề đua Toán 12 Học kì hai năm 2023 (15 đề) . Tính Bộ Đề đua Toán 12 Học kì hai năm 2023 (15 đề) .

A. I = 18

B. I = 6

C. I = 7

D. I = 22

Câu đôi mươi : Đường cong vô hình mặt mũi là vật thị của hàm số

A. nó = -x3 + 3x - 1

B. nó = x4 - 2x2 + 1

C. nó = x3 - 3x + 1

D. nó = 2x3 - 3x2 + 1

Bộ Đề đua Toán 12 Học kì hai năm 2023 (15 đề)

Câu 21 : Cho số phức z1 = 1 + 3i và z2 = 3 - 4i . Tính môđun của số phức z1 + z2 ?

Bộ Đề đua Toán 12 Học kì hai năm 2023 (15 đề)

Câu 22 : Biết là 1 trong nguyên vẹn hàm của hàm số Bộ Đề đua Toán 12 Học kì hai năm 2023 (15 đề) và F(-2) = 1 . Tính F(4) .

Bộ Đề đua Toán 12 Học kì hai năm 2023 (15 đề)

Câu 23 : Cho hàm số f(x) sở hữu đạo hàm bên trên [1;4] và f(1) = 2, f(4) = 10 . Tính Bộ Đề đua Toán 12 Học kì hai năm 2023 (15 đề)

A. I = 3

B. I = 12

C. I = 8

D. I = đôi mươi

Câu 24 : Trong không khí với hệ tọa chừng Oxyz , mang lại điểm M(3;-4;1) và mặt mũi bằng phẳng (α): 4x - nó + 2z - 7 = 0 . Viết phương trình mặt mũi bằng phẳng (P) trải qua điểm M và tuy nhiên song với mặt mũi bằng phẳng (α) .

A. (P): 4x - nó + 2z - 18 = 0

B. (P): 4x - nó + 2z + 18 = 0

C. (P): 3x - 4y + z + 18 = 0

D. (P): 3x - 4y + z - 18 = 0

Câu 25 : Cho số phức Bộ Đề đua Toán 12 Học kì hai năm 2023 (15 đề) vừa lòng Bộ Đề đua Toán 12 Học kì hai năm 2023 (15 đề) . Tính độ quý hiếm của biểu thức Phường = a - b

A. Phường = 3

B. Phường = -2

C. Phường = 5

D. Phường = 1

....................................

....................................

....................................

Xem demo Đề Toán 12 GK1 Xem demo Đề Toán 12 CK1 Xem demo Đề Toán 12 GK2 Xem demo Đề Toán 12 CK2

Lưu trữ: Đề đua Toán 12 theo gót chương

Xem tăng những đề đua những môn học tập lớp 12 tinh lọc, sở hữu đáp án hoặc khác:

 • Đề đua Tiếng Anh 12

 • Đề đua Tiếng Anh 12 mới

 • Đề đua Vật Lí 12

 • Đề đua Hóa 12

 • Đề đua Lịch Sử lớp 12

 • Đề đua Địa Lí 12

 • Đề đua GDCD 12

  Xem thêm: người mẹ không tên

 • Đề đua Công nghệ 12

 • Đề đua Tin học tập 12

Săn SALE shopee mon 9:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá thành tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề đua, bài xích giảng powerpoint, khóa huấn luyện và đào tạo giành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây phát minh bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official