mối quan hệ bí mật

Tên truyện: Những mối quan hệ bí mật

Tác giả: McQueen

Bạn đang xem: mối quan hệ bí mật

Ủng hộ người sáng tác tại: 비밀사이

Thể loại: BL, romantic

Tình trạng: Đang tiến bộ hành

Nội dung:

Daon là 1 chàng trai lanh lợi, mưu trí và túa vạt. Cậu luôn luôn nỗ lực thao tác làm việc thiệt chịu khó nhằm băng qua thực trạng túng cực của tớ. Nhưng những cơ hội cậu thể hiện tại luôn luôn khiến cho Sunghyeon, người cùng cơ quan của cậu ghét bỏ cậu.Sau một trường hợp bất ngờ bất thần, Daon tự nhiên trở thành thân ái thiết rộng lớn với Sunghyeon. Cùng khi ấy, Jaemin – gia sư hồi cung cấp 3 của cậu, người tiếp tục dạy dỗ cho tới cậu free toàn bộ những tiết học tập cũng có thể có tình thương với Daon.

[ Có phối pass, người xem nhập “Pass” nhằm hiểu khêu ý nha]

Chap 1 l Chap 2 l Chap 3 l Chap 4 l Chap 5

Chap 6 l Chap 7 l Chap 8 l Chap 9 l Chap 10

Chap 11 l Chap 12 l Chap 13 l Chap 14 l Chap 15

Chap 16 l Chap 17 l Chap 18 l Chap 19 l Chap trăng tròn

Chap 21 l Chap 22 l Chap 23 l Chap 24 l Chap 25

Chap 26 l Chap 27 l Chap 28 l Chap 29 l Chap 30

Xem thêm: bí mật lại bị mất

Chap 31 l Chap 32 l Chap 33 l Chap 34 l Chap 35

Chap 36 l Chap 37 l Chap 38 l Chap 39 l Chap 40

Chap 41 l Chap 42 l Chap 43 l Chap 44 l Chap 45

Chap 46 l Chap 47 l Chap 48 l Chap 49 l Chap 50

Chap 51 l Chap 52 l Chap 53 l Chap 54 l Chap 55

Chap 56 l Chap 57 l Chap 58 l Chap 59 l Chap 60

Chap 61 l Chap 62 l Chap 63 l Chap 64 l Chap 65

Chap 66 l Chap 67 l Chap 68 l Chap 69 l Chap 70

Chap 71 l Chap 72 l Chap 73 l Chap 74 l Chap 75

Chap 76 l Chap 77 l Chap 78 l Chap 79 l Chap 80

Xem thêm: phiên tòa tình yêu tập 8

Chap 81 l Chap 82 l Chap 83 l Chap 84 l Chap 85

Chap 86 l Chap 87 l Chap 88 l Chap 89 l Chap 90

Chap 91